Reesh ja Kirsi Sharma omistavat yrityksen Resha Oy, jonka ravintoloista yksi on Messukeskuksen Wok’n’Curry.
11.12.2023 klo 13:20
Uutinen

Kansainväliset osaajat tarjoavat väylän kasvuun

Kansainvälinen rekrytointi yleistyy Suomessa koko ajan. Etenkin erityisosaamista vaativilla aloilla tarvitaan kansainvälisiä osaajia Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Työntekijän palkkaaminen toisesta maasta ei ole aina helpoin tie, mutta työnantajien on mahdollista saada siihen tukea.

Kymmenen vuotta sitten ravintola-alan yrittäjät Kirsi ja Reesh Sharma halusivat palkata intialaiseen ravintolaansa kokin, mutta osaajia ei kuitenkaan tahtonut löytyä Suomesta. Aikoinaan Kirsin mukana Suomeen muuttanut Reesh on kotoisin Mumbaista, ja kun Reesh lähti vierailulle Intiaan, yrittäjäpari päätyi tekemään ensimmäisen rekrytointinsa ulkomailta.

Kirsi kertoo, että heidän kokemuksensa mukaan työntekijä kannattaakin tietyissä tilanteissa rekrytoida kasvotusten, jotta työntekijän osaamiseen pääsee tutustumaan laajemmin.

– Jos tarvitaan juuri tietynlaista ammattitaitoa, kannattaa käydä paikan päällä.

Rekrytoinnin useat vaiheet

Yrittäjäpari on auttanut rekrytoitaviaan kaikissa rekrytointiin ja työn aloittamiseen liittyvissä vaiheissa ja palkannut sittemmin intialaisia kokkeja myös etänä. Tällöin prosessiin on kuulunut hieman enemmän mutkia, kun asioita ei ole voinut hoitaa yhdessä rekrytoitavan työntekijän kanssa paikan päällä. Kirsin mukaan etenkin pienemmästä kylästä tulevalle intialaiselle paikallisessa Suomen suurlähetystössä käynti on voinut tuottaa hankaluuksia pitkistä välimatkoista aiheutuvien kustannusten vuoksi.

Kun rekrytoitava työntekijä on saapunut Suomeen, Kirsi ja Reesh ovat auttaneet papereiden täyttämisessä ja vaadittavissa virastokäynneissä, jotta uudelle työntekijälle on saatu avattua esimerkiksi pankkitili palkanmaksua varten. Tällaisten pakollisten asioiden hoitaminen voi kestää kauan.

– Papereiden pitää olla kunnossa, jotta pääsee avaamaan pankkitilin ja ostamaan bussiliput, Kirsi painottaa.

Käytännössä Suomen päässä yrittäjäpari on avustanut uusia työntekijöitään asunnon, huonekalujen ja julkisen liikenteen matkakorttien hankinnassa sekä esimerkiksi pankissa ja Digi- ja väestötietovirastossa asioimisessa.

Kansainväliset osaajat väylä kasvuun

Kirsi tunnistaa, että oleskelu- ja työluvan saaminen on nykyisin helpottunut, sillä ulkomailta rekrytoitaville kokeille ei ole enää tarveharkintaa, joka vaatisi yhden ylimääräisen ponnistuksen prosessissa.

Yrityskoordinaattori Hanne Suomalainen Business Helsingistä nostaa ravintola-alan esiin yhtenä erityisesti kansainvälisiä osaajia rekrytoivana alana, minkä lisäksi osaajia rekrytoidaan paljon IT-alalle ja ohjelmistokehitykseen sekä teknologia-, hoito-, palvelu- ja matkailualalle.

– On myös yrityksiä, jotka hakevat liiketoiminnalleen kasvua kansainvälistymisestä sekä kansainvälisistä osaajista ja heidän tuntemistaan markkinoista, Hanne kertoo.

Hannen mukaan kansainvälisessä rekrytoinnissa kohdataan yleisellä tasolla samoja haasteita, joita rekrytoinnissa yleensäkin on. Lisäksi esiin nousevat kielelliset, kulttuurilliset ja lainsäädännölliset haasteet sekä hankalaksi koettu byrokratia. Haasteet liittyvät usein myös ennakkoasenteisiin, pelkoihin ja olettamuksiin.

– Kansainvälisen työvoiman palkkaamisesta kerrotaan usein haasteiden eikä niinkään mahdollisuuksien näkökulmasta. Parhaimmillaan yritykset voivat saada liiketoiminnalleen kasvua kansainvälisten osaajien ja kansainvälistymisen myötä.

Työnantajille on myös tarjolla tukea kansainvälisten työntekijöiden palkkaamiseen liittyvissä viranomaisasioissa. International House Helsingistä (IHH) työnantajat saavat apua kansainvälisessä rekrytoinnissa ja kansainvälisiin työntekijöihin liittyvissä kysymyksissä.

– IHH Työnantajapalvelut auttaa käymään läpi tarvittavat vaiheet, jotta ulkomailta palkattava työntekijä pääsee aloittamaan työskentelyn, kertoo International House Helsingin palvelupäällikkö Juho-Tuomas Järvikangas.

IHH:ssa työntekijät voivat asioida esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston, Verohallinnon ja Kelan palveluissa yhdessä palvelupisteessä. Lisäksi EU-kansalaiset voivat hakea oleskeluoikeuden rekisteröintiä Maahanmuuttoviraston (Migri) palvelupisteellä IHH:ssa.

Vastuuta ja vapautta

Vuodet ovat opettaneet Resha Oy:n ravintoloita pyörittäville Kirsille ja Reeshille, että työllistäminen on vastuullista ja haastavaa. Kirsi kertoo kantavansa huolta siitä, että työntekijöillä on riittävästi töitä ja että työympäristö on sellainen, jossa he viihtyvät.

– Rekrytointivaiheessa painotamme, että kiireaikoina työ on vaativaa – silloin meillä on oikeasti kiire.

Kirsille yrittäjänä työskentelyssä on parasta se, että asiat voi tehdä itse parhaiten näkemällään tavalla.

– Ravintolamaailmassa pitää ottaa vastuuta ja tehdä ylpeydellä omaa tuotettaan.

Harkitsetko työntekijän palkkaamista ulkomailta? Ota nämä asiat huomioon:

    1. Suunnittele realistinen aikataulu ja budjetti. Parhaan osaajan löytäminen ottaa oman aikansa.
    2. Määrittele tarkasti minkälaista työntekijää etsit. Mitä spesifimpi toimiala on kyseessä, sitä tarkemmin vaatimukset tulee määrittää ja kertoa, mitä sinä voit tarjoa työntekijälle.
    3. On hyvä huomioida, ettet ole kansainvälisessä rekrytoinnissa yksin. Helsingissä International House Helsinki (IHH) tukee työnantajia kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä.
    4. Mikäli palkkaat työntekijän ulkomailta, tulee palkattavan henkilön tehdä tarvittavat viranomaistoimet asettautumiseksi. International House Helsingistä saat tukea prosessiin, ja IHH:ssa työntekijäsi voi hakea henkilötunnusta, kotikuntaa, verokorttia ja Suomen sosiaaliturvaan kuulumista.
    5. Mieti, miten voit työnantajana tukea rekrytoitavan henkilön mahdollista perhettä ja tarjota myös perheelle erilaisia julkisia palveluita, joita ovat esimerkiksi International House Helsingin puoliso-ohjelma tai päiväkoti- ja kouluneuvonta.

Lähde: yrityskoordinaattori Hanne Suomalainen, Business Helsinki ja palvelupäällikkö Juho-Tuomas Järvikangas, International House Helsinki (IHH)

TEKSTI Venla Vuosalmi
KUVAT Jaana Tihtonen