20.12.2017 klo 01:20
Uutinen

Kaupunginhallitus päätti: Raitiotien toisen vaiheen suunnittelu alkaa – Lielahden pistoraide mukana

Kaupunginhallitus edellyttää, että raitiotien syöttöliikenteen suunnittelussa otetaan huomioon Niemenrannan ja Lentävänniemen asukkaiden yhteystarpeet Lielahden palveluihin.

Aamulehti 18.12.2017:

Tampereen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina, että raitiotien kakkososan kehitys- eli suunnitteluvaihe aloitetaan. Siinä suunnitellaan raitiotie Pyynikintorin ja Lentävänniemen välille. Osana tätä vaihetta suunnitellaan Lielahden pistoraide, joka kulkisi Hiedanrannasta Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun liittymän läheisyyteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen mukaisena sekä raitiotien kehitysvaiheen aloittamisen että Hiedanrannan rakennesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kaupunginhallitus lisäsi päätökseen ponnen, jonka mukaan se edellyttää, että raitiotien syöttöliikenteen suunnittelussa otetaan huomioon Niemenrannan ja Lentävänniemen asukkaiden yhteystarpeet Lielahden palveluihin.

Lielahden yrittäjien, omakotiyhdistysten ensisijainen ehdotus ei toteutunut, jossa ratikan reitti olisi kulkenut Hiedanrannan kautta Lielahden kaupoille ja edelleen Lentävänniemeen. Tämä ratkaisu sai laajaa kannatusta yli 6200 adressin allekirjoittajan myötä.

Toissijaisena ehdotuksena yrittäjissä pidettiin tätä nyt kaupungin linjaamaa ”pistoraideratkaisua”. Hieno asia, että Lielahden nykyistä kauppojen keskittymää ei unohdeta, kunhan vain rakentaminen saadaan tähän suuntaan mahdollisimman varhain 2.-vaiheen käynnistyksen yhteydessä.