Helsingin Senaatintori.
8.6.2022 klo 15:57
Uutinen

Kaupunkikeskustojen elinvoimaluvut laskeneet – Helsingin keskustaa elävöitetään yhteistyönä

Kaupunkikeskustojen tuoreet elinvoimaluvut kertovat, että keskustojen elinvoima hiipuu edelleen, mutta lasku on taittunut niin koko maassa kuin Helsingissä. Noin 40:n kaupungin keskustan elinvoimaluku on laskenut 2019–2022 vuosittain keskimäärin noin neljä prosenttia, mutta viime vuodesta laskua oli runsaat kaksi prosenttia.

Keskustojen elinvoimalaskentaa teettää Elävät Kaupunkikeskustat ry yhdessä kaupunkien kanssa. Mittauksessa keskusta on sitä elinvoimaisempi, mitä enemmän siellä on lauantaina auki olevia kauppoja sekä ravintoloita ja mitä vähemmän tyhjiä liiketiloja. Tulokset suhteutetaan kaupungin asukaslukuun.

Helsingin keskustassa kauneus- ja hyvinvointipalveluiden toimipaikat lisääntyneet

Helsingin keskustan elinvoimaluku laski viime vuodesta 3,6 prosenttia. Tämä johtuu lauantaisin palvelevien liikkeiden vähentymisestä sekä tyhjien liiketilojen lisääntymisestä keskustassa. Keväällä 2019 liiketiloja oli tyhjillään 5,5 prosenttia ja tänä keväänä 9,0 prosenttia. Muutosta on tapahtunut erityisesti keskustan ns. ydinkortteleissa.

Helsingin keskustassa näkyvät koronapandemian vaikutukset erityisesti kaupan palvelutarjontaan etätyön lisääntymisen ja ulkomaisen matkailun vähentymisen myötä. Myös kaupan rakennemuutos ja verkkokaupan kasvu vaikuttaa etenkin erikoiskauppaan ja sen toimialoista muotikauppoihin, joiden toimipaikkamäärä on vähentynyt 53 liikkeellä 2020–2022. Vintage- ja second hand -liikkeiden määrä on kuitenkin vastaavana aikana tuplaantunut.

Kauppojen vähentyessä keskustassa on ravintoloiden määrä säilynyt pandemiasta huolimatta ennallaan vuosina 2020–2022. Palvelutoimialoista Kauneus- ja hyvinvointipalvelut ovat kasvattaneet eniten toimipaikkoja (+45 kpl) Helsingin keskustassa.

Tutustu uusimpaan kaupunkikeskustojen elinvoimalaskentaan tästä.

Helsingin keskustaa elävöitetään yhteistyössä

Kaupunkien keskustojen elävyydellä on suuri merkitys kaupunkien vetovoimaisuudelle. Helsingin Yrittäjät ilmaisi viime kesänä huolensa Helsingin keskustan elinvoimaisuuden vähenemisestä ja esitti kaupungille työryhmän perustamista keskustan elvyttämiseksi kaupungin ja elinkeinoelämän järjestöjen yhteistyönä. Kaupunki perusti viime syksynä valtuustokauden mittaisen HELY-yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on edistää erilaisin toimenpitein erityisesti kaupungin ydinkeskustan elinvoimaa. Työryhmä on päässyt hyvään alkuun ja muun muassa tapahtumien järjestämistä helpotetaan.

Helsingin Yrittäjien syksyllä 2021 toteuttamassa kyselyssä keskustan yrittäjille nousivat esille keskustan elvyttämistoimista muun muassa keskustan hyvä saavutettavuus, lyhytaikaisten pysäköintipaikkojen tarve, tapahtumat ja yhteistyön lisääminen yrittäjien kanssa. Myös kaupunkikeskustan markkinointiin panostamista pidettiin tärkeänä, ja HELY-työryhmässä on käynnissä siihen liittyvä valmistelutyö.

Lisätietoa:

Tiina Oksala

Tiina Oksala

Toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät

Kuva Finn stock / Shutterstock.com