Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Helsingin keskusta
11.11.2021 klo 14:10
Uutinen

Kysely: Yritykset haluavat lisätä yhteistyötä Helsingin keskustan elinvoimaisuuden kasvattamiseksi

Helsingin keskustassa toimivat yritykset haluavat lisätä yhteistyötä keskustan elävöittämisessä ja markkinoinnissa sen vetovoimaisuuden sekä elinvoimaisuuden kasvattamiseksi, selviää Helsingin Yrittäjien kyselystä. Keskustassa toimiville yrityksille tehdyssä kyselyssä selvitettiin yrittäjien näkemyksiä keskustan elinvoimaisuutta lisäävistä toimenpiteistä.

Helsingin keskustan elinvoimaisuus on hiipunut koronapandemian aikana, mikä on vaikuttanut erilaisia palveluja tarjoavien yritysten toimintaan. Helsingin Yrittäjät kartoitti syyskuussa 2021 toteutetulla kyselyllä Helsingin keskustassa toimivien yritysten näkemyksiä siitä, millä toimin kaupungin keskustan elinvoimaa voitaisiin kasvattaa.

Keskustan elinvoimaisuus -kyselyssä nousi vahvasti esiin liikenteen ja pysäköinnin kehittäminen, joiden osalta tulokset on julkistettu aiemmin. Lue lisää tästä.

Kyselyn muita aihealueita olivat toimitilat ja niiden vuokrataso, keskustamiljöö, tapahtumat ja kaupunkitila sekä yhteistyö keskustan kehittämiseksi.

– Yli 80 prosenttia vastaajista ei pidä keskustan vuokratasoa oikeasuhteisena toimipaikkojen mahdollistamaan liiketoimintaan. Oman toimipaikan vuokratasoon oli tyytymätön yli puolet yrittäjistä. Noin 30 prosentilla on vuokranmaksun suhteen jonkinlaisia joustomahdollisuuksia tarpeen vaatiessa – noin 60 prosentilla vuokra ei jousta, kertoo Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Keskustan miljöön parantamisessa yli 80 prosenttia vastaajista piti tärkeinä muun muassa keskustan viihtyisyyden, valaistuksen ja siisteyden lisäämistä sekä merellisyyden mahdollisuuksien hyödyntämistä nykyistä enemmän. Yleisten alueiden käyttömahdollisuutta erilaisten palveluiden tarjontaan tulisi myös lisätä.

Yrittäjistä lähes 90 prosenttia pitää kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan lisäämistä hyvänä keinona lisätä asiointia keskustassa. Myös avopalautteissa pidettiin tapahtumatarjontaa tärkeänä keskustan vetovoimalle. Yli 60 prosenttia vastaajista haluaisi hyödyntää kaupunkitilaa liiketoiminnassa nykyistä enemmän ja lupaprosesseihin toivottiin sujuvoittamista.

Kyselyyn vastanneista yli 80 prosenttia oli tehnyt toimivaa yhteistyötä muiden yritysten kanssa ja noin 20 prosenttia kaupungin kanssa.

– Yli 90 prosenttia yrittäjistä piti tärkeänä lisätä eri toimijoiden yhteistyötä keskustan elinvoimaisuuden kasvattamiseksi. Kaupungilta toivottiin enemmän panostusta keskustan markkinointiin ja myös yritysten yhteismarkkinointia pitäisi lisätä asiakkaiden houkuttelemiseksi keskustaan, toteaa Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.


Helsingin keskustan elävöittäminen -kysely

Helsingin Yrittäjien kyselyssä selvitettiin Helsingin keskustassa toimivien yritysten näkemyksiä siitä, millä toimin keskustan elinvoimaa voitaisiin kasvattaa. Kysely toteutettiin syyskuussa 2021 anonyymina sähköisenä kyselynä. Kyselyyn vastasi noin 90 yrittäjää, joista lähes puolet toimi erikoiskaupan toimialoilla. Vastaajista noin 30 prosenttia oli yksinyrittäjiä, ja noin 20 prosenttia yrityksistä työllisti yli 10 henkeä. Yli puolet vastaajayrityksistä toimi katutasossa sijaitsevassa liiketilassa.

Lisätietoa kyselystä:

Tiina Oksala

Tiina Oksala

Toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät

Kuva: AdobeStock