Helsingin keskusta-alue.
3.11.2021 klo 12:35
Uutinen

Kysely: Helsingin keskustassa toimivat yritykset huolissaan liikenteen sujuvuudesta ja pysäköinnistä keskustassa

Helsingin keskustassa toimivat yritykset ovat huolissaan maanpäällisten ja lyhytaikaisten pysäköintipaikkojen vähenemisestä sekä pysäköinnin kalleudesta, jotka vähentävät asiakkaiden kiinnostusta asioida keskustassa, selviää Helsingin Yrittäjien kyselystä. Keskustassa toimiville yrityksille tehdyssä kyselyssä selvitettiin yrittäjien näkemyksiä keskustan elävöittämistä lisäävistä toimenpiteistä.

Helsingin keskustan elinvoimaisuus on hiipunut koronapandemian aikana, mikä on vaikuttanut erilaisia palveluja tarjoavien yritysten toimintaan. Helsingin Yrittäjät kartoitti syyskuussa 2021 toteutetulla kyselyllä Helsingin keskustassa toimivien yritysten näkemyksiä siitä, millä toimin kaupungin keskustan elinvoimaa voitaisiin kasvattaa.

– Kyselyssä nousi vahvasti esille yrittäjien huoli kadunvarsien pysäköintipaikkojen vähenemisestä ja pysäköinnin korkeasta hinnasta sekä henkilöautolla asioimisen vaikeutumisesta muutoinkin keskustassa, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Noin 80 prosenttia vastaajista katsoo, ettei maanpäällisiä eikä lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja ole keskustassa riittävästi. Pysäköinnin hintaa pitää kalliina sekä maanpäällisessä että maanalaisessa pysäköinnissä arkisin yli 70 prosenttia ja ilta-aikaan sekä viikonloppuisin yli puolet vastaajista.

Kuvio 1. Pysäköinti.

Kuvio 1: Pysäköinti

Kyselyn avopalautteista valtaosa koski liikenteen sujuvuutta ja pysäköintiä keskustassa. Yrittäjien kokemuksen mukaan asiointimahdollisuudet Helsingin keskustassa henkilöautolla ovat heikentyneet ja pelkona on, että asiointia suuntautuu yhä useammin keskustan ulkopuolisiin kauppakeskuksiin, joissa pysäköinti ei ole maksullista. Keskustan pysäköintiin tarvittaisiinkin ilmaisia tunteja ja muutoinkin pysäköinnin hintatason tarkistamista alaspäin.

– Julkisen liikenteen keskustaan koetaan toimivan hyvin. Sen sijaan yli 70 prosenttia vastaajista kertoo, ettei henkilöautolla pääse sujuvasti keskustaan, eikä myöskään ajaminen keskustassa ole sujuvaa. Katutyöt ovat aiheuttaneet haittaa noin 75 prosentille yrityksistä, sanoo Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Avopalautteissa kommentoitiin erityisesti lukuisten katutöiden aiheuttamia haittoja. Kadut on revitty auki samaan aikaan, eivätkä työmaat etene. Katutöiltä toivottiin parempaa aikatauluttamista ja niiden keskinäistä koordinointia.

Kuvio 2. Keskustan liikenne.

Kuvio 2: Keskustan liikenne

Myös tavaroiden kuljetukseen ja huoltoliikenteeseen kaivataan sujuvoittamista. Avopalautteissa kerrotaan jakeluliikenteen vaikeudesta keskusta-alueella erityisesti, kun purkupaikkoja ei ole toimipaikan läheisyydessä.

Helsingin keskustan elävöittäminen -kysely

Helsingin Yrittäjien kyselyssä selvitettiin Helsingin keskustassa toimivien yritysten näkemyksiä siitä, millä toimin keskustan elinvoimaa voitaisiin kasvattaa. Kysely toteutettiin syyskuussa 2021 anonyymina sähköisenä kyselynä.

Kyselyyn vastasi noin 90 yrittäjää, joista lähes puolet toimi erikoiskaupan toimialoilla. Vastaajista noin 30 prosenttia oli yksinyrittäjiä, ja noin 20 prosenttia yrityksistä työllisti yli 10 henkeä. Yli puolet vastaajayrityksistä toimi katutasossa sijaitsevassa liiketilassa. Kyselyn tulokset julkistetaan kokonaisuudessaan myöhemmin.

Kuva: AdobeStock

Lisätietoja kyselystä:

Tiina Oksala

Tiina Oksala

Toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät