12.2.2019 klo 10:14
Uutinen

Keski-Pohjanmaalla suhdanteet ennallaan – liikevaihdon odotetaan kasvavan

Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Kyselyyn vastasi 151 keskipohjalaista yritystä.

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella kannattavuus näyttää hyvältä

Valtakunnallisesti lähiajan suhdanneodotukset ovat syksyn 2018 tilannetta heikommat. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on laskenut +27:sta plus neljääntoista. Syynä arvellaan viennin oletettu hiipuminen sekä rakennusinvestointien määrän väheneminen. Alueella yrityksen kannattavuus nousee korkeampiin saldolukuihin Pietarsaaren seudulla (+22), Kalajokilaaksossa (+19) ja Kaustisen seudulla (+14). Koko Keski-Pohjanmaan alueella yleinen suhdannetilanne nähdään syksyn 2018 tilannetta vastaavana saldoluvun ollessa sama kuin syksyllä +9.

Liikevaihdon osalta Kalajokilaakson (+27), Kokkolan seudun (+27) ja Pietarsaaren seutu (+38) nousee paremmaksi kuin valtakunnassa (+26). Keski-Pohjanmaan alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat hieman heikommat kuin syksyllä. Saldoluvuksi muodostuu +4, kun se syksyllä oli +6. Myös koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+12) perusteella myös hivenen heikommat kuin syksyllä 2018 (+14).

Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (35 %). Yritystoiminnan loppumista ennakoi 4 % koko maan pk-yrityksistä. Keski-Pohjanmaan alueella on nyt eniten asemansa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä (40 %), kun viime syksyn otoksessa mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä oli enemmistö. Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 2 % vastanneista. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa lähes saman verran ja alueella hivenen enemmän kuin syksyllä. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja alueen pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Työllistämisen esteet ja sopeuttamistoimenpiteet

Koko maan pk-yrityksistä noin joka kolmannella ja alueella kahdella viidestä ei ole tarvetta työllistää. Työvoiman saatavuus, kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus ja työn sivukulut ovat suurimmiksi koetut työllistämisen esteet. Koko maan pk-yrityksistä joka seitsemäs ja alueella joka kymmenes suunnittelee toimintansa sopeuttamista nykyisen suhdannetilanteen vuoksi. Työaikajärjestelyt, lomautukset ja liiketoiminnan karsiminen ovat yleisimmät toteutetut tai harkinnassa olevat sopeutustoimet.

Kansainvälistyminen ja digitaalisuus liiketoiminnassa

Noin joka neljännellä koko maan ja joka viidennellä Keski-Pohjanmaan pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Suoraa palvelujen vientiä ja suoraa tavaroiden vientiä on koko maassa näistä noin kahdella viidestä. Pk-yritykset hyödyntävät digitaalisista työkaluista ja palveluista yleisimmin omia internetsivuja sekä sosiaalista mediaa.

Omistajanvaihdos

Noin puolet vastanneista koko maan ja alueen pk-yrityspäättäjistä ei suunnittele omistajanvaihdosta. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunnittelee koko maassa ja alueella noin joka viides. Onnistunut omistajanvaihdos vaatii hyvää valmistelua. Pk-yrityksistä 35% kääntyisi ensisijaisesti tilitoimistojen puoleen. Yrityksen laajentamista tai perustamista harkitsevalle yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen on varteenotettava vaihtoehto.

Lisätietoja: Keski-Pohjanmaan Yrittäjät:

toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, p. 0500 561 145, mervi.jarkkala@yrittajat.fi

puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo p. 010 2390 850, info@hanhisalolaw.fi

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on jäsenmäärältään alueensa suurin elinkeinoelämän järjestö, joka on ajanut pienten ja keskisuurten yritysten asiaa, jo 80vuoden ajan. Yrittäjäjäseniä alueella on 2 400, kaikilta toimialoilta ja paikallisia yrittäjäyhdistyksiä 22. Toimialue kattaa 18 kuntaa/kaupunkia ja toimimme Suomen Yrittäjien virallisena aluejärjestönä. Yli puolet jäsenyrityksistämme, on yksinyrittäjiä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa