17.2.2021 klo 10:08
Uutinen

Keski-Pohjanmaan pk-yrittäjien suhdanteet maan parhaimpia

Keski-Pohjanmaan alueen pk-yrittäjien yleiset suhdannenäkymät ovat koko maata paremmalla tasolla

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 5553 yrityksen edustajaa, joista 242 vastausta Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueelta. Kysely toteutettiin Joulukuu 2020-Tammikuu 2021, internet-, sähköposti ja puhelinkyselynä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy.

Yli puolet pk-yrityksistä on valmistautunut aikaan pandemian jälkeen: 37 prosenttia on kehittänyt uusia tuotteita ja palveluita. Toimintatapojaan on muokannut lähes kolmannes yrityksistä. Myös digitalisoituminen on ottanut suuren loikan eteenpäin.

– Nyt on hyvä hetki hyödyntää pk-yritysten innovaatio-, ja kasvuherkkyyttä ja näin tukea yrityksiä kestävään kasvuun ja parempaan kilpailukykyyn, Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jarmo Nahkala, sanoo.

Koronakriisistä huolimatta yleiset suhdannenäkymät ovat alueella Suomen toiseksi parhaat, suhdeluvun ollessa koko maassa 3, se on Keski-Pohjanmaalla 9. Harppaus on merkittävä verrattaessa viime keväänä tehtyyn pk-barometriin, kun aleen suhdanneodotukset olivat silloin -15.

Tämä tarkoittaa että, toimet korona-aikana ovat purreet, eikä suuria taloudellisia ongelmia ole tullut alueen yrityksille. On kuitenkin muistettava että, toimialakohtaisia eroja on vielä olemassa, toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.

Odotukset varsinkin liikevaihdon kehityksen ja innovaation, tuotannon tai tuotekehityksen osalta ovat positiivisempia. Alueen yritysten vakavaraisuusaste on myös maan huippua, suhdeluvun ollessa 18, kun se keskimäärin on 13. Tämä tieto ei yllätä, toteaa Järkkälä.

Yrityksille tarjotut yksinyrittäjätuki, Elyn- ja Business Finlandin tuet, ja Kustannustuki I ja II sekä yrittäjän työttömyyspäiväraha, ovat olleet tarpeeseen, toteaa Järkkälä ja jatkaa että, alueella odotetaan kovasti yksinyrittäjätuen toista kierrosta.

Kasvuhakuisuus on alueella myös muuta maata kovempaa. Yli puolet vastaajista näkevät oman yrityksensä kasvunhakuisena tai voimakkaasti kasvunhakuisena. Myös positiivista kuuluu kansainvälistä toimintaa harjoittavilta yrityksiltä.

Keski-Pohjanmaalla yrityksillä on ollut perinteistä kansainvälistä kauppaa jo aiemmin. Alueen yritysten suhdanneodotukset viennin ja tuonnin osalta ovat tässä kyselyssä ylivoimaisesti maan parhaimpia, toteaa Järkkälä. Nämä tulokset yllättivät todella positiivisena.

Seutukunnittain alueen suhdannenäkymissä näkyy positiivisena nyt Kokkolan seutu ja negatiivisimmin suhdanteisiin suhtautuu Kaustisen seutu. Kaustisella nousee esille mm. osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen haasteet, kun taas Kokkolan seudulla ollaan valmiita hyödyntämään enemmän koulutus- tai oppisopimusta, helpottamaan työllistämistä. Eniten kasvunhakuisuutta on Pietarsaaren seudulla, jossa osaavaa työvoimaa haetaan vuokratyövoimaa hyödyntäen. Lomautustarpeita on ollut eniten Kalajokilaakson alueella.

Rahoitus

Yritysten tarve hakea ulkopuolista rahoitusta on Keski-Pohjanmaalla ennallaan, neljännes yrityksistä on aikeissa hakea uutta rahoitusta. Rahoitusta suunnitellaan haettavan erityisesti investointeihin ja yritysten kehittämishankkeisiin. Hyvin harva yritys (3% vastaajista) tarvitsee enää uutta käyttöpääomarahoitusta suhdannekuopan paikkaamiseksi.

Keski-Pohjanmaalla näytetään katsovan jo uutta kasvua kohti ja vientiodotukset ovat korkealla. Vientiyritysten kannattaa kuitenkin tällä hetkellä olla erityisen tarkkoja vastapuoliriskien kanssa. Tähän löytyy apua Finnveralta, sillä voimme myöntää luottovakuutuksia poikkeuksellisesti myös läntisiin teollisuusmaihin suuntautuviin kauppoihin, kertoo aluejohtaja Pasi Vartiainen Finnverasta.

Rahoituksen saatavuus Keski-Pohjanmaalla on pysynyt hyvänä. Vain 11 % rahoitusta hakeneista yrityksistä ei ole saanut hakemaansa rahoitusta.

Onnistuneisiin omistajanvaihdoksiin panostettava

Kiinnostus omistajanvaihdoksiin on pysynyt samalla tasolla jo pitemmän aikaa. Alueen pk-yrityksistä suunnittelee ov-asioita 3-5vuoden päähän, mutta asiaan kannattaa perehtyä ajoissa.

Alueella toimii paljon yksinyrittäjiä sekä työllistäviä yrityksiä, ja jokainen on yhtä tärkeä, toteaa Jarmo Nahkala. Mikäli jatkajaa ei löydy omasta perhepiiristä, on myös myynti ulkopuoliselle hyvä vaihtoehto Nahkala vinkkaa.

Nahkalan mukaan kannattaa muistaa, että myös yksinyrittäjän työpaikka on työpaikka. Asia on myös hyvin ajankohtainen, sillä yli 55-vuotiaita yrittäjiä on alueella yli 40%.

Valtakunnallisesti 17 prosenttia yrittäjistä suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan 3-5 vuoden aikana, mutta Keski-Pohjanmaalla tämä luku on peräti 23 %. On hyvä, että alueella panostetaan nyt omistajanvaihdoksiin hankkeenkin myötä, toteaa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala.

Kujalan mukaan omistajanvaihdosten edistäminen on tärkeimpiä elinkeinopoliittisia painopisteitä tällä vuosikymmenellä.

Haluan muistuttaa, että yrityksen perustamista harkitsevalle yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen on varteenotettava vaihtoehto, Kujala sanoo.

Valtakunnallisesti pk-yrityksistä 11 prosenttia on kiinnostunut ostamaan yrityksen tai liiketoiminnan seuraavan kahden vuoden aikana. Ostohalukkaista yrityksistä ulkopuolista rahoitusta tarvitsee 78 prosenttia.

Yrityskaupat täytyy saada yhtä arkisiksi kuin autokaupat. Siksi olemme hiljan julkistaneet 15 kohtaisen ohjelman omistajanvaihdoksien edistämiseksi, Kujala sanoo.

Työllisyys

Arvio henkilökunnan määrästä vuoden päästä eli työllisyyden kehityksestä on myös parempi alueella, suhdeluvun ollessa 9, kun se valtakunnallisesti on 3.

Osaavan työvoiman saanti hankaloittaa työllistämistä ja esteeksi on noussut myös kysynnän riittämättömyys ja epävakaisuus, toteaa Järkkälä.

Vastaajien mielestä työllisyyttä ja työllistämistä helpottaisi paikallisen sopimisen laajentaminen. Tarvetta sopeuttaa toimintaansa kokee keskipohjalaisyrityksistä 22% joka on hieman kasvanut viime kyselystä, jolloin luku oli 17%. Kuitenkin ollaan maan keskitasoa matalammalla, sen ollessa 25%.

PDF iconkalvosarja_alueraportti_powerpoint_keski-pohjanmaan_yrittajat_kevat_2021.pdf

PDF iconpk-barometrin_seutukalvot_1-21.pdf

Lisätietoja:

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, toimitusjohtaja Mervi Järkkälä p. 0500 561 145

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, puheenjohtaja Jarmo Nahkala p. 0400 767 117

Finnvera Oyj, aluejohtaja Pohjois-Suomi Pasi Vartiainen p. 050 356 0166

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on jo vuodesta 1939 toiminut alueen yrittäjien vahvana edunvalvojana. Järjestämme yrittäjille koulutus- ja verkostoitumistapahtumia, sekä tarjoamme neuvontapalveluita ja rahanarvoisia jäsenetuja jäsenille. Jäsenyrittäjiä on toimialueella n. 2 400 ja paikkakuntakohtaisia yrittäjäyhdistyksiä 22, joissa yli 200 luottamushenkilöä. Olemme osa Suomen Yrittäjiä www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa