29.1.2019 klo 14:56
Uutinen

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät pitää musiikkiterapiapalveluiden hankintakriteerejä kohtuuttomina

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät antaa tukensa Suomen Musiikkiterapiayhdistyksen kannanottoon P-P:n Sairaanhoitopiirin tarjouskilpailun vaatimukseen

Suomen Musiikkiterapiayhdistys on tehnyt kannanoton Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) tarjouskilpailun vaatimukseen, että musiikkiterapeuttien tulisi olla terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä (Tarjouspyyntö ajalle 1.3.2019 – 28.2.2021 , optiot 1 + 1 v )

Suomen musiikkiterapiayhdistys ry haluaa ilmaista kantansa musiikkiterapian hankintamenettelystä PPSHP:n tarjouskilpailussa. PPSHP:n musiikkiterapian lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessa on asetettu vaatimus, että palveluja tuottavien musiikkiterapeuttien tulisi olla terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä. Tämä vaatimus on kohtuuton musiikkiterapia-alalla, koska lainsäädäntö ei määrittele musiikkiterapeutteja terveydenhuollon ammattihenkilöiksi, vaikka he sitä tosiasiallisesti ovatkin. Toisaalta Suomen lainsäädäntö ei myöskään tällaisia kriteerejä musiikkiterapiapalveluiden tuottamisesta vaadi. Suomen musiikkiterapiayhdistys ry on jo vuosia pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että musiikkiterapeutit määriteltäisiin terveydenhuollon ammattihenkilöiksi ja musiikkiterapeutit saisivat joko musiikki- tai taideterapeutin laillistetun nimikkeen. Asia on tälläkin hetkellä sosiaali- ja terveysministeriön käsittelyssä.

Niin kauan kuin virallista musiikkiterapeutin nimikettä ei ole, sitä ei voi myöskään edellyttää musiikkiterapeuteilta, vaan tarvittavat valvonnalliset ym. intressit on toteutettava palvelun ostajan ja tuottajan välisin sopimuksin. Sosiaali- ja terveysministeriö yhtyy Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (nykyään Valvira) antamaan lausuntoon (30.11.2006) ja toteaa, että nimikesuojauksen ja rekisteröinnin puuttuminen eivät estä luovan tai taideterapian koulutuksen saaneita henkilöitä työskentelemästä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, joissa myös tällaisen asiantuntemuksen tarve on olemassa.

Vastaavanlaisissa tarjouskilpailuissa, esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kilpailutuksissa kyseistä vaatimusta ei ole, vaan HUS:n kilpailutuksessa musiikkiterapeutin ammatilliseksi pätevyydeksi riittää laaja-alaisen musiikkiterapeutin koulutuksen suorittaminen. Tässä suora lainaus HUS tarjouskilpailuasiakirjasta:

Ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset -kohdassa todetaan: ”Terapeutilla on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain ja asetuksen mukainen oikeus toimia laillistettuna ammattihenkilönä ko. palvelun osalta.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus on käsitellyt kannanoton ja pitää hankintamenettelyssä ilmeneviä kriteerejä musiikkiterapiapalvelujen tuottamisessa kohtuuttomina. Lisäksi alueellinen eriarvoisuus korostuu vaikka kyse on samasta ammattiryhmästä ja toiminnasta.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo, p. 010 2390 850, info@hanhisalolaw.fi
varapuheenjohtaja Tapio Uusitalo, p. 0400 689 864, tapio.uusitalo@nivala.fi
toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, p. 0500 561 145, mervi.jarkkala@yrittajat.fi