Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueen pk-yrittäjien yleiset suhdannenäkymät ovat hieman heikommat kuin koko maassa

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä Työ- ja Elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 5201 yrityksen edustajaa, joista 166 vastausta Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueelta. Kysely toteutettiin joulukuu 2021 – tammikuu 2022, internet-, sähköposti ja puhelinkyselynä. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.

  • Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueen pk-yrittäjien yleiset suhdannenäkymät ovat heikommat kuin koko maassa. Suhdeluvun ollessa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella 5 % ja koko maassa 11 %.
  • Jos verrataan syksyn suhdannelukuihin, alueella on tapahtunut merkittävää laskua, koska silloin suhdanneodotusten suhdeluku oli koko maassa 22 % ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella 18% toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.

Arviossa henkilökunnan määrästä saldoluku oli vuoden päästä syksyllä alueella 10 % ja valtakunnassa se oli 12 %. Tällä hetkellä odotukset työllisyyden ja henkilökunnan määrän suhteen ovat samassa linjassa koko maan kanssa, kun saldoluku molemmissa 13 %.

Liikevaihdon ja kannattavuuden osalta Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alue jää hiukan jälkeen koko maasta. Arvio liikevaihdosta ja kannattavuudesta on alueella laskenut liikevaihdon saldoluvun ollessa 21 % ja koko maassa 25 % (syksyllä luku oli 28% ja kokomaassa 29%).

Kannattavuuden suhdeluku oli syksyllä koko alueella 13 % ja koko maassa 8 %. Tällä hetkellä koko maan saldoluku on 1 % ja Keski-Pohjanmaalla -5 %.

– Järkkälä jatkaa, että asiaan vaikuttanee pelko pörssien heilahtelusta, mahdollisesti kiihtyvästä inflaatiosta tai nousevista koroista tai jopa heikkenevästä ostovoimasta.

Arvio investointien arvon sekä tuotannon ja tuotteiden kehityksestä ensi vuonna kohdassa investointien arvon saldoluku alueella on hiukan negatiivisempi kuin koko maassa -7 % (kokomaa -5 % ) mutta positiivista on että innovaatiot, tuotannon ja tuotteiden kehityksen saldoluku on kuitenkin korkeampi kuin koko maassa 18 % (koko maa 12 % ). Syksyllä saldoluku oli alueella 17% ja valtakunnassa 15%.  

Kasvun este

Kysyttäessä kasvun estettä, alueella merkittävä kasvuneste on työvoiman saatavuus.   Samoin osaavan työvoiman riittävyys on laskenut kevään 47%:sta 37:iin.

Seutukunnittain Pietarsaaressa kasvua

– Suhdannenäkymissä näkyy seutukunnittain positiivisena edelleen Pietarsaaren seutu ja negatiivisimmin suhdanteisiin suhtautuu Kaustisen seutu. Pietarsaaren seudun suhdannenäkymien lähimmän vuoden ajan saldoluvun ollessa 17% ja Kaustisen seudulla -20%.  Kokkolan seutu on laskenut kevään seitsemästä prosentista (7%) neljään (4%) prosenttiin.

Kokkolassa keväällä suhdannenäkymien osatekijöissä henkilökunnan määrän saldoluku oli miinus kaksi (-2 %) ja tällä hetkellä se on yhdeksäntoista prosenttia (19 %). Kokkolassa investointiodotukset ovat laskeneet entisestään kevään -11% prosentista tämänhetkiseen   -13 prosenttiin. Pietarsaaren seudulla investointiodotusten saldoluku on kaksikymmentäyksi prosenttia (21 %) kun se syksyllä oli 17 %.

Pietarsaaren seudulla yrityksen kannattavuus on laskenut syksyn 41 prosentista yhteen  (1%) prosenttiin. Kaustisen seudulla laskua on tullut yhdeksästä prosentista (9%) miinus seitsemääntoista prosenttiin (-17%). Kokkolassa yrityksen kannattavuus on pysynyt syksyyn verrattuna samassa, yhdessä prosentissa (1%).

Liikevaihdon saldoluvun oli syksyllä Kokkolassa on 33 %, ja tällä hetkellä sen ollessa 22 %.

Kaustisen seudulla liikevaihdon suhdannenäkymät ovat laskeneet 13 prosentista (13%) miinus viiteen (-5%). Investointiodotukset Kaustisen seudulla ovat myös laskeneet, kun syksyllä ne olivat 25% ja tällä hetkellä -33 %. Pietarsaaren liikevaihdon saldoluku on noussut syksyn 2021 42 prosentista 48%:in.

Kalajokilaakson suhdannenäkymät ovat hiukan laskeneet kahdestakymmenestäyhdestä prosentista (21%) tämän hetkiseen 12 prosenttiin (12%). Investointiodotukset ovat olleet syksyllä kalajokilaaksossa 5 % ja tällä hetkellä niiden ollessa –8%.

Sopeuttamistoimet

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueen pk-yrityksistä 18 % kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa, kun se keväällä 2021 oli 22%. Koko maassa luku on 17 %. Sopeuttamistoimiksi nähdään aluuella työaikajärjestelyt 48% ja lomautukset 41 %, sekä liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä yrityksen ydinalueelle 33 %.

Onnistuneisiin omistajanvaihdoksiin on edelleen panostettava

  • puheenjohtaja Nahkala kiteyttää että väestön ikääntyminen vaatii enemmän toimia onnistuneisiin omistajanvaihdoksiin. Yrityspalvelujen on katettava koko alue, että myös palvelut ja työpaikat säilyisivät koko alueella ja myös pienillä paikkakunnilla.  

Alueen pk-yrityksistä 55 % seuraa aktiivisesti yrityksen arvon kehitystä. Kokomaassa luku on 51 %. Vastaajista viidellätoista prosentilla (15 %) on tarkoitus tehdä omistajanvaihdos kahdenvuoden aikana. Vastaajista 47 %lla ei ole suunnitelmissa tehdä tässä vaiheessa  omistajanvaihdosta.

Alueen pk-yrityksistä 24 % on kartoittanut liiketoimintansa ilmastovaikutuksia, luvun ollessa koko maassa 20 %. Vastaajista 48 % on sitä mieltä, ettei ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien vaikutuksessa yritykselle ole merkitystä liiketoiminnalle. 24 % vastaajista koki, sen luovan jonkin verran haasteita liiketoiminnalle ja 13 % näki että se luo jonkin verran lisää mahdollisuuksia liiketoiminnalle.  

KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT ALUERAPORTTI 1-2022 >

K-P.n YRITTÄJÄT SEUTURAPORTTI 1-2022 >

Lisätietoja:

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, toimitusjohtaja Mervi Järkkälä p. 0500 561 145

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, puheenjohtaja Jarmo Nahkala p. 0400 767 117

Seija Pelkonen, aluejohtaja, Finnvera p. 040 573 9553

Terhi Mäkinen, elinvoimapäällikkö, Pohjanmaan Ely-keskus, 0295 028 595

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on jo vuodesta 1939 toiminut alueen yrittäjien vahvana edunvalvojana. Järjestämme yrittäjille koulutus- ja verkostoitumistapahtumia, sekä tarjoamme neuvontapalveluita ja rahanarvoisia jäsenetuja jäsenille. Jäsenyrittäjiä on toimialueella n. 2 400 ja paikkakuntakohtaisia yrittäjäyhdistyksiä 22, joissa yli 200 luottamushenkilöä. Olemme osa Suomen Yrittäjiä www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa