6.6.2018 klo 16:00
Uutinen

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Ympäristöyrittäjien valiokunnan kirjelmä Ylivieskan Jätelautakunnalle

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Ympäristöyrittäjien valiokunnan kirjelmä Ylivieskan Jätelautakunnalle
6.6.2018

Arvoisa Jätelautakunta,

Keski- Pohjanmaan, sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry: n alaisena toimii Ympäristöyrittäjien valiokunta, jonka jäsenistö koostuu alueellamme toimivista ympäristöalan yrittäjistä. Työryhmä käsittelee toimia ympäristöalan yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ja kehittämiseksi.

Ympäristöalanyrittäjien valiokunta vastaa Jokilaakson jätelautakunnan lausuntopyyntöön koskien sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmää (21.5.2018) seuraavaa;

Sako- ja umpikaivolietteen kuljetus
Ympäristöyrittäjien valiokunta esittää, että koko Jokilaakson jätelautakunnan alueella jatkettaisiin sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusta kiinteistöjen haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Tällöin kiinteistön haltija sopii kuljetuksesta suoraan kuljetusyrittäjän kanssa, eli tilaa kuljetuksen yrittäjältä. Toteamme, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluun.

Valiokunta ei ole toisen vaihtoehdon, eli kunnan järjestämän jätteen kuljetuksen kannalla. Perusteluina esitämme, että valtakunnallisesti on todettu, että näillä alueilla, jossa toimitaan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä, palvelussa on esiintynyt suuria ongelmia. Asiakkaat ovat olleet palveluun ja kankeaan järjestelmään erittäin tyytymättömiä.

Ympäristöyrittäjien mielestä sako-ja umpikaivolietteen kuljetuksessa tärkeintä on palvelun laatu ja toimivuus, pitkäaikaiset asiakassuhteet, sekä jätehuoltojärjestelmän toiminnan tehokkuus. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätehuoltoyhtiön mahdollinen kilpailutus supistaisi tarjontaa alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsisivät. Kilpailun katoaminen alueelta voisi myös nostaa hintoja.

Yhtenä edellytyksenä jätelaissa kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on ”päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutuksen kotitalouksen asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan”. Tätä asiaa tukee kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus järjestelmä;

– kotitalouksilla on mahdollisuus valita mieleisensä kuljetusyritys. Jos palvelu ei toimi halutulla tavalla, asiakas voi vaihtaa toiseen yritykseen

– Päivystys toimii 24h/vrk. Tämä on tärkeä asia lietteen kuljetuksessa. Jätehuoltoyhtiön kilpailuttamassa kuljetuksessa asiakaspalvelu toimii vain ma-pe 8-15.30.

– Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kehittää alueen elinkeinotoimintaa ja mahdollistaa uudet innovaatiot alalle.

– Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa markkinat keskittyvät. Tämän seurauksena on kuljetusyrityksiä, jotka ovat joutuneet lopettamaan toimintansa. Urakka-alueiden pilkkominen pieniksi ei estä tätä kehitystä.

– Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa paikkakunnan kuljettajat menettävät usein työpaikkansa, sillä jos urakan voittaa jokin alueen ulkopuolinen yritys, autot tulevat silloin isolta keskusvarikolta, ei omalta paikkakunnalta.

Yhteenveto

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien ympäristöyrittäjien valiokunta toteaa, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteen kuljetus on paras ja toimivin vaihtoehto alueella. Jäteyhtiön mahdollisesti järjestämä kilpailutus ei alenna asukkaiden kustannuksia. Kokonaishinnat kohoavat, koska silloin tyhjennysjärjestelmää hoituu automaattisen aikataulun perusteella, eikä asiakkaan tekemien tilausten perusteella. Näin asiakkaille esimerkiksi koituu turhia hukkanoutomaksuja.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyritykset ovat suunnitelleet tehokkaat ja taloudelliset kuljetusreitit. Tämä on välttämätöntä pienille yrityksille, kun on yritettävä minimoida kallista hukka-ajoa. Kunnallisessa kilpailutuksessa on automaattisen tyhjennysaikataulun vuoksi käyty imemässä tyhjiä kaivoja ja taas vastaavasti asiakkailla on saattanut kaivot olla täynnä, mutta joutuvat odottamaan tyhjennystä pitkäänkin ja silloin saattaa tulla helposti muita vahinkoja asiakkaalle.

Keskitetyllä kilpailutuksella on myös alueen jätealan yrityksiin erittäin negatiiviset vaikutukset. Jos yritys häviää kilpailutuksen, se voi menettää mahdollisuuden yritystoiminnan harjoittamiseen. Asialla on näin ollen myös vaikutus työttömyyteen, kun kuljettajat menettävät työpaikkansa. Vaikutus on myös kunnan verotuloihin.

Kunnan ja jätelautakunnan tehtävä on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut ja taata hyvät toimintaedellytykset alueen yrittäjille. Mielestämme tähän tarpeeseen vastaa ainoastaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valita.

Kunnioittavasti

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ja Pohjanmaan Yrittäjät

Lisätietoja: varapuheenjohtaja Tapio Uusitalo, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, p. 0400 689 864, tapio.uusitalo@nivala.fi