27.2.2021 klo 09:41
Uutinen

Keski-Uudenmaan sote tiedottaa 25.2.2021

Keusoten alueelle voimaan tartuntatautilakimuutoksen mukainen päätös – turvavälit pitää taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa

Keusote kehottaa alueellaan toimivia elinkeinonharjoittajia ja muita toimijoita ottamaan huomioon tartuntatautilain uudistukseen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on 24.2.2021 tehnyt päätöksen, joka velvoittaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää.

Päätös on voimassa 25.2.–14.3.2021 ja se on väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen.

Päätös koskee seuraavia toimijoita:

• yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt

• yksityiset elinkeinonharjoittajat

• kunnat ja kuntayhtymät

• uskonnolliset yhdyskunnat

• julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.

Toimijoiden tehtävä suunnitelma lähikontaktien estämiseksi

Tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan astunut muutos velvoittaa toimijat noudattamaan yleisiä hygieniaohjeita yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa ilman erillistä määräystä. Kaikissa asiakastiloissa tulee:

• olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä

• olla riittävät hygieniaohjeistukset esillä kaikissa asiakastiloissa

• sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi

• tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

Lisäksi tilojen käyttö järjestetään siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään.

Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Kuntayhtymä varautuu tiukempiin toimenpiteisiin

Keusoten seuraa ja arvioi koronapandemiatilannetta yhteistyössä alueensa kuntien kanssa, ja varautuu 25.2. hallituksen tiedotustilaisuudessa julkaisemiin tiukempiin koronaepidemian rajoituksiin. Rajoituksista tiedotetaan myöhemmin.

Aluehallintovirasto jatkaa HUS-alueen rajoitusten kokonaisuuden arviointia. Tartuntatautilain uusi pykälä 58 g mahdollistaisi myös alueen asiakas- ja toimitilojen väliaikaisen sulkemisen enintään kahdeksi viikoksi, jos se on epidemiatilanteen vuoksi välttämätöntä.

Lisätiedot:

– Aluehallintoviraston tiedote 24.2.21, HUS-alueelle tartuntatautilakimuutoksen mukainen päätös – turvavälit pitää taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa

– Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 19.2.21, Tartuntatautilain muutos on vahvistettu – alueiden viranomaiset saavat lisää keinoja koronavirustilanteen hillitsemiseksi