2.3.2020 klo 12:42
Uutinen

Keskustan talouspoliittinen työryhmä: ”Pk-yritysten mahdollisuuksia päästä markkinoille pitäisi tukea, ei hankaloittaa”

Keskustan talouspolittinen työryhmä paheksuu Hanselin toimintaa hankintojen suhteen. Hansel ei jaa hankintoja lain kannustamalla tavalla pienempiin osiin vaan toteuttaa niitä suurissa kokonaisuuksissa, jolloin suomalaisten pk-yritysten osallistuminen niihin vaikeutuu.

Keskustan työryhmä edellyttää, että kaikki hankintayksiköt ottavat tosissaan lainsäätäjän tahtotilan, jonka on tarkoitus helpottaa pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin.

Laki antaa hyvät lähtökohdat kotimaisille pk-yrityksille. Yksi hankintalain tarkoituksista on ollut se, että hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina.

– Lain mukaan hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Näin toimimalla varmistetaan myös se, että markkinat ei keskity liiaksi yhdelle kilpailutuksen voittaneelle taholle, työryhmän jäsen, eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti muistuttaa.

Yrittäjämediat on aikaisemmin uutisoinut muun muassa Hanselin tekemistä 50 miljoonan euron siivousvälinehankinnoista.

Hanselin toinen, jo päättynyt 340 miljoonan euron hankinta, poiki myös kirjallisen kysymyksen.

Valtio-omisteisen yhtiön täytyy noudattaa lain henkeä

Keskustan talouspoliittinen työryhmä muistuttaa, että eduskunnan talousvaliokunta painotti fuusiota koskevassa mietinnössään erityisesti hankintalain tarjoamia keinoja yritysten markkinoille pääsyn helpottamiseksi ja pk-yritysten aseman turvaamiseksi. Talousvaliokunta piti myös tärkeänä lähtökohtana, että pk-yrityskentän asema ja hankintamarkkinoiden keskittymisen välttämisen tavoitteet huomioidaan myös Hanselin toiminnan strategisella tasolla.

Hansel on valtion ja Kuntaliiton omistama yhtiö, ja toimintatapaa paheksuvat edellyttävät, että suuren valtio-omisteisen yhtiön pitäisi näyttää esimerkkiä lain hengen noudattamisessa.

– Hanselin on isona toimijana näytettävä esimerkkiä, ja tehtävä luovia ratkaisuja niin, että hankinnat voidaan jakaa osiin. Eduskunnan tahto oli lain uudistuksen aikaan selkeästi se, että hankinnat on järjestettävä siten, että pienetkin firmat pystyvät osallistumaan muinakin kuin alihankkijoina, SY:n elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala sanoi aiemmin julkaistussa jutussa.

Myös Keskustan kansanedustaja ja työryhmän puheenjohtaja Markus Lohi toteaa, että valtion on näytettävä esimerkkiä hankintalain toteuttamisessa ja pitkäjänteisen reilun kilpailun edistämisessä

– EU:n direktiivi, johon hankintalakikin nojaa, edellyttää jäsenvaltioilta raportointia 3 vuoden välein kansallisten lakien soveltamisesta ja mainitsee erityisesti pk-yritysten osallistumisen hankintoihin yhtenä seurannan kohteista. Koska pk-yritykset ovat mahdollisuus työpaikkojen, kasvun ja innovaatioiden luomisessa, on erittäin tärkeätä tukea niiden pääsyä kotimaan hankintamarkkinoille, työryhmän jäsen Petra Schulze Steinen korostaa.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujalan mielestä on myös kuntien etu, että hankinnat jaetaan sopivankokoisiin osiin.

– Näin markkina kehittyy eikä ainakaan kavennu. Se pitää yritykset eri puolilla maata ja näin myös kunnat elinvoimaisina. Ostot voidaan jakaa esimerkiksi tuoteryhmittäin ja alueellisesti, jolloin eri kokoiset yritykset pystyvät helpommin tarjoamaan. Emme suosi tapaa, jossa näin suurissa hankinnoissa valitaan vain yksi toimittaja vaikka alihankintaketjussa olisikin muita toimijoita, Kujala sanoo.

Keskustan talouspoliittinen työryhmä edellyttää, että Hanselista vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero varmistaa omistajaohjauksen avulla, että hankintalain henkeä ja eduskunnan talousvaliokunnan tahtotilaa noudatetaan Hanselin toiminnassa.