26.4.2018 klo 07:50
Uutinen

Kevyesti yrittäjäksi

Työn tekeminen on muuttunut ja muuttuu kaiken aikaa monin eri tavoin. Nämä muutokset vaikuttavat myös yrittäjyyteen. Perinteisten yritysten ja yritysmuotojen lisäksi yrittäjäksi aikova voi toimia osuuskunnissa tai aloittaa kevytyrittäjänä. Tätä kutsutaan myös laskutusyrittäjyydeksi. Tällä hetkellä kevytyrittäjiä on jo kymmeniätuhansia.

Kevytyrittäjäksi kutsutaan sellaista henkilöä, joka tekee töitä omiin nimiinsä toimeksiantoa vastaan tai toteuttaa pienimuotoisia projekteja. Kevytyrittäjällä ei ole y-tunnusta ja laskutusyritys hoitaa hänen puolestaan asiakaslaskutuksen sekä kaikki lakisääteiset maksut. Näitä laskutusyrityksiä ovat muun muassa ukko.fi ja eazy.fi

Kevytyrittäjyys onkin hyvä mahdollisuus kokeilla yrittäjän uraa. Se on luontevaa henkilöille, jotka haluavat testata omaa liikeideaansa tai aloittaa yrittäjyyttä varovasti. Se on hyvä polku kohti omaa yritystä.

Kaikki yrittäjät yrittäjyysmuodoista riippumatta tarvitsevat apua ja neuvoja oman yritystoimintansa pyörittämiseen. Yrittäjän on verkostoiduttava, löydettävä asiakkaat ja kumppanit. Lisäksi yrittäjän on huolehdittava omasta ja koko yrityksen henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta. Kaikki tämä tapahtuu samanaikaisesti varsinaisen yritystoiminnan kanssa. Yksin ei tarvitse eikä pidä kenenkään selvitä. Verkostoitumiseen, koulutuksekseen ja vertaistukeen tarjoaa keinoja yrittäjäjärjestö.

Kantar TNS:n äskettäin tekemän Yrittäjägallupin mukaan Suomen Yrittäjät on luotetuin elinkeinoelämän etujärjestö saaden keskiarvoksi 8,11. Kouluarvosanan yhdeksän antaa 32 prosenttia vastaajista, kahdeksan myös 32 prosenttia vastaajista ja täyden kympin seitsemän prosenttia vastaajista. Lisäksi yrittäjäjärjestön suuri jäsenmäärä antaa vahvan tuen vaikuttamiselle – saadaan yrittäjien ääni kuulumaan.

Tervetuloa kaikki kevytyrittäjät yrittäjäjärjestön jäseniksi. Tarjoamme Sinulle apua, tietoa ja neuvontaa sekä verkostoja.

Mirja Haavikko
toimitusjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät