13.12.2021 klo 11:29
Uutinen

Kilpailu käynnistyi: mikä on Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2022?

Nyt kuudetta kertaa järjestettävässä Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailussa kunnat ja yrittäjäjärjestön paikallisyhdistykset arvioivat yhdessä kunnan toimintaa. Kriteereissä painotetaan asioita, jotka tukevat yrittäjyyttä ja kunnan elinvoiman lisäämistä. 

Arvioinnissa tarkastellaan esimerkiksi kunnan elinkeinopolitiikkaa, julkisia hankintoja, yrittäjyyskasvatusta ja yritysvaikutusten arviointia sekä arvioidaan sitä, miten hyvin kunnan yrittäjyysmyönteiset tavoitteet ovat toteutuneet käytännössä.  

”Kilpailulomakkeelle ja arviointiin pyritään vuosittain nostamaan myös uusia teemoja. Tänä vuonna haluamme tuttujen aihealueiden lisäksi selvittää, miten ympäristövastuullisuus näkyy kunnissa. Tukevatko kunnat yrityksiään vähentämään hiilijalanjälkeään tai kannustavatko bio- ja kiertotalouden ympärille syntyvän liiketoiminnan kehittämiseen. Kestävän kehityksen tukeminen kuuluu Pirkanmaan Yrittäjienkin strategisiin painopisteisiin, joten on luonnollista nostaa se kilpailun kriteereihin,” Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen sanoo. 

Yhteistyössä elinvoimatekijöiden puolesta 

Kilpailun tarkoitus on kannustaa kuntia elinvoimatekijöidensä kehittämiseen sekä vahvistaa kuntien ja yrittäjien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. 

”Kun kunnan viranhaltijat, luottamushenkilöt ja yrittäjät keskustelevat yhdessä eri teemoista, saadaan kaikille osapuolille arvokasta tietoa kunnan ja yrittäjien yhteistyön tilasta, yhteistyömahdollisuuksista sekä kunnan elinvoimaisuuden ja palveluiden kehittämistarpeista,” kertoo Virtanen. 

Viime vuosina lähes kaikki pirkanmaalaiset kunnat ovat osallistuneet kisaan, ja kilpailun järjestäjät, Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan liitto, odottavat sitä myös tällä kerralla. 

”Useimmat kunnat ovat oivaltaneet arviointikeskustelun toimivan erinomaisena osallistamisen ja kehittämisen työkaluna. Olemme huomanneet, että kilpailun myönteiset vaikutukset alkavat vähitellen näkyä konkreettisina toimenpiteinä kunnissa. Parhaimmillaan kilpailu saa aikaan positiivisen kierteen yrittäjyyden ja sen myötä työpaikkojen ja palveluiden lisäämiseksi,” Virtanen sanoo. 

Voittajakunta julkistetaan Elinvoima-seminaarissa helmikuussa 

Kilpailun voittajana on tähän mennessä palkittu Lempäälä, Ylöjärvi, Sastamala, Pirkkala ja viimeisimpänä Parkano. Perinteeseen kuuluu voittajan julkistaminen kuntaväelle ja yrittäjille suunnatussa Elinvoima-seminaarissa, joka järjestetään edellisvuoden voittajakunnassa. 

”Tänä vuonna suuntaamme siis Parkanoon. Uskallan väittää, että Parkano on ottanut ilon ja hyödyn irti Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -tittelistään. Esimerkiksi paikkakunnalla hyvin toimiva yritysten ja oppilaitosten yhteistyö on herättänyt paljon kiinnostusta, ja sitä on esitelty esimerkiksi teollisuuden osaajapulaan paneutuneessa verkkoseminaarissa. Kilpailun yksi tehtävä on edistää hyvien käytäntöjen leviämistä muidenkin käyttöön, ja mielestäni olemme tänäkin vuonna siinä onnistuneet,” Virtanen toteaa. 

Kilpailukutsu ohjeineen on lähetetty sähköpostitse jokaiseen Pirkanmaan kuntaan. Vastausaikaa kunnilla on 27.1.2022 saakka. Vastausten perusteella Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan liitto valitsevat voittajakunnan, joka palkitaan 8.2.2022 Pirkanmaan Yrittäjien järjestämässä Elinvoima-seminaarissa Parkanon kulttuuri- ja koulukampus Kaarnassa. 
 

Teksti: Marianne Valta