3.11.2017 klo 13:00
Uutinen

Kokeilussa TE-keskus ja yksityinen henkilöstöfirma laittavat hynttyyt yhteen

Varsinais-Suomessa TE-toimiston asiakkuudet siirretään Työnvälityspiste-palvelun piiriin. Pilotti on tarkoitettu erityisesti auto- ja meri- sekä muun teknologiateollisuuden tarpeeseen.

Palvelun tuottaa TE-toimiston viranomaistyön tueksi yksityinen Työelämän Infopiste Oy, jolla on 15 vuoden kokemus työnhakuvalmennuksesta niin yksilö- kuin ryhmäohjauksessa.

Pilotin tavoitteena on yhdistää kummankin tahon kokemus ja osaaminen uudella tavalla työtä hakevien ja työtä tarjoavien avuksi.

– Pilotti kehittää työnhakija- ja työnantajien palvelua hyväksi havaittujen käytäntöjen pohjalta tehokkaammaksi ja nopeammaksi muun muassa luomalla uusia yhteistyömalleja tehokkaaseen työnvälitykseen, Työelämän infopiste Oy:n valmentaja Olli Laakio ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yksikönpäällikkö Martti Rantala kertovat.

Uusi malli sujuvoittaa työntekijän etsimistä työnantajalle

TE-toimisto hoitaa viranomaistyöt ja Työnvälityspiste pitää säännöllisesti kuukausittain yhteyttä työnhakijaan.

– Tavoite on mahdollisimman henkilökohtaisesti ja säännöllisesti kuunnella ja palvella ihmistä hänen työnhakunsa tukemiseksi. Työnvälityspiste kehittää ihmisen työnhakuvalmiuksia, kohentaa työtaitoja etsimällä sopivaa koulutusta ja neuvoo alan vaihtamisessa tai vaikka yritystoiminnan aloittamisessa.

Työnantajien kannalta pilotti pyrkii helpottamaan työntekijöiden hakemista. Pilotin toimijat uskovat, että verkostoituminen yli raja-aitojen kaikkien alueen toimijoiden kesken johtaa uusien nopeampaan työmahdollisuuksien avaamiseen.

Erityisesti auto- ja meri- sekä muun teknologiateollisuuden tarpeisiin

Työnvälityspiste yhdistää työtä tarvitsevan työntekijän ja työtä tarjoavan työnantajan.

Työnantaja voi ilmoittaa palveluntarjoajalle työvoiman tarpeensa ja Työnvälityspiste kokoaa sopivat mahdolliset ehdokkaat työnantajalle lopullista valintaa varten.

Yritys voi myös hyödyntää työvoimakoulutuksia ja muita työllistämistä edistäviä tukitoimia.

Pilotti on tarkoitettu erityisesti auto- ja meriteollisuuden sekä muun teknologiateollisuuden työvoiman tarpeeseen. Pilotti on yksi hallituksen kärkihankkeista ja ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Yrittäjäsanomat

toimitus (at) yrittajat.fi