15.2.2019 klo 07:06
Uutinen

Kolumni: Miten parannetaan työllisyysastetta korkeasuhdanteen taittuessa? Jospa purettaisiin työllistymisen esteitä ja lisättäisiin näin yritysten kykyä ja halua palkata lisää työvoimaa

Lapissa yritysten lukumäärä on 9 200. Avoimia työpaikkoja on 1 578. Toisaalta työttömiä työnhakijoita on 9 496. Lapissa oli viime vuoden lopussa 14 prosenttia vähemmän työttömiä kuin vuotta aikaisemmin. Miten parannetaan työllisyysastetta myös tulevaisuudessa, kun korkeasuhdanne ei enää autakaan kasvun rakentamisessa? Mistä rakentuvat työllistämisen ja työllistymisen esteet? Nämä ovat tulevien vaalien ydinkysymyksiä.

Suomessa on Pohjoismaiden alhaisin työllisyysaste. Sen pitäisi nousta lähemmäksi 80 prosenttia, mikäli hyvinvointiyhteiskunnan palvelut halutaan jatkossa säilyttää. Suomen työmarkkinoiden rakenteet pitävät osaltaan työttömyyttä korkeana, eikä tilanne korjaudu edes korkeasuhdanteen aikana.

Matala työllisyysaste on suurin köyhyyden syy ja hyvinvoinnin uhka.

Tarvitaan konkreettisia keinoja tämän tavoitteen toteutumiseksi: työpaikka syntyy ainoastaan, jos sekä työn tarjoaminen että vastaanottaminen on kannattavaa. Lainsäädäntöä on kehitettävä näistä tavoitteista lähtien. Yrittäjäjärjestön vaaliteema on Kasva Suomi: kasvun esteitä on purettava ja hyvinvoinnin tekijöitä turvattava.

Työmarkkinoita tulee uudistaa niin, että työllistäminen tulee helpommaksi. Paikallisen sopimisen lisääminen on välttämätöntä. Sitä ei pidä ymmärtää väärin; lähtökohta ei ole työntekijän ehtojen heikentäminen. Työehtosopimus on edelleen ehtojen ”perälauta”, mutta asioista voitaisiin työpaikkatasolla – yhdessä – sopia myös toisin.

Paikallinen sopiminen on tällä hetkellä mahdollista ainoastaan työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä. Suomen noin 90 000 työnantajayrityksestä 20 000 on järjestäytyneitä ja 70 000 järjestäytymättömiä. Valtaosa suomalaisista yrityksistä on siten paikallisen sopimisen mahdollisuuksien ulottumattomissa.

Esimerkiksi sunnuntai- ja ylityökorvauksesta sopiminen on tehtävä mahdolliseksi työpaikkatasolla. Lisäksi tarvitaan muutoksia, jotka lisäävät palkkaushalukkuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijän takaisinottovelvollisuudesta luopuminen ja työntekijän ensimmäisen sairauspäivän säätäminen palkattomaksi.

Näin puretaan työllistämisen esteitä. Näin lisätään yritysten kykyä ja halua palkata lisää työvoimaa. Meille on sydämenasia saada lappilaisille töitä ja turvata yritysten kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa. Me haluamme, että Lappi kasvaa!

Anna-Kaisa Luoma-aho
Kirjoittaja on 3. polven yrittäjä ja Lapin Yrittäjien puheenjohtaja

Muita kiinnostavia aiheita