3.3.2021 klo 18:18
Uutinen

Kuinka yrittäjäyhdistys vaikuttaa kunnassa?

Loviisan Yrittäjät päättivät omassa syyskokouksessa 2020 – tulevana vuotena on kaksi tärkeää teemaa, kuntavaalit ja yrittäjien edunvalvonnan varmistaminen kunnallisessa päätöksenteossa. Miksi on tärkeää että yrittäjien ääni eri muodoissa kuuluu kunnallisessa päätöksenteossa?

Alkuun voidaan todeta, Loviisassa on yli tuhat työtöntä. Yrittäjät ovat ne jotka työllistävät Suomessa ja synnyttävät uusia työpaikkoja. Suomen yrityskannasta yli 93% ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Suomessa on vuosituhanteen vaihteen jälkeen syntynyt pk yrityksiin melkein 150.000 uutta työpaikkaa. Samaan aikaan suurissa yrityksissä, työpaikkoja on vähentynyt yli 40.000 työpaikkaa. Yritysmyönteinen kunnallinen päätöksenteko on pohja kunnalliselle hyvinvoinnille ja hyvälle työllisyydelle.

Loviisan Yrittäjät ry on poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Loviisan Yrittäjät ovat kunnallisvaalien alla tavanneet kaikkia poliittisia puolueita. Olemme esittäneet kaikille puolueille yksitellen omaa kuntavaali ohjelmaamme. Keskeinen viestimme on – Yrittäjyyden edistäminen tuo työllisyyttä ja hyvinvointia kuntaan. Useimmat kunnan päätökset vaikuttavat yrityksiin. Yritysten ja kunnan menestymistä voidaan tukea arvioimalla yritysvaikutukset jo valmistelussa. Näin tähdätään siihen, että päätöksillä poistetaan yrittäjyyden esteitä eikä luoda niitä.

Loviisan Yrittäjät ry haluaa oman toimintansa kautta vaikuttaa kunnan elinkeinopolitiikkaan. Elinkeinopolitiikka on yrittäjien ja kunnan vuoropuhelua. Elinkeinopolitiikka on tekoja kunnan elinvoiman ja elinkeinojen puolesta. Elinkeinopolitiikan keinoja ovat muun muassa yrityksille tarjottavat palvelut, hankintapolitiikka, liikenne- ja tietoliikenneyhteydet, kaavoitus ja rakentaminen, koulutus ja se, että päätöksiä tehtäessä mietitään niiden vaikutukset yrityksiin.Toivomme että kuntapäättäjät näkevät ja sisäistävät, mikä oikeasti lisää elinvoimaa ja työpaikkoja juuri omassa kunnassa ja panostaa siihen.

Yhdistyksemme on tehnyt pitkäjännitteisesti työtä sen eteen että Loviisa on Suomen paras kunta yrittää. Vaikutus työmme jatkuu ja toivomme myös jatkossa että operatiivinen kaupunginjohto ja virkamiehet kantavat oman yhteiskunnallisen vastuunsa. Loviisalla on tulossa tulevien vuosien aikoina useiden kymmenien miljoonien hankinnat. Nämä hankinnat ovat omiaan vähentämään seutumme syvää työttömyyttä.

Loviisan Yrittäjät ry vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon myös julkisuuden kautta. Uusimpana keinona on tuoda esille ajankohtaisia asioita paikallislehtien kolumnien kautta. Seuraamme julkista päätöksentekoa, tiedotamme jäsenistöllemme ajankohtaisista asioista ja toivomme paikallisten yrittäjien aktiivisesti osallistumaan julkisiin hankintoihin. Aina kun loviisalainen yritys voittaa hankinnan, koko Loviisa voittaa. Kannustamme avoimeen keskusteluun. Tavoitteena on synnyttää hyvinvointia ja työpaikkoja rakkaalle kotiseudullemme. Suurin osa tehdyistä päätöksistä siis joko tukee tai heikentää yritysten menestymis- ja toimintaedellytyksiä.