Kustannustuen kuudennen kierroksen haku alkaa 26. huhtikuuta.
19.4.2022 klo 07:07
Uutinen

Kuka voi saada kustannustukea? Entä mitkä ovat kriteerit? – Haku alkaa ensi viikolla

Kustannustuen kuudennen kierroksen haku alkaa vappuviikolla.

Kustannustuen kuudennen kierroksen haku alkaa tiistaina 26. huhtikuuta ja päättyy 31. toukokuuta. Kuudennen kierroksen tukikausi koskee ajanjaksoa 1.12.2021−28.2.2022.

Kuka voi saada kustannustukea? Entä mitkä ovat kriteerit? Muun muassa näihin kysymyksiin tarjottiin vastauksia Suomen Yrittäjien ja Valtiokonttorin huhtikuun alkupuolella järjestämässä tietoiskussa. Tuon tietoiskun tallenteen voit katsoa tästä.

Kustannustuen kuudes kierros on tarkoitettu lähinnä matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yrityksille sekä eräille muille satunnaisesti valittujen toimialojen yrityksille, jotka ovat joutuneet kärsimään lievemmistä rajoitustoimista. Kustannustukea ei ole rajattu yrityksen koon perusteella. Sulkemiskorvaus vähennetään mahdollisesta kustannustuesta.

Myös muulle kuin laissa luetelluilla toimialoilla toimivalle yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys pystyy osoittamaan hakemuksessaan, että sen liiketoiminta on kärsinyt tukikaudelle kohdistuneesta viranomaisrajoituksesta. Kustannustukea voi niin ikään hakea yritys, jonka merkittävään osaan asiakaskunnasta on kohdistunut viranomaisrajoituksia. Viranomaissuositus, kuten etätyösuositus ei kuitenkaan oikeuta tukeen.

Kustannustuen haussa vertailukautena ovat kuukaudet pandemiaa edeltävältä ajalta, uusien yritysten osalta puolestaan marraskuu 2021. Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti on 25 prosenttia.

Toimitus
Toimitus