28.8.2017 klo 13:50
Uutinen

Kuljetustuen päättäminen on ennenaikaista ja lyhytnäköistä

Lapin Yrittäjät ry:n mielestä kuljetustuen päättäminen asetuksen mukaisesti on ennenaikaista ja lyhytnäköistä ilman asianmukaisia selvityksiä tuen kilpailullisesta merkityksestä ja vaikuttavuudesta Pohjois-Suomen jalostusteollisuudelle sekä ilman riittävää kansainvälistä vertailua.

Valtioneuvoston vuonna 2014 antaman asetuksen ja hallituksen vuonna 2016 tekemän talouspoliittisen linjauksen mukaan alueellinen kuljetustuki päättyy vuoden 2017 loppuun.

Lapissa kuljetustuki kaventaa jalostavan teollisuuden pitkistä välimatkoista johtuvaa kilpailullista eroa eteläisen Suomen ja Pohjois-Ruotsissa toimivien vastaavien toimialojen yritysten kanssa. Lapissa kuljetustuesta hyötyvät mm. betoni-, puu- ja muovijalosteita valmistavat pk-yritykset.

Kuljetustuella ratkaiseva merkitys pk-yritysten kilpailukyvylle

Kaiken kaikkiaan alueellinen kuljetustuki yritystukimuotona on kustannuksiltaan pieni eikä siitä aiheudu kilpailun vääristymää suomalaisten tai EU-maiden pk-yritysten kesken. Tuen määrän vähäisyydestä huolimatta, sillä voi olla ratkaiseva merkitys Lapissa sekä muualla Pohjois-Suomessa toimivien jalostavan tuotannon pk-yrityksien kilpailulliselle asemalle.

Kuljetustukea käyttävät yritykset toimivat useissa tapauksessa paikkakunnilla, joissa työpaikkaomavaraisuus on keskuspaikkakuntia heikompi. Kuljetustuen voidaan katsoa vaikuttavan myös yritysten sijaintipaikkakunnalla pysymiseen ja siten paikkakunnan elinvoimaisuuteen.

Kansainvälinen vertailu lopullisen päätöksen perusteeksi

Lapin Yrittäjät ry:n esittää, että Suomen hallitus asettaa työryhmän laatimaan kansainvälisen vertailun kilpailijamaiden, erityisesti Ruotsin ja Norjan, Suomen kuljetustukea vastaavista tukimuodoista ja niiden alueellisista ja dynaamisista vaikutuksista.

Lapin Yrittäjät esittää lisäksi alueellisen kuljetustuen pitämistä voimassa vähintään siirtymäajan, kunnes edellä mainittu kansainvälinen vertailu on valmistunut lopullisen päätöksen perusteeksi.

(kuva: Lapin Materiaalipankki | Terhi Tuovinen)