Kuva: Pixhill

Kun henkilöstöä on pakko vähentää, muutosturva-asiantuntija ojentaa auttavan käden

Erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa apua tarjoava TE-toimiston muutosturvapalvelu toimii yhden luukun periaatteella: yksi yhteydenotto työnantajalta riittää poikimaan monipuolista apua verkostomaisesta palvelumallista.

Kun työnantaja on tilanteessa, jossa hän joutuu pian lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitä, hän voi saada TE-toimiston muutosturva-asiantuntijalta apua sekä itselleen että henkilöstölleen.

Muutosturva-asiantuntijat tarjoavat valtakunnallisesti maksutonta ja puolueetonta neuvontaa, tietoa ja inhimillistä tukea.

Muutosturva on kokonaisvaltainen toimintamalli, joka pyrkii ehkäisemään työttömyyttä ja auttaa irtisanottavia työntekijöitä työllistymään uudelleen mahdollisimman pian.

Prosessi toimii yhden luukun periaatteella. Kun muutosneuvottelut (ent. yt-neuvottelut) kolkuttelevat ovella, työnantajan puolelta riittää yksi yhteydenotto paikalliseen TE-toimistoon.

– Ensin muutosturva-asiantuntija ottaa yhteyttä yrityksen edustajaan. He keskustelevat siitä, mikä on johtanut tilanteeseen, mitä askeleita työnantajan pitää lain mukaan ottaa seuraavaksi ja miltä työnantajasta tuntuu, kertoo yrityspalveluiden asiantuntija Topi Pekkanen Pirkanmaan TE-toimistosta.

Tämän jälkeen muutosturva-asiantuntija voi osallistua tapaamisiin, joissa on mukana sekä yrityksen edustaja että henkilöstöä, ja olla suunnittelemassa vähentämistilanteen palveluja. Niin ikään asiantuntija tarjoaa apuaan, kun muutosneuvottelut päättyvät.

Usein järjestetään muutosturvainfo, jossa kerrotaan, miten työttömyysetuuksia haetaan ja esimerkiksi neuvotaan, mitä koulutuksia lomautettaville tai irtisanottaville työntekijöille on tarjolla, jotta nämä pääsevät eteenpäin polullaan.

– Melko usein näissä infotilaisuuksissa on puolueettoman muutosturva-asiantuntijan kanssa läsnä vain työntekijöitä eikä työnantajan edustajia. Silloin kun työntekijällä on lappu kourassa, hänen suhteensa työnantajaan ei ole kukkeimmillaan, Pekkanen sanoo.

Verkostomainen palvelumalli

Muutosturvapalvelu on verkostomainen palvelumalli. Laajasti ajatellen verkostoon kuuluu esimerkiksi työttömyyskassoja, yksityisiä palveluntuottajia, työterveyshuolto, ELY-keskuksia, oppilaitoksia, kuntia, kaupunkeja ja erilaisia edunvalvontajärjestöjä.

– Yhdellä yrityksellä saattaa olla vaikkapa pääkonttori Helsingissä, tehdas Kymenlaaksossa ja myyntikonttori Tampereella. Siten yrityksen työntekijät ovat eri TE-toimistojen palvelujen piirissä. Riittää kun työnantaja ottaa yhteyttä omaan TE-toimistoonsa, niin sen jälkeen muutosturva-asiantuntija ottaa yhteyttä tarvittaviin paikallisiin toimijoihin. Verkosto hoitaa pinnan alla tarvittavan viestinnän keskenään ja tarjoaa palveluja jouhevasti eri alueilla, Pekkanen kertoo.

Hänen mukaansa yhden luukun periaate yhdistettynä verkostomaiseen palvelumalliin tukee yrittäjää hyvin.

Lain mukaan työnantajan pitää ilmoittaa TE-toimistoon, mikäli se aloittaa henkilöstövähennyksiin mahdollisesti johtavat muutosneuvottelut. Pelkästään lomautuksiin johtaneiden tai alle kymmenen henkilön irtisanomiseen päättyneiden neuvottelujen lopputuloksesta työnantaja ei kuitenkaan ole velvollinen tekemään ilmoitusta työ- ja elinkeinotoimistoon.

Pekkanen kannustaa silti myös näissä tilanteissa pyytämään muutosturva-asiantuntijalta apua.

Henkilöasiakkaista muutosturvan piiriin kuuluvat tietyin edellytyksin tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotut työntekijät.

Hyviä kokemuksia pilottihankkeesta Kainuussa

Yrittäjän ei tarvitse kuitenkaan odottaa siihen saakka, että hän joutuu lomauttamaan tai irtisanomaan, vaan muutosturva-asiantuntijaan voi olla yhteyksissä myös ennakoivasti.

– Me voimme auttaa pk-yritystä myös ennaltaehkäisevästi. Työnantaja voi olla yhteyksissä TE-toimistoon jo silloin, kun haasteellinen tilanne on vasta edessäpäin.

Topi Pekkasen mukaan hyviä kokemuksia on saatu Kainuussa toteutetusta ennakoivan muutosturvan pilottihankkeesta. Yhteistyöllä muutosturvaa -nimisessä hankkeessa Pekkasen vastuulla oli erityisesti työnantajien näkökulma.

– Pilotti lähti hyvin lentoon. Alueella saatiin yhteyksiä yrityksiin, joilla oli kassan riittävyyden kanssa hankaluuksia. Paikan päälle päästiin ennen kuin yritys oli syvällä suossa ja kartoitettiin muun muassa, voiko yritys kehittää rahoitussysteemiään ja liiketoimintaansa tai kouluttaa uudelleen henkilöstöään, Pekkanen kertoo.

TE-toimiston muutosturva-asiantuntija verkostoitui Kainuun alueella eri toimijoiden kanssa. Mukana keskusteluissa oli myös pankkeja, jotka tarjosivat näkemyksiään yrityksen rahoitukseen.

– Pilotin jälkeen ennakoiva malli jäi elämään alueella, Pekkanen sanoo.

Hänen mukaansa Kainuun pilotti poiki alueella pysyvän ja jatkuvasti kehitettävän toimintamallin, ja jo kymmenet yritykset ovat olleet sen piirissä. Myös esimerkiksi Keski-Suomessa on parhaillaan käytössä elementtejä ennakoivan muutosturvan toimintamallista ja muuallakin toimintaa kehitetään tähän suuntaan.

Tukea myös rekrytointiin

Vaikka ennakoiva malli ei ole vielä käytössä valtakunnallisesti, Pekkanen kannustaa kaikkia työnantajia ottamaan yhteyttä TE-toimistoon jo silloin, kun ongelmat vasta orastavat.

– Jos meidän salkustamme ei löydy neuvoja, ohjaamme työnantajan eteenpäin sopivalle asiantuntijalle. 

Muutosturva-asiantuntijat tukevat yrittäjiä myös positiivisissa muutoksissa, kuten uuden työvoiman rekrytoimisessa. Pekkasen mukaan muutosturva-asiantuntijalla on hyvä näkymä siihen, mitä alueella tapahtuu. Siten hän pystyy toimimaan linkkinä työnhakijoiden ja uusia työntekijöitä rekrytoivien yritysten välillä.

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeessa on kehitetty TE-palveluiden muutosturvaa valtakunnallisesti asiakaslähtöisemmäksi ja kokonaisvaltaisemmaksi vuosien 2015 ja 2023 välillä.

Hankkeen tavoitteena on ollut turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja kehittää uusia tapoja tukea yrittäjiä muutoksissa.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.

Milla Rautiainen