27.2.2017 klo 14:29
Uutinen

Kunnallisvero yhä kunnille tärkein

Huhtikuun kuntavaaleissa äänestäjät ja tulevat päättäjät ovat uudessa tilanteessa. Niin moni asia muuttuu sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistuksessa. Se mullistaa kuntien talouden historiallisella tavalla.

Kun tehtäviä siirretään kunnilta tuleville maakunnille, myös kuntien tulot alenevat vastaavasti. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan vuonna 2019. Tämän hetken arvion mukaan alennus on kaikilla 12,3 prosenttiyksikköä.

Kunnallisvero on tason laskusta huolimatta edelleen merkittävin tulonlähde kunnille. Kiinteistöveron suhteellinen osuus kuntien tulonlähteenä nousee. Valtionosuuksien suhteellinen osuus kuntien tulonlähteenä puolestaan alenee hieman.

Sote-uudistuksessa kuntien käyttötaloudesta poistuu keskimäärin 57 prosenttia. Se on paljon, mutta todellisuudessa kunnat ovat voineet vaikuttaa sote-menoihin vain hyvin rajatusti.

Tulevaisuudessa kunnat voivat vaikuttaa enemmän omaa talouttaan koskevaan päätöksentekoon. On tärkeää, että uudessa kunnassa panostetaan talouden, rahoituksen ja kustannusten läpinäkyvyyteen.

Tasapainoinen talous, toiminnan tehostaminen ja veroeurojen vastuullinen käyttö ovat kunnan tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeitä. Kuntien pitää omilla toimillaan ennakoida sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta kunnan rahoitukseen ja toimia niin, ettei muutos valtionosuusjärjestelmän uudistuessa ole liian raju.

Vaaleissa kannattaa muistaa, että yrittäjähenkinen kunta pitää taloutensa terveenä sekä vero- ja maksutasonsa vakaana ja kilpailukykyisenä ja näin vahvistaa yritysten sitoutumista kuntaan.

Anna Lundén
johtaja
Suomen Yrittäjät

Kirjoitus on julkaistu alun perin Suomen Yrittäjien #ääniyrittäjälle-blogina