12.6.2020 klo 14:45
Uutinen

Kuntabarometri antoi kriittistä palautetta Kymenlaaksoon

Pyhtää ja Iitti keräsivät parhaat pisteet yritysmyönteisyydestä suoraan yrittäjiltä.

Kuntabarometrissä yrittäjät antavat kahden vuoden välein palautetta omille kunnilleen. Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa. Kuntiin tulos on suoraa palautetta yrittäjiltä niiden toiminnasta, muun muassa hankintojen merkityksestä ja elinvoimapolitiikasta.

Elinkeinopolitiikan hoitamisesta Kymenlaakso jäi hännille koko Suomessa 2,69 pisteellä. Maan keskiarvo oli 2,97 ja kärjessä Etelä-Pohjanmaa 3,20 pisteellä.

Kymenlaaksossa Pyhtää sai parhaat pisteet 3,25. Muut eivät nousseet yli kolmen. Iitti (2,85), Kotka 2,71, Hamina 2,69 ja Kouvola 2,59. Virolahdessa ja Miehikkälässä ei yrittäjiltä tullut riittävästi vastauksia, joten niitä ei ole tilastoitu.
–Elinkeinopolitiikan asema kunnissa on parhaimmillaan Pyhtäällä ja Iitissä. Koronaviruksen aikana kunnissa on herätty havaitsemaan yrittäjyyden merkitys, Kymen yrittäjien puheenjohtaja Hannu Lehtinen totesi.

Kuntabarometri on tehty 16.2.–13.5. välisellä ajanjaksolla. Näin osa vastaajista on peilannut vastauksiaan kuntien aktivoituneeseen roolin koronaepidemian aikana.

Maakunnan sisällä Kotka sai elinkeinopolitiikastaan kolmanneksi parhaat pisteet. Yrittäjät nostivat päätöksenteon yrityslähtöisyydessä, hankintapolitiikassa, yrityspalveluissa ja elinkeinopolitiikan asemassa kunnassa Kotkan Haminan edelle. Koulutuksen ja osaamisen edistämisessä Kotkassa oltiin niin ikään edellä.

Hamina pärjäsi yleisen infrastruktuurin kehittämisessä, joka ei kohdistu erityisesti yrittäjiin, vaan kaikkiin kuntalaisiin. Yrittäjien mielestä kunnat hoitavat yleensä infrastruktuurin (esim. kulkuväylät, vesijohdot, tietoliikenneverkot) ja toiseksi parhaiten yrityspalvelut. Kolmanneksi parhaalla tolalla on elinkeinopolitiikan asema kunnassa.

Yrityspalveluista tarkemmin kysyttiin, mitkä palvelut yrittäjät kokevat tärkeimmiksi. Kärkeen nousivat aloittavan yrityksen palvelut, verkostoituminen ja investointineuvonta. Sen sijaan kansainvälistymis- ja mentorointipalveluita yrittäjät eivät näytä kunnilta juuri kaipaavan.
–Kansainvälistymis- ja mentorointipalveluita tarjoavat muutkin, joten vaikuttaisi siltä, ettei omaa kuntaa niinkään kaivata niihin toimijaksi. Palveluina ne ovat tärkeitä ja edistävät kasvua, Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi.

Yrityspalveluissa tiedotus toimii parhaiten, yrittäjät kokevat tietävänsä niistä hyvin. Kunnilla parantamisen varaa yhteydenpidossa.
–Valmisteluvaiheen avoimuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus parantaisivat kunnan ja yritysten välistä yhteyttä. Paikoin yhteys toimii erinomaisesti ja nyt koronakriisin aikana tästä nähtiin hyviä esimerkkejä. Koronakriisin opit ja tiiviimpi yhteistyö kannattaa nyt ottaa arkipäiväiseen käyttöön, Kujala sanoo.

Pyhtää sai parhaat arvosanat (3,25) kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyydessä. Kotka kipusi (2,85) kolmanneksi heti Iitin jälkeen (2,85). Hamina jäi hiuksen hienosti alle keskiarvon (2,59).

Yrityspalveluissa koko maakunnan alueella annettiin paremmat arvosanat kuin päätöksenteon yrityslähtöisyydessä. Silti vain Iitti ja Pyhtää ylsivät yli maan keskiarvon.
–Koko maan tuloksissa yrityspalveluissa oli hienoista paranemista, mutta meillä yrityspalvelut ei ole tavoittanut yrityksiä niiden toiminnan kehittämisessä, Lehtinen painotti tuloksia.

Kymenlaaksossa yrittäjät painottivat kunnan hankintapolitiikkan merkitystä koko maata enemmän. Kunnan hankintapolitiikan onnistuminen sai kuitenkin maan keskiarvoa (2,71) heikomman arvosanan. Pienet kunnat Iitti (2,91) ja Pyhtää (2,81) menestyivät jälleen siinä parhaiten. Kotka (2,53) ja Hamina (2,52) jäivät perän pitäjiksi hankintapolitiikan onnistumisessa.
–Hankintapolitiikan kehittämiseksi on tehty paljon töitä maakunnassamme, mutta vielä on osaamisessa petrattavaa. Meillä ei edelleenkään hankintoja pilkota, että pienemmillä yrityksillä olisi mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin. Hankintapolitiikka on koko maassa kehittynyt negatiiviseen suuntaan, meillä Kymenlaaksossa vielä hieman voimakkaammin, totesi Hannu Lehtinen.

Iro Research kysyi yrittäjiltä Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely tehtiin 16.2.–13.5. Siihen vastasi 10 400 yrittäjää eri puolilta Suomea. Kymenlaaksossa vastaajia oli 288. Yrittäjät kokevat kyselyn tärkeäksi kanavaksi sillä vastaajien määrä kasvoi edellisestä vastaavasta kyselystä yli 4 000 yrittäjällä.

Tutustu Yrittäjien kuntabarometrin valtakunnalliseen raporttiin: https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2020/06/yrittajien_kuntabarometri_tiedotustilaisuus_9_6_2020.pdf
Tutustu aluejärjestön raporttiin: https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2020/06/kuntabarometri2020_kymi.pdf
Kuntakohtaiset tulokset löydät täältä: https://www.yrittajat.fi/yrittajajarjesto/nain-vaikutamme/kunnat-ja-yrittajyys//a/palvelut/kymi-626849