16.6.2020 klo 10:02
Uutinen

Kuntabarometri Pirkanmaalla: kunnille kiitosta infrastruktuurista ja yrityspalveluista, hankintoja moititaan

Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys on yrittäjille niin Pirkanmaalla kuin valtakunnallisestikin elinkeinopolitiikassa ylivoimaisesti tärkeintä. Parhaiten kunnat suoriutuvat infrastruktuurin ja yrityspalveluiden hoitamisesta, käy ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä Yrittäjien kuntabarometrista. Valtakunnallisen kuntabarometrin yhteydessä palkittiin myös parhaat kunnat eri kokoluokissa, mutta Pirkanmaalta ei tällä kertaa ponnistettu mitaleille.

– Pirkanmaa sijoittui maakuntien välisessä vertailussa seitsemänneksi saaden elinkeinopolitiikan keskiarvoksi 3,05 asteikolla 1–5. Suomen parasta elinkeinopolitiikkaa tehdään Etelä-Pohjanmaalla (arvosana 3,20) koko maan keskiarvon ollessa 2,97. Vaikka pirkanmaalaiset kunnat eivät tällä kertaa menestyneet valtakunnallisessa vertailussa, löytyy Pirkanmaan kuntia TOP 10 -joukosta monella kyselyn osa-alueella. Kyselyn perusteella Pirkanmaalla on onnistuttu kohtalaisesti ainakin Urjalassa, Lempäälässä, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä, Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen summaa.

Kuntien ja yrittäjien yhteistyö lisää elinvoimaa

Pirkanmaalla 1068 yrittäjää halusi kertoa mielipiteensä oman kuntansa toiminnasta yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Laaja vastaajamäärä kertoo, että yrittäjät arvostavat kuntia ja näkevät niillä suuren merkityksen yrittäjyyden edistämisessä.

Kyselyn mukaan yrittäjille olisi tärkeintä se, että kunnan päätökset tehtäisiin yrityslähtöisesti. Tämä ei vastausten perusteella toteudu hyvin, sillä se hoituu hankintojen jälkeen toiseksi huonoiten.

– Kun päätöksiä tehdään, on kuntalaisten etu, että niiden vaikutukset yrityksiin otetaan huomioon. Jos yritykset eivät pärjää, kunnasta lähtee palveluita, työpaikkoja ja verotuloja. Olemme jo pitkään kannustaneet kuntia ja yrittäjiä yhteistyöhön, sillä se on tärkein keino edesauttaa yritysten selviytymistä ja lisätä koko maakunnan elinvoimaa, sanoo Virtanen.

Kuntabarometristä käy ilmi, että Pirkanmaalla kunnat saavat parhaan arvion infrastruktuurista kuten kulkuväylien ja tietoliikenneverkkojen hoitamisesta (arvosana 3,12) ja elinkeinopolitiikan asemasta kunnassa (3,09). Tyytymättömyyttä esiintyy eniten kuntien hankintapolitiikkaa kohtaan (arvosana 2,74). Pirkanmaalla arvosanat vastaavat koko lailla valtakunnallista tasoa.

Koronakevät kasvatti ymmärrystä yrittäjyyden merkityksestä

Yritysten rooli paikallisten palveluiden tuottajina on käynyt selväksi koronakevään aikana. Monet ovat alkaneet paremmin ymmärtää pienten toimijoiden haavoittuvuutta poikkeustilanteessa. Kuntabarometri jättää pirkanmaalaisten kuntien elinkeinopolitiikalle toivomisen varaa, mutta yrittäjäjärjestöstä annetaan kunnille myös kiitosta.

– Olemme Pirkanmaalla kehittäneet kuntien ja yrittäjien sekä omien paikallisyhdistystemme vuoropuhelua. Nyt kevään poikkeustilanteessa näimme konkreettisesti, että työ ei ole ollut turhaa. Kunnat lähtivät varsin ketterästi mukaan neuvomaan tukalaan tilanteeseen joutuneita yrittäjiä ja hoitamaan yksinyrittäjien tukihakemusten käsittelyä. Uskon, että molemminpuolinen ymmärrys on lisääntynyt kevään aikana ja se tietää hyvää kuntien yritysmyönteisyydelle jatkossa, Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen kiittelee.

Kuntabarometrin kuntakohtaiset tulokset julki

Suomen Yrittäjät julkisti Kuntabarometrin valtakunnalliset tulokset viime viikolla.

Valtakunnallisessa vertailussa suurten, yli 50 000 asukkaan kuntien ykkönen oli Seinäjoki Etelä-Pohjanmaalta. Keskikokoisten kuntien sarjassa (10 000–50 000 asukasta) voiton vei Lieto Varsinais-Suomesta ja pienimpien, alle 10 000 asukkaan kuntien ykkönen oli Kärsämäki Pohjois-Pohjanmaalta. Pirkanmaalaisista kunnista kärkikymmenikköön sijoittuivat Urjala ollen pienten kuntien kahdeksas ja Lempäälä keskikokoisten kuntien kymmenes.

Pirkanmaan alueraportissa sekä kuntakohtaisissa raporteissa ovat mukana sellaiset kunnat, joissa kyselyyn vastasi yli 10 yrittäjää.

PIRKANMAAN TULOKSET JA KUNTARAPORTIT ⟩

Valtakunnallisessa raportissa on eritelty TOP10-kunnat aihealueittain. Pirkanmaalaisista kunnista Urjala, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Virrat ja Tampere nousivat kymmenen kärkeen näillä listoilla.

TUTUSTU VALTAKUNNALLISIIN TULOKSIIN ⟩


Taustaa: Yrittäjien kuntabarometri 2020

Iro Research kysyi yrittäjiltä Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely tehtiin 16.2.–13.5. Siihen vastasi 10 404 yrittäjää eri puolilta Suomea. Pirkanmaalta vastaus saatiin 1068 yrittäjältä.

Yrittäjien kiinnostus kuntien elinvoima-asioita kohtaan on kasvanut, sillä vastaajien määrä lisääntyi noin 4000:lla edelliseen, vuonna 2018 tehtyyn tutkimukseen verrattuna.

Yrittäjien Kuntabarometri tunnettiin aikaisemmin nimellä ELPO-kysely.