Kustannustuen kuudes kierros on tarkoitettu myös yksinyrittäjille. Kuva: Getty Images
25.4.2022 klo 14:01
Uutinen

Kustannustuen haku alkaa käyntiin – Yksinyrittäjän kannattaa hakea

Osan yrityksistä pitää varautua osoittamaan selvästi, että pandemiarajoitukset ovat vaikuttaneet toimintaan negatiivisesti.

Kustannustuen kuudennen kierroksen haku alkoi tiistaina 26. huhtikuuta. Tuen kuudennen kierroksen tukikausi on 1.12.2021–28.2.2022.

Tuki on tarkoitettu myös yksinyrittäjille. Valtiokonttorista kerrotaan, että nyt alkavalla kustannustukikierroksella yksinyrittäjät voivat hakea kustannustukea samojen ehtojen mukaisesti kuin muutkin yritykset.

Lähde: Valtiokonttori

– Tukeen ei ole rakennettu ehtoja, joilla sitä voitaisiin suunnata erityisesti yksinyrittäjille, mutta nämä yritykset voivat hakea tukea normaalien tukiehtojen puitteissa, Valtiokonttorin viestinnästä kerrotaan.

Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malisen mukaan kuudes kierros ei poikkea oleellisesti edellisistä.

– Kustannustuki toimii kohtuullisesti niillä yksinyrittäjillä, joiden yrityksen toimiala on suoraan tukeen oikeutettu, mutta muiden kohdalla toimivuus on heikompi. Näiden muiden yrityksen pitää kyetä osoittamaan selvästi, että pandemian hallintaan kohdistetuilla rajoituksilla, ei siis suosituksilla, on ollut negatiivinen vaikutus yritykseen, Malinen kertoo.

Lähde: Valtiokonttori

Näille yrityksille tuki on tarkoitettu

Kustannustuen kuudes kierros on tarkoitettu lähinnä matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yrityksille. Kustannustukea ei ole rajattu yrityksen koon perusteella. Sulkemiskorvaus vähennetään mahdollisesta kustannustuesta.

Lähde: Valtiokonttori

Myös muulle kuin laissa luetelluilla toimialoilla toimivalle yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys pystyy osoittamaan hakemuksessaan, että sen liiketoiminta on kärsinyt tukikaudelle kohdistuneesta viranomaisrajoituksesta. Kustannustukea voi niin ikään hakea yritys, jonka merkittävään osaan asiakaskunnasta on kohdistunut viranomaisrajoituksia. Viranomaissuositus, kuten etätyösuositus ei kuitenkaan oikeuta tukeen.

Pauli Reinikainen