21.3.2022 klo 16:32
Uutinen

Kustannustuen kuudes kierros hakuun vappuviikolla – Maksuton info tarjoaa tietoa hakemisesta

Kuudes kierros on tarkoitettu lähinnä matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yrityksille.

Kustannustuen kuudennen kierroksen haku alkaa vappuviikolla, tiistaina 26. huhtikuuta. Tuen kuudennen kierroksen tukikausi on 1.12.2021−28.2.2022.

Suomen Yrittäjät ja Valtiokonttori järjestävät keskiviikkona 6. huhtikuuta kello 9.30–10.30 infon kustannustuesta.

Tietoiskussa kerrotaan, kuka tukea voi saada, mitkä ovat hakukriteerit ja mihin tukea voi saada. Tietoiskun aikana on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. Tietoiskuun voi ilmoittautua tästä.

Yrityksen kokoa ei rajattu

Kustannustuen kuudes kierros on tarkoitettu lähinnä matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yrityksille sekä eräille muille satunnaisesti valittujen toimialojen yrityksille, jotka ovat joutuneet kärsimään lievemmistä rajoitustoimista. Kustannustukea ei ole rajattu yrityksen koon perusteella. Sulkemiskorvaus vähennetään mahdollisesta kustannustuesta.

Myös muulle kuin laissa luetelluilla toimialoilla toimivalle yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys pystyy osoittamaan hakemuksessaan, että sen liiketoiminta on kärsinyt tukikaudelle kohdistuneesta viranomaisrajoituksesta. Kustannustukea voi niin ikään hakea yritys, jonka merkittävään osaan asiakaskunnasta on kohdistunut viranomaisrajoituksia. Viranomaissuositus, kuten etätyösuositus ei kuitenkaan oikeuta tukeen.

Kustannustuen haussa vertailukautena ovat kuukaudet pandemiaa edeltävältä ajalta, uusien yritysten osalta puolestaan marraskuu 2021. Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti on 25 prosenttia.

Toimitus
Toimitus