Grafiikka, millä ehdoilla yritykset työllistäisivät enemmän.

Kysely: Yli kolmannes yrittäjistä ei halua palkata ketään − Yksinyrittäjä: ”Laajempi palkkatuki auttaisi alkuun”

Yrittäjistä 36 prosenttia ei aio palkata uutta työntekijää, Yrittäjägallup kertoo. Yksinyrittäjistä näin on linjannut yli puolet. − Jos haluamme lisää työllistäviä yrityksiä, työllistämisen riskejä pitää määrätietoisesti laskea eikä kasvattaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Varsinkin palvelualoilla on yrityksiä, jotka eivät aio työllistää. Vähiten niitä on teollisuudessa.

Tutkimuslaitos Kantar haastatteli Yrittäjägallupissa elokuussa 1040 yrittäjää ja yrityksen edustajaa. Tutkimuksen virhemarginaali on +-3,1 prosenttiyksikköä.

On paljon keinoja, joilla yrittäjien työllistämishaluja voidaan lisätä. Suosituimpia ovat Yrittäjägallupin mukaan määräaikaisuuksien helpottaminen, palkkatuki, henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen alle kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä, normien vähentäminen, takaisinottovelvollisuuden poistaminen ja paikallisen sopimisen lisääminen.

− Keinoja on, jos olisi tahtoa. Valitettavasti siitä ei ole isompia merkkejä, Mikael Pentikäinen harmittelee.

Alle kymmenen työllistävien henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen korostuu voimakkaasti 5–9 henkeä työllistävissä yrityksissä.

− Koronakriisi on iskenyt lujaa tähän ryhmään. Näitä yrityksiä on paljon ja heitä pitäisi rohkaista työllistämään, Pentikäinen sanoo.

Yksinyrittäjä: Kynnys palkata on suuri

Mekaanisessa metsäteollisuudessa toimiva yksinyrittäjä pitää nykyistä laajempaa palkkatukea parhaimpana keinona lisätä työllisyyttä.

− Tärkeimpänä pitäisin palkkatukea, se auttaisi varsinkin aloittavia yrittäjiä rekrytoimaan. Olisi erittäin tärkeätä, että yritykset pääsisivät mahdollisimman nopeasti asemaan, jossa on varaa palkata työvoimaa ja näin ollen lisätä työllisyyttä, yrittäjä kommentoi.

Yrittäjä kertoo, että työllistämistä jarruttaa tällä hetkellä epätietoisuus tulevasta.

− Itselläni on tulossa paljon taloudellista panostusta uusiin laitteisiin ja tiloihin. Yritys on vasta kaksi vuotta vanha, joten on haastavaa ennustaa tulevan vuoden myyntejä. Tämä silti, vaikka liikevaihto kaksinkertaistuukin ensimmäisestä vuodesta.

Yrittäjä sanoo suunnittelevansa työvoiman palkkaamista, mikä tulee ajankohtaiseksi todennäköisesti ensi vuonna. Hänen mielestään kynnys palkata ensimmäinen työntekijä on erittäin suuri ja huoli oikean työntekijän löytämiseen on todellinen.

− Yksinyrittäjänä ensimmäisen rekrytoinnin onnistuminen on erittäin tärkeää. Rekrytoinnin haasteena on myös alan matalapalkkaisuus. Pakostikin täytyy tarjota parempaa palkkaa kuin mitä alan työehtosopimus velvoittaa. En näe tätä silti huonona asiana. Palkalla pitää pystyä myös elämään.

Työpaikkasopiminen tuo kasvua yrityksiin

Työpaikkasopiminen korostuu yli kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä. 70 prosenttia niistä työllistäisi enemmän, jos työehdoista voisi sopia enemmän paikallisesti.

− Yleiskorotuksista pitää päästä yritys- ja liiketoimintakohtaiseen sopimiseen, joka huomioi yritysten markkinatilanteen ja palkanmaksukyvyn ja jättää tilaa menestykseen sidotulle palkkalinjalle. Tämä on myös palkansaajan etu: kun yritys menestyy, palkansaaja hyötyy, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Syksyn pk-yritysbarometri kertoo, että pk-yrityksistä 39 prosentissa on tehty paikallista sopimista. Joka neljännessä on sovittu palkoista ja työajoista. Neljännes paikallista sopimista tehneistä yrityksistä sanoo, että paikallinen sopiminen on vahvistanut kasvua.

− Viesti on selvä. Paikallinen sopiminen tukee kasvua, parantaa tuottavuutta ja auttaa yrityksiä muutostilanteissa. On selvää, että se palvelee yritysten ja niiden työntekijöiden etua, Makkula sanoo.

Työmarkkinatilanteen vuoksi Yrittäjät perusti viime viikolla työpaikkasopimisen osaamiskeskuksen, jotta yrittäjät saavat tarvittavan tuen ja avun paikallisiin neuvotteluihin.

Tutustu Yrittäjägallupin työllisyystuloksiin tästä.

Tiina Rantakoski