4.6.2018 klo 14:39
Uutinen

Kyselytutkimus paljastaa: Henkilötietojen jakaminen yrityksille huolestuttaa kuluttajia

Kuluttajat kaipaavat tietoa henkilötietojen käytöstä yrityksissä. 76 prosenttia suomalaisista on huolestunut siitä, miten yritykset kyseisiä tietoja käyttävät.

Ohjelmistoyhtiö Tiedon teettämän pohjoismaisen kyselytutkimuksen mukaan enemmän kuin kaksi kolmesta suomalaisesta, ruotsalaisesta ja norjalaisesta on huolissaan yritysten keräämistä henkilötiedoista.

Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista pohjoismaalaisista kokee tärkeäksi saada tietää, miten tietoa käytetään. Kuitenkin vain yksi kolmesta on sitä mieltä, että yritykset onnistuvat viestimään tietojen käytöstä riittävän hyvin.

Henkilötietojen jakaminen yrityksille koettiin ylipäätään negatiivisena asiana. Suomalaiset ovat muita kriittisempiä. 76 prosenttia suomalaisista on huolissaan henkilötietojen käytöstä, norjalaisissa huolestuneita on 71 prosenttia, ruotsalaisten 60 prosenttia.

– Tutkimus osoittaa selkeän kuilun sen välillä, kuinka tärkeänä kuluttajat pitävät sitä, että yritykset kertovat miten ne käyttävät keräämiään henkilötietoja, ja kuinka hyvin yritykset tässä todellisuudessa onnistuvat. Luottamus on asiakassuhteen perusta, ja se ansaitaan avoimella toiminnalla ja lupausten pitämisellä. Tämän päivän verkottuneessa maailmassa yrityksillä on riski menettää kuluttajiensa luottamus yhdessä yössä, jos odotukset eivät täyty, sanoo Jaakko Hartikainen, digitaaliseen asiakaskokemukseen keskittyvän liiketoimintayksikön johtaja Tiedossa.

Kyselyn mukaan sekä nuoret aikuiset että vanhemmat vastaajat kokevat tärkeäksi, että yritykset kertovat, miten kerättyjä henkilötietoja käytetään. Kuitenkin 18-35 vuotiaat suhtautuvat positiivisemmin tietojen jakamiseen yritysten kanssa kuin yli 36-vuotiaat. Selkeä enemmistö nuoremmista vastaajista myös kokee yritysten onnistuvan informoinnissaan henkilötietojen käytöstä, kun muut vastaajat puolestaan kokevat yritysten epäonnistuvan tässä.

– Nuoret aikuiset ovat tietoisempia integriteetistä verkossa ja myös kriittisempiä verkkolähteitä kohtaan. He ovat myös usein teknisesti kykenevämpiä kuin vanhempi polvi, ja tietävät miten suojata henkilötietonsa verkossa. Näin ollen he ovat vähemmän epäluuloisia henkilötietojensa käytön suhteen, kunhan yritykset eivät käytä tätä luottamusta väärin, Hartikainen jatkaa.

Pankit ja terveydenhuolto luotettavimpien maineessa

Tutkimuksessa havaittiin, että ihmisten tarve tietää miten yritykset käyttävät keräämiänsä henkilötietoja vaihtelee toimialoittain. Pankkisektorin ja terveydenhuollon osalta tietoisuus omien tietojen käytöstä koettiin tärkeimmäksi. Vastaajat kokivatkin juuri pankkisektorin ja terveydenhuollon yritysten onnistuvan tässä viestinnässä parhaiten. Heikoiten henkilötietojen käytöstä kertomisessa onnistuvat niin kutsutut alustatalouden yritykset, kuten Uber ja Airbnb, ja toimialoista leluyhtiöt.

– Pankkisektori ja terveydenhuolto koetaan luotetuimmiksi toimialoiksi, sillä ne käsittelevät arkaluontoisimpia tietoja. Koska kansalaiset ovat kiinnostuneita ja myös huolissaan siitä, mihin heidän tietojaan näillä alueilla käytetään, he uskovat myös olevansa hyvin perillä näiden tietojen käyttötavoista, Hartikainen huomauttaa.

Tiedon tutkimukseen vastasi yli 2 000 ihmistä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta kevään 2018 aikana (noin 1 000 Ruotsista, noin 500 Norjasta ja noin 500 Suomesta).

Tutustu Yrittäjien tietosuojaoppaaseen täällä

toimitus (at) yrittajat.fi

Kuva: Istockphoto/pixinoo