Lakilaari
24.5.2022 klo 07:30
Uutinen

Lakilaari: Osakkeiden lisääminen veroilmoitukselle

Huomasin henkilökohtaista esitäytettyä veroilmoitustani läpikäydessäni, ettei siellä näkynyt laisinkaan omistamiani osakeyhtiön osakkeita. Samalla kuitenkin omistamani pörssiyhtiöiden osakkeet ja rahastot näkyivät. Mistä tämä johtuu ja tuleeko minun korjata ilmoitusta jollain tavalla?

Kiitos hyvästä ja ajankohtaisesta kysymyksestä. Verohallinto merkitsee esitäytetylle veroilmoitukselle varallisuustietoinasi ainoastaan ne varallisuuserät, jotka sillä on ollut tiedossa verovuoden viimeisenä päivänä eli tässä tapauksessa 31.12.2021. Verohallinto ei pyri selvittämään kaikkea varallisuuttasi, vaan sen tiedossa ovat ainoastaan asiat, jotka jokin taho on sille erikseen ilmoittanut.

Omistamasi pörssiyhtiöiden osakkeet näkyvät ilmoituksella, koska listattujen yhtiöiden osakkeina niitä tarjoava välittäjä tai rahoituslaitos on ilmoittanut Verohallinnolle heidän kauttaan omistamasi osakkeet ja muun varallisuuden. Osakeyhtiön osakkeiden osalta tällaista välittäjätahoa ei luonnollisesti ole, joten sinun tulee ilmoittaa omistuksesi itse lisäämällä ne veroilmoituksellesi. Samoin tulee toimia, jos esitäytetyllä veroilmoituksella olisi virheellinen varallisuustieto.

Veroilmoitukselle tulee lisätä tiedot sen mukaan, mikä tilanne oli 31.12. sinä verovuonna, mitä ilmoitus koskee. Varallisuustietojen ilmoittamista varten ei tarvitse laskea omistamiesi varallisuuserien euromääräisiä arvoja, sillä niitä ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksella. Ilmoitusvelvollisuus yksityishenkilön kohdalla perustuu verotusmenettelylain 10 §:n 2 ja 3 momenteissa mainittuihin varoihin ja velkoihin. Tämän lisäksi Verohallinnon päätös tarkentaa veroilmoituksessa annettavia tietoa.

Listaamattomien osakeyhtiöiden osakkeiden lisäksi varallisuustietoina veroilmoitukselle tulee lisätä tai korjata myös mahdolliset puuttuvat tai virheelliset tiedot omistamistasi asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeista, henkilöyhtiön tai muun yhtymän osuuksista, muista kuin kulutusosuuskuntien tai osuuspankkien tavanomaisista osuuskuntaosuuksista, sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksista sekä muista arvopapereista tai arvo-osuuksista, paitsi joukkovelkakirjoista. Lisäksi tulee lisätä tai korjata puuttuva tai virheellinen tieto mahdollisesta hallinta- tai nautintaoikeudesta kiinteistöön, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeisiin tai arvopapereihin. Myös vastaava ulkomainen omaisuus on ilmoitettava. Veroilmoitukselle ei tule merkitä muita varallisuuseriä, kuten ajoneuvoja tai veneitä.

Tiedot on helpointa lisätä OmaVeron kautta. Voit lisätä varallisuustiedot, kun valitset OmaVerossa ”Tarkista esitäytetty veroilmoitus” ja sen jälkeen ilmoituksen korjaamisen. Varallisuustiedot lisätään veroilmoituksen kohtaan varallisuus, heti henkilötietojen jälkeen. Vaihtoehtoisesti tiedot voi ilmoittaa Verohallinnon paperisella lomakkeella 50B. Mikäli varallisuustiedot puuttuvat, katsotaan veroilmoitus puutteelliseksi. Mahdollisia sanktioita ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Haglex Oy / Laura Hagman

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 10.5.2022