Laki, raha, EU
Kuva: Getty Images
16.8.2022 klo 13:10
Uutinen

Palkkalain muutosten valmistelu keskeytyi – ”Puutteellinen, yksipuolinen ja lakiteknisesti huono”

– Päätös kansallisen valmistelun keskeyttämisestä on pidettävä siltä osin järkevänä, että nyt näemme ensin, millaista sääntelyä EU-tasolla syntyy ja millaisia muutostarpeita se omaan kansalliseen sääntelyymme tarkoittaa, Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg kertoo.

Valmistelu naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevan lain muuttamiseksi on keskeytetty. Muutoksen keskeisenä tavoitteena oli palkka-avoimuuden lisääminen. Hallituspuolueet eivät saavuttaneet yksimielisyyttä lakiesityksen sisällöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessaan, että osapuolet ovat neuvotelleet pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvän esityksen sisällöstä pitkään. Näkemykset olivat liian kaukana toisistaan erityisesti työntekijän tiedonsaantioikeuksien osalta.

– Työ sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän estämiseksi ja samapalkkaisuuden edistämiseksi jatkuu hallituksen muissa samapalkkaisuutta tukevissa toimenpiteissä. Lisäksi EU:ssa on valmisteilla palkka-avoimuusdirektiivi, josta on odotettavissa vahvistusta palkkatasa-arvoa koskeviin säännöksiin, tasa-arvoasioista vastaava ministeri Thomas Blomqvist toteaa.

”Päätös valmistelun lopettamisesta hyvä”

Suomen Yrittäjät on vastustanut esitettyjä lainsäädäntömuutoksia muun muassa sillä perusteella, että toteutuessaan esitys lisäisi yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia sekä aiheuttaisi erimielisyyksiä työpaikoilla.

– Päätös valmistelun lopettamisesta on hyvä. Nyt haudatun esityksen valmistelu oli valitettavasti kokonaisuudessaan puutteellista sekä yksipuolista ja aiemmin lausunnoilla ollut hallituksen esitysluonnos myös lakiteknisesti huono. Esitimme valmistelun yhteydessä omat ratkaisumme palkkasyrjintään puuttumiseksi ja sääntelyn kehittämiseksi, mutta nyt nämäkin jäävät toteutumatta, Suomen Yrittäjiä palkka-avoimuustyöryhmässä edustanut asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg kertoo.

EU:n palkka-avoimuusdirektiivin valmistelu on tällä hetkellä valmistelussa ja parlamentin, komission sekä neuvoston välisissä kolmikantaneuvotteluissa. Todennäköistä on, että asian valmistelu etenee vuoden 2023 aikana. Rytkönen-Sandberg huomauttaa, että direktiivi ei alustavasti sisällä lainkaan niin pitkälle menevää sääntelyä yksittäisen työntekijän tiedonsaantioikeuksista kuin mitä nyt keskeytetyssä kansallisessa valmistelussa esitettiin, eikä sellaista sääntelyä ole voimassa missään muussakaan EU-maassa.

– Päätös kansallisen valmistelun keskeyttämisestä on pidettävä siltä osin järkevänä, että nyt näemme ensin, millaista sääntelyä EU-tasolla syntyy ja millaisia muutostarpeita se omaan kansalliseen sääntelyymme tarkoittaa, Rytkönen-Sandberg kertoo.

Suomen tasa-arvolaki täyttää nykyisellään kaikki EU-kriteerit ja on edistyksellinen myös kansainvälisestä näkökulmasta.

Työntekijätkään eivät kannata palkkaurkintaa

Suomen Yrittäjät on esittänyt, että tasa-arvovaltuutetun toimivaltuuksia ja resursseja tulee lisätä palkkasyrjintäepäilyssä. Järjestö ei kuitenkaan kannata sitä, että kuka tahansa voi saada työkaverinsa palkkatiedot perusteetta.

Myöskään työntekijät eivät kannata palkkaurkintaa. Tammikuussa julkaistu Työelämägallup osoittaa, että vain noin viidennes vastaajista oli sitä mieltä, että työntekijällä tulisi olla oikeus koska tahansa saada tietää toisen työntekijän palkkatiedot ilman tämän suostumusta.

Järjestön kannanoton mukaan työlainsäädäntöä tulee kehittää huolellisesti pureutuen todellisiin työelämän ongelmiin.

Muita kiinnostavia aiheita

Toimitus
Toimitus