12.9.2019 klo 08:37
Uutinen

Lapin alueen matkailuyrittäjät haluavat kaventaa sesonkienvälisiä kuiluja – ”Onnistuminen vaatii yhteistyötä, yhdessä organisointia ja yhteismarkkinointia”

Lapin imago pelkkänä talvimatkailun airuena joutuu todelliseen tulikokeeseen, kun kolme Lapin Yrittäjiin kuuluvaa matkailualan rautaista ammattilaista pohtii, miten Lapin matkailusta saataisiin ympärivuotisesti kannattavaa ja miten siitä voivat hyötyä niin yrittäjät, kunnat kuin koko maakunta.

Kun Lapin Yrittäjiin tänä kesänä liittyneen, Enontekiöllä toimivan Hetan Kodan yrittäjiltä kysyttiin, mitä Lapin matkailun ympärivuotisuus merkitsisi heidän yritystoiminnalleen, tuli vastaus kuin tykinsuusta:

– Säännöllisempiä työaikoja ja vakinaisempia työsuhteita. Pitkässä juoksussa se tarkoittaisi yhtä tai jopa kahta työvuotta lisää jokaista työntekijää kohden, kuittasi yrityksen toimitusjohtaja Janne Turtiainen.

Entä mitä se tarkoittaisi koko Lapin matkailulle ja yrityskentälle? Vastaus ropisi ilotulituksen lailla Sirkassa toimivan, Lapin Yrittäjiin kuuluvan Polar Lights Tours -yrityksen toimitusjohtaja Päivi Hiukan huulilta:

– Ympärivuotisuus toisi mukanaan sitoutuneita työntekijöitä, helpotusta työntekijöiden rekrytointiin, alueellista elinvoimaisuutta, yritysten kasvua ja kehitystä, yrittäjien jaksamisen kohentumista, uuden luomista, uusien asiakkuuksien saamista, tulevaisuuden matkailun kehittämistä sekä kuntien ja Lapin elinvoimaisuuden paranemista kaikilla toimialoilla, hän listasi kiihtyvään tahtiin.

Yhteistyöllä ympärivuotiseksi

Haavekuva Lapin matkailun ympärivuotisesta kannattavuudesta on Lapin Yrittäjien piirissä varsin tuttu – ja sellaisenaan myös realistinen, vakavasti otettava ja vahvasti tähtäimessä. Toistaiseksi monen matkailualan toimijan kohdalla tilanne on kuitenkin se, että haave horjahtaa viimeistään kevättalven tullen talvisesongin mukanaan tuomien turistimassojen alkaessa hiipua kuin liekki hiillokseen.

– Meidän kokoisissamme matkailualanyrityksissä sesonkiluontoisuus tarkoittaa käytännössä katsoen kolmesta neljään kuukauden mittaisia pakkolomia vuoden aikana. Vaikka matkailua on pyritty kehittämään ympärivuotiseksi, haastavinta aikaa on edelleen kevättalvi, Turtiainen kertoo.

Isompien matkailualan yritysten kohdalla hän uskoo tilanteen olevan toinen.

– Onhan se selvää, että jos on enemmän pääomaa, millä pelata, on myös varaa investoida fasiliteetteihin ja markkinointiin ja siten havitella myös varakkaampia asiakaskuntia ympäri vuoden, hän vertaa.

Viittaus pienempien matkailualan yritysten erityispiirteisiin on ehdottoman relevantti, mutta silti lienee syytä kysyä: onko kuilu pienten ja suurten toimijoiden kohtaamien haasteiden välillä kuitenkaan niin syvä kuin voisi luulla? Entä jos Lapin matkailualan toimijat soutavat sittenkin samassa veneessä törmäillen enemmän tai vähemmän samoihin kareihin ja päätyen samoilla aironvedoilla myös suotuisammille vesille?

Se tarkoittaisi myös sitä, että lappilaisten matkailualan yrittäjien välinen yhteistyö olisi yksi avaintekijä Lapin matkailun ympärivuotisuuden edistämisessä. Niin ajattelee ainakin Lapin Yrittäjiin kuuluvan Santapark Oy:n yrittäjä Ilkka Länkinen.

– Ympärivuotisen matkailun kehittäminen Lapin koko yrityskentän voimin on tärkeää, koska se tarkoittaa ympärivuotisia työpaikkoja ja vakaampaa pohjaa investoinneille. Lapin houkuttelevuus työpaikkojen osalta paranisi, mikä tarkoittaisi uutta, osaavaa työvoimaa ja sitä myötä alueetkin pysyisivät asuttuina, Länkinen pohtii.

Turtiainen on samoilla linjoilla, vaikkakaan ei ihan varauksetta:

– Syrjäinenkin sijainti voi antaa matkailuyrittäjille hyvät edellytykset toimia ympäri vuoden. Mutta onnistuminen vaatii paljon yhteistyötä, yhdessä organisointia ja yhteismarkkinointia. Se voi olla haastavaa, koska jokainen yritys on omanlaisensa, resurssit vähäiset ja markkinointi raakaa työtä. Totuus on myös se, että kun tänään markkinoidaan, näkyvät vaikutukset aikaisintaan vuoden päästä, hän lataa.

Santapark Oy:n yrittäjät, Ilkka Länkinen ja Katja Ikäheimo-Länkinen ovat panneet toimeksi Lapin matkailun ympärivuotisuuden edistämiseksi. – Syysaikaan olemme markkinoineet insentiivi- ja event-puolelle ja saaneet myös useita kansainvälisiä tapahtumia syksylle. Myös uusia kohdemarkkinoita on etsitty. Markkinat suhtautuvat kuitenkin vielä varsin varovaisesti Lapin kesämatkailuun. Siksi meidän yrittäjien yhteinen tehtävä on vahvistaa Lapin haluttavuutta imagomarkkinoinnilla, he korostavat.

Sesonkienväliset kuilut

Länkinen, Turtiainen ja Hiukka ovat yhtä mieltä siitä, että Lapin matkailualan toimintaedellytyksiä leimaa yhä liian jyrkkä kontrasti kesän ja talven välillä. ”Liian jyrkkä” on ilmauksena perusteltu ottaen huomioon, että Lappia pidetään vieläkin pääsääntöisesti talvimatkailun airuena, vaikka hyödyntämätöntä potentiaalia löytyisi myös kesäsesongista. Kuilu eri vuodenaikojen, ja etenkin talven ja kesän välillä voisi olla loivempikin.

– Puhdas luonto, luontoaktiviteetit, hyvinvointi ja keskiyön aurinko ovat meidän valttikorttejamme. Myös syksyn ruska-ajassa on potentiaalia kasvattaa uusia asiakasryhmiä. Kevätmatkailua on jo saatu onnistuneesti kasvatettua huhtikuun puoliväliin saakka, Länkinen vertaa.

– Nyt Lapin matkailuyrittäjien olisi yhdessä panostettava Lapin kesän markkinointiin ja Lappi-brändin vahvistamiseen kesän osalta sekä siihen, että liikenneyhteydet toimivat kaikkialla, hän lisää.

Ylläs-Pallas -tunturin luonnonpuiston kupeessa, hankalahkojen taipaleiden päässä sijaitseva Hetankota on oiva esimerkki matkailualan yrityksestä, jolle liikenneyhteyksien toimivuus on elintärkeää. Joskus näennäinen miinus voi kuitenkin olla myös plussa – tai jopa valttikortti matkailun kehittämisen saralla.

– Tänne on hankala päästä, eikä täällä ole disco-pallojen loistetta. Koska tänne on hankala päästä, on täällä myös sitä monien kaipaamaa hiljaisuutta, Turtiainen vihjaa.

Panostaminen hiljaisuuden ja tyhjyyden markkinointiin on purrut. Etenkin keskieurooppalaiset matkustavat Hetan hiljaisuuteen sydäntalvella, eivätkä he Turtiaisen mukaan tarvitse juuri mitään valmiiksi räätälöityä.

– He ovat tyytyväisiä saadessaan olla omassa rauhassa mökissä, jota ympäröi pakkassää ja puuterilumi. Uskomme, että tämä voisi monille olla keino kohentaa myös kevättalven matkailua, hän yllättää.

Lapin matkailun ympärivuotisuuden kannalta aivan ihanteellisella paikalla, Ylläs ja Pallas -tunturien kupeessa, sijaitsevan Hetan Kodan yrittäjät kokevat olevansa onnekkaita. – Ihan ympärivuotista tämä toiminta ei vielä ole. Mutta hiljaisimpaankin aikaan käy sen verran turisteja, että se auttaa maksamaan sähkölaskun, yrittäjät Titta Näkkälä ja Janne Turtiainen sanovat nauraen.

Nollasta kohti sataa

Entä sitten se Lapin suvi? Sitä aatellessako matkailualan yrittäjän mieli apeutuu? Onneksi ei sentään. Lapin kesäaktiviteetteihin on panostettu koko maakunnassa matkailualan toimijoiden toimesta. Esimerkiksi Hetan alueella niin kalastusmahdollisuuksia kuin vaellus- ja pyöräilyreittejä on kehitetty eri tahojen yhteistyönä vastauksena matkailijoiden tarpeeseen. Kaiken perustana on ollut tarvelähtöisyys. Se on kantava perusta.

– Aina kun aktiviteettien määrää lisätään, täytyy kysyä myös, kenelle aktiviteetteja luodaan ja millaista kohderyhmiä halutaan tavoittaa. On ymmärrettävä halutun kohderyhmän tarpeet samalla kun pyritään kasvattamaan oman yrityksen ja koko Lapin haluttavuutta imagomarkkinoinnilla, Länkinen kiteyttää.

Jokainen matkailualan toimija luo oman perustuksensa, jonka päälle yritystoiminta rakentuu. Aktiivinen some-markkinointi, johon myös Lapin Yrittäjät jäseniään kannustavat, on luonut vankan pohjan muun muassa Hetan Kodan toiminnalle. Yrittäjäkaksikko tavoittaa asiakkaansa niin Instagramin, Facebookin kuin Google Business -palvelun välityksellä. Myös yrittäjien kanssa verkostoitumisesta on ollut osittaista etua.

– Monenlaisia yrittäjien välisiä, yhteismarkkinointiin tähtääviä hankkeita kehitellään koko ajan. Ne ovat kuitenkin usein lyhytkestoisia, eivätkä välttämättä kanna pitkälle, Turtiainen toteaa realistiseen sävyyn.

Tärkeimmäksi hän kokee sitoutuneen, pitkäjänteisen tekemisen pelkän hankekeskeisyyden sijaan.

– Ei pidä ajatella, että tässä noustaan hetkessä nollasta sataan. Ensin on ymmärrettävä ympärivuotisuuden merkitys koko alueen työllisyydelle. Kun työllisyys paranee, koko kylällä menee hyvin, Turtiainen kiteyttää.

Hiukka lähestyy asiaa vastaavalla tarmolla, uteliaisuudella ja innostuksella:

– Tarvitaan enemmän yhteistyötä ja toimintaa paitsi yritysten välillä, myös yli kuntarajojen ja jopa valtioiden rajojen. Tarvitaan rajat rikkovia ja ylittäviä ajatuksia, jotta voidaan suunnitella yhdessä tulevaa!

– Meillä on tällä hetkellä meneillään yritysryhmähanke kesämatkailun edistämiseksi. Toiveissa on, että me yrittäjät saisimme yhdessä enemmän aikaiseksi, kertoo Kittilän Sirkassa toimivan Polar Lights Tours -yrityksen yrittäjä Päivi Hiukka.