12.5.2017 klo 14:49
Uutinen

Lapin Yrittäjien hallitus pitää kasvupalvelulakiesitystä merkittävänä askeleena yritysten ja työnhakijoiden palveluiden kehittämisessä

Hallitus on antamassa esitystään eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Vastuu alueiden kehittämisestä olisi maakunnilla alueillaan ja kunnilla niiden alueilla. Valtio vastaisi valtakunnallisesta alueiden kehittämisestä.

Kasvupalvelujen osalta laissa säädettäisiin palveluista yleisellä tasolla ja niiden järjestämisestä. Kasvupalvelujen tuottaminen perustuisi ensisijaisesti markkinaehtoisiin ratkaisuihin. Uudistuksella yrityksille ja työnhakijoille tarjottavat palvelut siirretään julkiselta sektorilta yritysten tuottamaksi. Maakunnat vastaavat vain palveluiden järjestämisestä. Maakuntien osalta keskeistä olisi palveluiden järjestämisen ja tuottamisen eriyttämiseen velvoittava säännös, jossa maakunnan oma palvelutuotanto olisi aina viimesijainen ratkaisu.

Lapin Yrittäjät pitää uudistusta merkittävänä askeleena yritysten ja työnhakijoiden palveluiden kehittämisessä. Kun palvelut järjestetään aidon ja tasapuolisen monituottajamallin mukaisesti asiakassetelillä, on lakiesityksen tavoitteet mahdollista saavuttaa.

Lakiluonnoksessa esitetty viiden vuoden siirtymäaika markkinaehtoiseen malliin siirtymiseksi voi kuitenkin vaarantaa markkinoiden kehittymistä syrjäseuduilla ja johtaa maakunnan passiivisuuteen markkinoiden aidolle avaamiselle. Lapin Yrittäjät on esittänyt antamassaan lausunnossa siirtymäajaksi kahta vuotta.

Lapin Yrittäjät ry:n hallituksen näkemyksen mukaan lakiesityksessä ei ole huomioitu Lapin näkökulmasta tärkeää rajaesteiden tunnistamista. Lapin Yrittäjät on antamassaan lausunnossa esittänyt lisättäväksi lakiesitykseen keskitetysti hoidettaviksi palveluiksi yritysten ja työvoiman rajaesteiden tunnistamisen sekä rajaneuvonnan järjestämisen. Myös omistajanvaihdospalveluiden ja talousapupalveluiden järjestäminen tulisi määrittää selkeämmin.

Ratkaisevaa kasvupalveluiden markkinaehtoisuuden toteutumisessa on Maakuntahallinnon aktiivisuus markkinaselvityksen tekemisessä ja aikanaan tehtävä päätös palveluiden tuottamistavasta. Lähtökohtana pitää olla palveluiden järjestäminen asiakassetelillä.