5.10.2020 klo 09:29
Uutinen

Lassen-Metalli Oy:llä ollut jo parikymmentä nuorta oppisopimuksella – ”Osasta saamme vakituisia työntekijöitä”

Oululaisen Lassen-Metallin yrittäjät ovat tyytyväisiä: oppisopimuskoulutus on hyödyttänyt yrityksen tuotantoa, työnjohtoa ja kehittämistä.

Oululaisessa koneistuksiin ja teräsrakenteisiin erikoistuneessa Lassen-Metalli Oy:ssa on hyödynnetty oppisopimuskoulutusta yli kymmenen vuoden ajan. Yrityksessä on ollut noin parikymmentä koulusta tullutta ja yrityksessä jo työskentelevää oppisopimusopiskelijaa lähinnä Koulutuskuntayhtymä OSAOsta. Myös muita työelämässä oppijoita on säännöllisesti.

– Nuorista opiskelijoista näemme, onko metallialalle kiinnostusta. Osasta saamme vakituisia työntekijöitä, toinen yrittäjistä, tuotantopäällikkö Ilpo Ylikärppä Lassen-Metallista kertoo.

Oppisopimus auttaa kehittymään ja uudistamaan toimintatapoja

Ilpo ja Mervi Ylikärppä ovat hyödyntäneet yrittäjän oppisopimuskoulutusta suorittamalla useita yritysjohtamisen tutkintoja. Henkilöstö on päivittänyt osaamistaan muun muassa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnolla. Oppisopimuskoulutuksesta on ollut hyötyä yrityksen tuotannossa, työnjohdossa ja kehittämisessä.

– Uusi osaaminen on auttanut kehittymään ja uudistamaan toimintatapoja. Myös verkosto on kasvanut. Oppisopimus on oiva keino päivittää osaamista, yrittäjä ja hallintojohtaja Mervi Ylikärppä sanoo.

Yritys panostaa työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen perehtymällä tutkintoon ja tukemalla opiskelijaa tutkinnon saavuttamisessa. Esimerkiksi työnjohtaja on koulutettu työpaikkaohjaajaksi ja tuotantotiimin vastuuhenkilö ohjaa opiskelijoita työssä. Palaute on ollut Ylikärpän mukaan hyvää.

Oppisopimuskoulutus on tuonut myös menestystä yritykselle.

– Hitsauksen erikoisammattitutkintoa opiskeleva työntekijämme on menestynyt kansallisissa ja kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa. Lassen-Metalli Oy valittiin myös vuoden 2019 valtakunnalliseksi oppisopimustyönantajaksi, Ilpo Ylikärppä kertoo.

Työelämälähtöinen tapa kouluttaa ja oppia

Suomen Oppisopimusosaajat ry -yhdistyksen puheenjohtaja ja Koulutuskuntayhtymä OSAO:n työelämä- ja yrityspalveluiden palvelujohtaja Virpi Spangar kertoo oppisopimuksen vahvistavan liiketoiminnan edellytyksiä kehittämällä yrittäjän omaa ja työntekijöiden osaamista. Se on väylä myös uusien työntekijöiden rekrytoimiseksi.

– Malli on joustava ja opiskelijan on helppo esimerkiksi siirtyä koulutussopimuksesta oppisopimuskoulutukseen. Olennaista on, että työtehtävät vievät oppimista eteenpäin, Spangar sanoo.

Suomen Oppisopimusosaajat ry edistää oppisopimusosaamista ja oppisopimustoimijoiden keskinäistä verkostoitumista. Lisäksi se huolehtii omalta osaltaan tasalaatuisen koulutuksen järjestämisestä Suomessa. Yhdistys on mukana myös lainsäädännön valmistelussa varmistamassa, että oppisopimuksen erityisehdot tulevat siinä huomioiduiksi.

Oppisopimus onnistuu sitoutumalla

Virpi Spangar suosittelee oppisopimusta kaikenikäisille. Nuorta oppisopimuskoulutus voi auttaa mielekkään ammatin löytämisessä.

– Oppisopimus toimii parhaiten, jos kaikki osapuolet ovat sitoutuneita, ja jos työtehtävien ja koulutuksen side on vahva, hän painottaa.

Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen tutkinnon tai tutkinnon osan. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän. Yrittäjä voi opiskella yrittäjän oppisopimuksella.

– Suosittelen olemaan yhteydessä paikalliseen koulutuksen järjestäjään. Kaikki ovat tervetulleita hyödyntämään oppisopimusta, Spangar kannustaa.

Oppisopimusviikko lokakuussa

Suomessa vietetään valtakunnallista oppisopimusviikkoa 5–11.10., jota ovat järjestämässä Suomen Oppisopimusosaajat ry ja koulutuksen järjestäjät eri puolilla Suomea. Teemaviikon tavoitteena on lisätä tietoisuutta oppisopimuskoulutuksesta.

Katso myös blogi oppisopimuskoulutuksesta.

Lisätietoja ammatillisesta koulutuksesta löydät täältä.

Anne Öhman

anne.ohman(at)yrittajat.fi