2.1.2023 klo 11:56
Uutinen

ALUEEN YRITYKSET TARVITSEVAT LENTOLIIKENNETTÄ JATKOSSAKIN

Lentoliikenteen riittävän tason turvaaminen on kyselyn tulosten perusteella kriittinen kasvun edellytys

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toteuttivat marraskuussa 2022 Yritysten kasvun suunta –kyselyn ja ajankohtaiskysymys oli lentoliikenteestä. Kasvun suunta – kyselyn tulokset julkistetaan 13.1.2023.

Tuoreen kyselyn mukaan maakunnan yrityksistä 70 % ilmoittaa olevansa joko voimakkaasti kasvua hakevia tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä, edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 64 %.

Yritysten lentomatkustamisen tilanne ja tarve erityinen kasvuhakuisissa yrityksissä

Vastaajista 56 % ilmoittaa, että lentoliikenteen nykyinen tarjonta on riittävällä tasolla. Lentovuorojen vähentyminen on korvattu etäyhteyksillä ja/tai muilla korvaavilla liikennevälineillä. Kysyttäessä lentoliikenteen tarpeita seuraaville kahdelle vuodelle, 44 % arvioi tarpeiden pysyvän nykyisellä tasolla ja 21 % vastaajista arvioi tarpeiden kasvavan.

Kasvuhakuisista vastaajista ne, jotka arvioivat lentomatkustamisen vähenevän, kertovat keskeisimmiksi syiksi etäyhteyksien hyödyntämisen (80 %), korvaavan liikenteen (60 %), vastuullisuuden (40 %) sekä lentoliikennettä edellyttävän liiketoiminnan vähenemisen (40 %).

Vastaajista ne, jotka arvioivat lentoliikenteen tarpeiden kasvavan, mainitsivat keskeisimmiksi syiksi liiketoiminnan kasvun (54 %), asiakassuhteiden ylläpidon (46 %), uudet asiakkuudet (42 %) sekä uudet markkina-alueet (34 %). Nämä vastaukset korostuivat erityisesti kasvuhakuisten vastaajien vastauksissa.

Norwegianin lentojen päättyminen oli alueellemme iso menetys.  Järjestömme kautta käytetty Norwegianin jäsenetu tarkoitti alueellamme keskimäärin n. 10 000 matkaa vuodessa. Koronan jälkeen jäsenedun käyttö ehti nousta 139 % vuodessa ennen Oulu-Helsinki reitin lopettamista, toteaa toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Kasvun suunta -kysely 2022 toteutettiin marraskuussa 2022. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 300 yrittäjää. Vastaajista 41 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten kasvuhistoriaa vuodesta 2021 lähtien sekä kasvun keinoja ja odotuksia vuodelle 2023. Edellinen vastaava kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2021.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, 050 527 7288