25.11.2019 klo 10:56
Uutinen

Liikunta-alan yrittäjät huomio!

Espoon kaupunki on valmistelemassa senioriliikuntapalvelujen hankinnan kilpailutusta ja kutsuu palveluntuottajia kirjalliseen markkinavuoropuheluun. Osallistumisilmoitus kyselyyn tulee jättää 2.12.2019 mennessä.

Hankinnan kohteena ovat ohjattu senioreiden kuntosaliliikunta sekä liikuntasalissa tapahtuva ohjattu seniorijumpppa. Kilpailutus tullaan jakamaan edellä mainittuihin osa-alueisiin, sekä maantieteellisesti useampaan alueeseen.

Markkinavuoropuhelu toteutetaan sähköisenä kyselynä, ja kysymykset tullaan toimittamaan kiinnostuneille joulukuun alussa. Espoon kaupunki pidättää mahdollisuuden käydä markkinavuoropuhelua myös valmistelun myöhemmissä vaiheissa.

Osallistumisilmoitus kyselyyn tulee jättää 2.12.2019 klo 08.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen henna.hamalainen@espoo.fi

Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille lähetetään hankintaan liittyvää lisätietoa sekä linkki kyselyyn.

Kommentit ja vastaukset tulee toimittaa 12.12.2019 klo 12.00 mennessä. Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle.

Ilmoitus Hilmassa löytyy täältä: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-023978

Pääkaupunkiseudun hankintaneuvoja neuvoo ja sparraa julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on maksuton.
Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli haluat kysyä lisätietoja esim. markkinavuoropuhelu-menettelystä.

Hankintaneuvoja Pentti Komssi
pentti.komssi@yrittajat.fi
p. 044 343 2045