Loviisan Yrittäjien Asuntomessukyselyssä kolmannes ilmoitti liikevaihdon kasvusta 

Loviisan Yrittäjät halusivat selvittää yrittäjien näkemyksiä messujen onnistumisesta yrittäjien näkökulmasta. Kysely oli auki kaikille yrittäjille, ei vain jäsenille, ja linkkiä jaettiin mm. facebookin keskusteluryhmissä sekä jäsenkirjeissä. Kyselyyn vastasi 30 yrittäjää tai yritystä, joista suurin osa edusti kaupan alaa, palveluja ja rakennusalaa. Kiitos kaikille vastanneille! 

11 vastasi liikevaihtonsa kasvaneen, kun puolella messut eivät olleet vaikuttaneet suuntaan tai toiseen. Kun kysyttiin yhteistyöstä, vähän tyytyväisempiä oltiin yhteistyöhön muiden yrittäjien ja yrittäjäyhdistyksen kanssa kuin yhteistyöhön kaupungin kanssa. 

Vapaissa palautteissa pidettiin messuja sinänsä hyvin onnistuneina. Eniten kritiikkiä esitettiin siihen, ettei kulku messuille ja sieltä pois ollut sujuvaa. Messukävijät haluttiin pitää messualueella poissa kaupungilta. Kritiikki kohdistui tässä messuorganisaatiota kohtaan. Toinen yleinen harmin aihe oli, että tori ja Vanha Ranta hoidettiin kaupungin puolelta siten, ettei niissä ollut enempää tarjontaa. Eräässä vapaassa kommentissa todettiin: ”Asuntomessut onnistuivat erinomaisesti, vaikka kaupunki epäonnistui torin ja keskustan elävöittämisessä. Torialue oli niin autio, ettei juuri kukaan pysähtynyt, kun mitään ei ollut tarjolla.”