Lovisa Företagare rf är oroade över Lovisa Central för näringsliv och infrastrukturs funktionsförmåga

Lovisa Företagare rf är oroade över uppgifter som tyder på att flera företag som har kontaktat Lovisa stad inte har fått de nödvändiga uppgifterna eller svar på sina frågor inom rimlig tid. Det är känt att vissa företag på grund av detta har etablerat eller flyttat sin verksamhet någon annanstans.

För vissa företag har också affärsverksamhet och expansion försvårats och försenats på ett sätt som tyvärr går emot Lovisa stads strategiska mål att vara den bästa platsen i Finland att lyckas som företagare.

Läget är inte nytt för Lovisa Företagare rf. Lovisa Företagare rf har fått flera konfidentiella meddelanden om fall där man inte fått svar från Centralen för näringsliv och infrastruktur angående framsteg i ärenden, projekt eller tillståndsprocesser, eller svar på övriga frågor. Det är känt att många som ställt frågor har vänt sig till stadens högsta tjänsteman, stadsdirektören, och till och med enskilda förtroendevalda för att få information eller påskynda sina ärenden. Företagarna har inte närmare information om huruvida information om deras förfrågningar har förmedlats till Centralen för näringsliv och infrastruktur, men i vissa fall har ärendena fortskridit och i vissa fall har de blivit ännu svårare. Lovisa Företagare rf har på sitt håll konstruktivt lyft fram dessa utmaningar på många nivåer med stadens beslutsfattare och tjänstemän.

Även många enskilda invånare har fått erfara motsvarande. Processerna har dragit ut på tiden orimligt länge jämfört med till exempel grannkommunerna, vilket allvarligt har hindrat näringslivets utveckling, företagens tillväxt och stadens livskraft.

Om det handlar om delvis resursbrist inom Centralen för näringsliv och infrastruktur anser vi att det är viktigt att satsa på resurser inom kund- och tillståndstjänster. Dessa utgör ett hinder för tillväxten så att företag som planerar investeringar i Lovisa eller nya invånare som vill flytta hit, kan få tillräckligt snabb och kvalitativ service.

Om det handlar om en etablerad tjänstemannakultur i Lovisa hoppas vi att stadens högsta ledning och förtroendevalda gemensamt överväger åtgärder för att förbättra kundtjänsten och tillståndsprocesserna samt för att bättre stödja Lovisas invånar- och företagsvänlighet för att bättre stödja stadens nuvarande strategiska mål.

Lovisa Företagare rf vill lyfta fram dessa brister och problem eftersom flera av dess medlemmar har upplevt dem som allvarliga, men inte vågar ta upp dem under sina egna namn av rädsla för eventuella konsekvenser. Det är också en oroväckande företeelse.

Tilläggsinformation

Andreas Ögård

tel. 0505994387

Ordförande

Lovisa Företagare rf