23.2.2022 klo 11:10
Uutinen

Löytöretki yrittäjien hyvinvoinnin ja kasvun polulle Etelä-Savossa – Hankkeen esittely

Löytöretki yrittäjien hyvinvoinnin ja kasvun polulle on eteläsavolaisille mikro-, pieni- ja keskisuurien yritysten yrittäjille kohdennettu hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää eteläsavolaisten yrittäjien henkilökohtaista hyvinvointia sekä itsensä johtamisen taitoja. Toiminnan ytimessä on erityisesti yrittäjän voimaantuminen koronapandemian aiheuttamista kuormitustekijöistä sekä eteläsavolaisten yrittäjien välinen verkostoituminen. Hanke toteutetaan Etelä-Savon Yrittäjien ja Tanhuvaaran Urheiluopiston yhteistyönä. Hankkeeseen on palkattu kaksi projektipäällikköä.

Toiminta aloitetaan alkukartoituksilla ja mukaan ilmoittautuneille yrittäjille järjestettävillä kick off-tilaisuuksilla Etelä-Savon kunnissa. Alkukartoituksella tunnistetaan yrittäjän voimavarat ja tarpeet hyvinvoinnin osa-alueista. Kartoituksen pohjalta kullekin yrittäjälle luodaan henkilökohtainen hyvinvoinnin suunnitelma. Etelä-Savon alueelle kootaan kuntakohtaisia yrittäjäryhmiä. Prosessissa hyödynnetään työpajatyöskentelyä, jossa sisällöt tuotetaan yrittäjien tarpeet huomioiden. Teemoina työpajoissa ovat mm. itsensä johtaminen, mielentaidot ja työhyvinvoinnin lisääminen.

Henkilökohtaisen kasvun tukena toteutetaan vuorokauden mittaisia Training Campeja. Osittain kyseiset kokonaisuudet voidaan toteuttaa ryhmien toiveet huomioiden myös lyhyempinä kokonaisuuksina yrittäjien kotipaikkakunnilla. Training Campien teemoina ovat mm. uni ja palautuminen, liikunta ja arkiaktiivisuus, ravitsemus sekä oman edistymisen seuranta. Hankkeeseen mukaan lähteneille yrittäjille rekrytoidaan kotipaikkakunnille ns. omaohjaajia. Omaohjaajat ylläpitävät ryhmiä säännöllisesti 1–2 viikon välein liikunnan ja terveyttä edistävien toimenpiteiden avulla.

Hankkeen aikana teemme aktiivista työtä yrittäjien hyvinvointiverkoston luomiseksi. Tarkoituksena on kehittää toimiva hyvinvointiverkosto yrittäjien käyttöön, jonka tuki pysyy yrittäjillä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Siinä missä yrittäjien tuottavuus ja työssäjaksaminen vahvistuvat jo hankkeen aikana, työhyvinvointi ja siihen liittyvät toimet ovat tarkoitus jäädä osaksi yrittäjien arkea myös hankkeen jälkeen. Tämän tukemiseksi kehitämme mallia, jossa on huomioituna myös tuki yrittäjän ympärillä pitkällä tähtäimellä.

Talviset terveiset toivottaen!

Perttu Noponen, projektipäällikkö  
Etelä-Savon Yrittäjät     

Sami Piisilä, projektipäällikkö    
Tanhuvaaran Urheiluopisto