Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yrittäjät vastasivat: Maakunnan elinvoimaisuus ja hyvä imago ovat yrittäjille tärkeitä

Pohjois-Pohjanmaan maakunta pärjäsi kohtuullisen hyvin, kun yrittäjät arvioivat maakuntansa elinvoimaa. Mitattavia kategorioita oli kolme: elinvoima, verkostoituminen sekä johtaminen ja päätöksenteko. Kahden ensimmäisen kategorian osalta sijoitumme sijalle kuusi ja johtamisen ja päätöksenteon kategoriassa sijalle kymmenen. Kehittämistä oli päätöksenteossa niin maakunnan yritysvaikutusarvioinnin osalta kuin toivomusta maakunnan imagon houkuttelevuuden parantamiseksi yritysten näkökulmasta. Suomen Yrittäjien ensimmäistä kertaa toteuttamaan Elinvoimabarometriin vastasi 4 830 yrittäjää ja Pohjois-Pohjanmaalla vastaajia oli 302. Uusimaa vei voiton kokonaistuloksessa.

Taloustutkimus kysyi yrittäjiltä Yrittäjien Elinvoimabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotimaakunnan elinvoimasta. Kysely tehtiin 1.3.–17.4. Kysely on vastaisuudessa määrä tehdä vuorovuosin perinteisen Yrittäjien Kuntabarometrin kanssa

  • Pohjois-Pohjanmaa arvioitiin elinvoimaisuuden suhteen kärkikymmenikköön. Elinvoimaisuuden suhteen tekemistä riittää jatkossakin ja se rakentuu yhdessä kaikkien toimesta. Yhteistä keskustelua, tekemistä ja tahtotilaa tarvitaan, sillä varmistetaan yrityksille ja asukkaille menestymisen mahdollisuudet ja hyvät palvelut. On tärkeää, että elinvoimaisuutta mitataan säännöllisesti ja saatuja tuloksia käytetään työkaluina kehittämistyössä. Yrittäjät on hyvä osallistaa kehittämistyöhön koko maakunnan alueella ja mahdollisimman monella tasolla, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.
  • Elinvoiman rakentamisen lähtökohtana on se, että maakunnan päätöksentekoilmapiiri on yritysten kannalta positiivinen. Meidän maakunnassamme yrittäjät ovat arvioineet tämän hieman heikommaksi kuin koko maassa. Vaikea sanoa mistä tällainen kokemus johtuu. Onko kohtaamisia ja keskusteluja yritysten kanssa liian vähän ja ymmärretäänkö yrittäjän arkea, pohtii tulosta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen.

Saavutettavuus voi olla hyvä maakunnissakin, mutta Pohjois-Pohjanmaalla on puutteitakin

Pohjois-Pohjanmaalla yrittäjät pitävät saavutettavuutta kohtuullisen hyvänä ja erityisesti tätä pidettiin hyvänä tietoverkkojen osalta. Uusimaa oli ykkönen ja toisena on Pohjois-Pohjanmaa, kolmantena Pohjanmaa ja neljäntenä Lappi. Vaikka tässä kyselyssä sijoitumme hyvin, niin Pohjois-Pohjanmaalla tieverkon huono kunto aiheuttaa jatkuvasti keskustelua yrittäjien keskuudessa, samoin riittävät junayhteydet henkilö- ja tavarakuljetukseen sekä lentoliikennevuorojen riittävyys ja kohonneet hinnat.

Pohjois-Pohjanmaalla on löydetty julkiset palvelut

Tutkimus toi jälleen ilmi, että yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Jokainen yritys tarvitsee jossakin elinkaarensa vaiheessa apuja, neuvoja, koulutusta ja rahoitusta.  

  • Kysely kertoo, että alueen yritykset ovat löytäneet julkiset palvelut kohtuullisen hyvin. On tärkeää, että niistä kerrotaan jatkuvasti ja jatkossakin yrittäjät ja yritykset saavat riittävät palvelut ja oikeaan aikaan, sanoo Kolehmainen.

Maakunnan toimijoiden roolit hämäränpeitossa

Elinvoimabarometri osoittaa, että 46 % Pohjois-Pohjanmaan vastaajista ei tiedä, mistä maakuntaliitto päättää. Tätä tulosta voi pitää huolestuttavana. Kannustamme maakuntaliittoja panostamaan viestintään.

18 prosenttia yrittäjästä koki, että maakunnan toimijoiden kesken käydään riittävästi keskustelua maakunnan elinvoimasta. Maakunnan poliittisten päättäjien ja virkamiesten tulisi käydä keskustelua tästä avoimemmin ja aloitteellisemmin. Yrittäjäjärjestö osallistuu mielellään tähän keskusteluun, jatkaa Kolehmainen. 

  • Maakunnan elinvoimaisuutta rakennetaan yhdessä ja yrittäjät ovat yksi keskeinen toimija tässä suhteessa. Isossa ja maantieteellisesti laajassa maakunnassa vuorovaikutukseen tulee tietoisesti panostaa.  Yrittäjien kyselyssä tuli esille se, että yrittäjät eivät välttämättä tiedä, mistä kaikesta maakuntaliitto päättää tai missä kaikissa vaikuttamistilanteissa maakuntaliitto on mukana rakentamassa elinvoimaa. Pohjois-Pohjanmaan liitto tulee panostamaan toimintansa näkyväksi tekemiseen entistä enemmän, sanoo vt. maakuntajohtaja Markus Erkkilä.

Kahdeksan vinkkiä alueiden yhteistyöhön 

Yrittäjien vinkit maakuntien ja yrittäjien yhteistyön ja elinvoiman vahvistamiseksi: 

1. Maakuntien on syydä luoda yhteinen strategia, tiekartta tulevaan, yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa. Hyödyntää paikallisten ja alueellisten yrittäjien osaaminen ja osallistaa heitä.

2. Pitää luoda johtamisrakenteet tukemaan hyvää yhteistyötä ja sopia, kuka ottaa siitä johtajuutta ja valmisteluvastuuta.

3. Keskustelun, yhteydenpidon ja viestinnän lisääminen yrittäjien suuntaan.

3. Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Palvelut on turvattava läpi maakunnan, myös yksin- ja pienyrittäjien verkostoille.

4. Verkostot yhdistävät yrittäjiä. Varmistetaan, että tilaisuuksia verkostoitua on tarjolla maakunnassa erilaisille yrityksille ja yrittäjille.

5. Maakuntien kannattaa koota kuntiaan ja yrityksiään elinvoimahankkeisiin ja auttaa niitä EU-rahoituksen saamiseksi.

6. Viennin ja tutkimustoiminnan vauhdittamiseksi maakuntien kannattaa tehdä yhteistyötä Business Finlandin kanssa.

7. Yritysvaikutusten arviointi pitää ottaa järjestelmällisesti mukaan kaikkeen julkiseen päätöksentekoon.

8. Pitää rakentaa yhdessä positiivista maakuntakuvaa, joka houkuttelee yrityksiä sijoittumaan alueelle.

Tutustu maakuntakohtaisiin tuloksiin! 

Pohjois-Pohjanmaalla 302 ja koko maassa 4 830 yrittäjän vastauksien maakuntakohtaiset tulokset on julkistettu 24.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Lahdessa. Voit tutustua maakuntakohtaisiin tuloksiin yrittajat.fi/elinvoimabarometri2023. Suomen Yrittäjät jakaa tulokset Twitterissä aihetunnisteella #elinvoimabaro #kujo2023. 

Kuvia median vapaassa käytössä 

Media voi käyttää Kunnallisjohdon seminaarin kuvia, jotka ovat saatavissa osoitteessa https://yrittajat.kuvat.fi. Yrittäjien Elinvoimabarometri -kyselyn palkintojenjaon kuvat tulevat sivustolle keskiviikkona 24.5. kello 18 mennessä.  

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan Elinvoimabarometri 2023 -kyselystä: 
Marjo Kolehmainen, toimitusjohtaja, p. 050 5277 288
Jussi Riikonen, puheenjohtaja, p. 040 3100 501
Markus Erkkilä, vt. maakuntajohtaja, p. 040 685 4045

Valtakunnallinen Elinvoimabarometri 2023 -kyselyn rakenteesta tarkemmin:
Tanja Matikainen, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö, 0400 866 648, tanja.matikainen@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät