28.5.2020 klo 08:15
Uutinen

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon tuki

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisen tuen haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa. Hakemuksiin on tämän viikon alusta alkaen tehty myös päätöksiä.

Etelä-Savon ELY-keskukseen on saapunut 35 maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikaista tukea koskevaa hakemusta. Pandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset näkyvät yllättävänkin monilla eri toimi- ja tuotannonaloilla. Eniten on maatilamatkailualan yritysten hakemuksia – yhteistä kaikille hakemuksille on lähinnä tilauskirjojen tyhjentyminen ja myyntimahdollisuuksien kaventuminen.

Tuki on tarkoitettu koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin eikä se edellytä kehittämistoimenpiteitä yritykseltä. Tuen määrä on 5000–10 000 euroa ja päätöksen avustuksesta tekee ELY-keskus.

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea voivat hakea yritykset, jotka harjoittavat maatalouden ohessa (toimivat samalla y-tunnuksella maatilan kanssa) muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta. Tukea voivat hakea myös maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittavat alle 10 henkilöä työllistävät yritykset. Maataloustuotteita ovat esimerkiksi meijerituotteet, myllytuotteet, teurastamotuotteet ja lihavalmisteet, vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet sekä näistä valmistetut tuotteet, rehut ja lemmikkieläinten ruoka.

Alkutuotannon väliaikaista tukea voivat hakea esimerkiksi puutarhatilat ja erikoistuneet maatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Myös kalatalousalan toimijoita tuetaan kansallisin toimin. Tuen tarkoitus on yritysten maksuvalmiuden turvaaminen, ja se on suuruudeltaan enintään 10 000 euroa. Kalatalouden toimijat ovat lähteneet liikkeelle varovaisesti, mutta ennakkokyselyjen perusteella hakemuksia voidaan odottaa runsaasti. Valtakunnallisesti hakemuksia on tullut ensimmäisen viikon aikana nelisenkymmentä, ja ne jakaantuvat tasaisesti kolmen kalatalousasioita hoitavan ELY-keskuksen kesken. ELY-keskukset ovat valmiudessa hakemusten nopeaan käsittelyyn.

Maaseutuyritykselle voidaan myöntää maaseutuyritysten ”koronatuki” vaikka yritys tai yrittäjä on saanut jo aiemmin jotakin ”koronatukea”. Esimerkiksi kunnan myöntämä yksinyrittäjätuki ei sulje tukimahdollisuutta vaan se vähennetään myönnettävästä tuesta. Myös tilanneanalyysiin tai kehittämiseen myönnetty ”koronatuki” ei automaattisesti sulje pois maaseutuyritysten tukea.

Tuki on 80 % mutta enintään 10 000 euroa välttämättömiksi katsottavista, yrityksen toiminnan jatkumisen turvaavista menoista. Markkinahäiriön osoittamisessa ja kustannusten esittämisessä on ollut hakemusten täyttäjille haastetta. Hakemusten ratkaiseminen nyt kuitenkin käynnissä ja myönnetty tuki lähtee maksuun välittömästi ilman erillistä maksuhakemusta”,

Hyvin täytetty hakemus nopeuttaa käsittelyä

Mahdollisimman hyvin täytetty hakemus nopeuttaa sen käsittelyä, kun lisäselvityksiä ei tarvitse tehdä. Hakemusten täyttämiseen saa neuvoja ELY-keskusten valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta (ELY-keskusten puhelinpalvelu, arkisin klo 9-15, puh. 0295 024 800). Lisäksi Etelä-Savon yrityksiä avustavat alueemme kunnalliset elinkeinopalvelut, ProAgrian asiantuntijat, Leadertoimistot.

Hakemusta tehdessä kannattaakin varmistaa, että menoja esitetään riittävän kattavasti, jotta tuella voidaan varmistaa yrityksen toiminnan jatkuminen koronakriisin yli. Hyväksyttäviä menoja ovat esimerkiksi henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakulut. Tarkemmat tiedot hyväksyttävistä menoista ovat Ruokaviraston verkkosivuilla: www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus

Tiedotamme ELY-keskuksen verkkosivuilla Maaseutuyritysten kriisituet tukien hakemiseen liittyvistä asioista.

Lisätietoja:

Jaakko Heinonen
tarkastaja
jaakko.heinonen@ely-keskus.fi
puh. 0295 024035

Ilpo Lehtinen
yksikön päällikkö
ilpo.lehtinen@ely-keskus.fi
puh. 0295 024 217

Muita kiinnostavia aiheita