YEL-työtulo ja yrittäjän sairauspäiväraja
YEL-työtuloa pitää useimmiten nostaa reilusti, jos haluaa parantaa eläketurvaansa. Kuva: Getty Images
19.5.2022 klo 09:01
Uutinen

Onko YEL-työtulosi 20 000 euroa vuodessa? Eläkkeesi saattaa silti jäädä alle tuhanteen euroon kuukaudessa

Edes 20 000 euron YEL-työtulo ei välttämättä takaa yrittäjälle riittävää eläkettä. 

YEL-vakuuttamisen alaraja kuluvana vuonna on 8261,71 euroa. Eläkkeen kerryttämisen kannalta työtulon alarajan maksaminen ei hyödytä yrittäjää ja selvästi suurempikin työtulo saattaa kerryttää eläkettä yllättävän vähän.

Jos vuoden 1990 alussa syntynyt henkilö perustaisi yrityksen nyt ja maksaisi työtuloa 20 000 euroa vuodessa eläkeikäänsä asti, hänen eläkkeensä alimman eläkeiän (1.9.2057 alkaen) mukaan olisi 781 euroa kuukaudessa. Tämä jää alle nykyisen 850 euron takuueläkkeen, joka luvataan jokaiselle suomalaiselle. Ylimmän, 70 vuoden eläkeiän kohdalla eläke olisi esimerkkitapauksessa 925 euroa kuukaudessa.

– Koko yrittäjäuran ajan maksetut YEL-maksut voivat mennä eläkkeen osalta ainakin osittain hukkaan. Yrittäjä osallistuu eläkejärjestelmän rahoittamiseen hyötymättä siitä mitenkään, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

“Koko yrittäjäuran maksetut YEL-maksut voivat mennä eläkkeen osalta ainakin osittain hukkaan.”

Harri Hellstén

Hän muistuttaa, että moni yrittäjä on kuitenkin tehnyt palkkatöitä ennen yrittäjyyttä, jolloin lopullinen eläke on edellä mainittua suurempi.

Suomen Yrittäjät on ajanut pakollisen YEL-rajan nostamista ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajan tasolle 13573 euroon, jotta nykyistä useampi yrittäjä hyötyisi YEL-maksuista.

– Jos vanhuuseläke halutaan vähimmäisturvaa korkeammaksi, pitäisi rajaa nostaa vieläkin korkeammalle. Monen yrittäjän kohdalla YEL-työtuloa pitäisi nostaa reilusti yli 20 000 euroon vuodessa, jotta päästään takuueläkettä paremmalle tasolle, Hellstén sanoo.

Viisi kysymystä ja vastausta YEL-työtulosta

1. Miten tarkistan oman YEL-työtuloni?

Oman YEL-työtulon ja eläkekertymän voi tarkistaa omasta eläkeyhtiöstä. Jokaisella eläkeyhtiöllä on nykyisin hyvä verkkopalvelu, josta kertymän voi tarkistaa kirjautumalla kyseiseen palveluun.

2. Miten voin tarkistaa sairauspäivärahan suuruuden?

Kelan sivuilla on sairauspäivärahalaskuri, johon syötetään YEL-työtulo. Laskuri kertoo sairauspäivärahan määrän.

Jos yrittäjän YEL-työtulo on alle 12717 vuonna 2022, sairauspäiväraha on Kelan vähimmäispäivärahan suuruinen eli 29,67 euroa päivässä (brutto). Sairauspäiviltä 2-10 yrittäjälle maksettava YEL-päiväraha voi olla pienempikin, YEL-alarajalla 19,28 euroa päivässä (vuonna 2022). Sairauspäivästä 11 eteenpäin ryhdytään maksamaan varsinaista sairauspäivärahaa.

3. Paljonko YEL-työtulon tulisi olla, jotta saan riittävästi sairauspäivärahaa?

Valtaosa yrittäjistä on vakuuttanut itsensä matalalla tasolla. Se tarkoittaa, että sairauspäiväraha on parhaimmillaankin vain Kelan vähimmäissairauspäivärahan suuruinen eli bruttona noin 30 euroa päivässä.  Riittävä päivärahan taso riippuu yrittäjän omasta tilanteesta. Keskimäärin sairauspäiväraha oli vuonna 2021 noin 58 euroa. Sen saamiseksi yrittäjän tulisi vakuuttaa itsensä noin 25 000 euron YEL-työtulolla.

4. Saako sairauspäivärahaa heti ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien?

YEL-vakuutettu yrittäjä saa niin sanottua YEL-päivärahaa yhden päivän omavastuuajan jälkeen. Sen jälkeen tulevilta yhdeksältä päivältä riittää terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus YEL-päivärahan saamiseen. Varsinaiselta sairaspäiväraha-ajalta (eli yhdeksän päivän jälkeen) tarvitaan yleensä lääkärin A-todistus.

Terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja voi yleensä kirjoittaa sairausloman enintään kolmeksi päiväksi. Jos yrittäjä nostaa YEL-päivärahaa useammalta päivältä, hän saattaa siis joutua hakemaan sairauslomatodistuksen jopa kolme kertaa. Jokainen todistus maksaa, jolloin minimipäiväraha ei välttämättä riitä edes sairausloman todistamiseen.

5. Mihin muuhun maksamani YEL-työtulo vaikuttaa?

YEL-työtulo vaikuttaa kaikkeen yrittäjän sosiaaliturvaan kuten vanhempainpäivärahaan ja työttömyysturvaan sekä eläkkeeseen ja mahdolliseen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Jos yrittäjän YEL-työtulo on enintään 12717 euroa vuodessa (vuonna 2022), hän saa vanhempainpäivärahan vähimmäismäärän eli 29,67 euroa päivässä (brutto).

Eläke-esimerkin lähde: ELOn YEL-laskuri.

Pauli Reinikainen