Merijärvellä yrittäjät mukaan yhteiseen vaikuttamiseen!

Merijärven kunnan alueella toimivat yritykset saivat joulukuun alusta lähtien oman paikallisen yrittäjien toimijaverkoston, kun Pyhäjoen Yrittäjiin perustettiin Merijärven jaos. Jaostotoiminnalla halutaan mahdollistaa yrittäjien aktiivinen vaikuttaminen ja toiminta yhteisiin asioihin. Merijärviset yrittäjät pääsevät mukaan jaoston toimintaan liittymällä Pyhäjoen Yrittäjiin, kertoo Pyhäjoen Yrittäjät – Merijärven jaoksen aktiivisena puuhamiehenä tominut Markku Jauhiainen. Myös Merijärven kunnanhallituksen jäsen Mikko Salmu kannattaa Pyhäjoen Yrittäjien Merijärven jaoksen perustamista.

Pyhäjoella uuden jaoksen toiminnan käynnistyminen nähdään myönteisenä asiana. Paikallisuudella on vahva merkitys ja alueella on pitkät perinteet yhteiseen tekemiseen, toteaa Pyhäjoen Yrittäjien puheenjohtaja Toni Kippola.

Pohjois-Pohjanmaan alueen kunnissa yrittäjäyhdistykset ovat merkittävässä roolissa vaikuttamassa ja suuntaamassa kuntien elinkeinopolitiikkaa. Onnistunut elinkeinopolitiikka huomioi paikallisten yrittäjien tarpeet ja ottaa yrittäjät mukaan kehitystyöhön. Hienoa, että saamme toiminnan käynnistymään myös Merijärvellä, toteaa toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.  

Niin Pyhäjoen kuin Merijärven yrittäjien tarpeet tulevat tällä jaostomallilla mallilla huomioitua nykyistä paremmin. Uusi toimintamalli vahvistaa entisestään merijärvisten yrittäjien keskinäistä verkostoitumista ja lisää yhteistyötä kunnan kanssa, iloitsee Suomen Yrittäjien kenttäjohtaja Mari Kokko.

Lisätietoja:

Markku Jauhiainen, p. 0440 102 880
Marjo Kolehmainen, p. 050 5277 288