11.8.2020 klo 11:02
Uutinen

Mikä on työnantajan vastuu, jos maskisuositus tulee? Yrittäjien asiantuntija vastaa

Yrittäjien Atte Rytkösen mukaan työpaikoilla voi tulla kyseeseen sanktioiden käyttöönotto, jos mahdollista maskisuositusta ei noudateta.

THL antoi kasvomaskien käyttösuosituksen 13. elokuuta muun muassa joukkoliikenteeseen. Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, mikä on jatkossa työnantajan vastuu työntekijöiden maskien käytöstä ja kenen vastuulla on maskien hankkiminen.

Verohallinnon mukaan työnantaja voi antaa työntekoa varten työntekijälleen verovapaasti yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ehkäiseviä välineitä kuten kasvomaskeja. Työnantajan antamat suojavälineet voidaan verotuksessa rinnastaa työnantajan järjestämään ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Verovapauden kannalta ei ole merkitystä, käyttääkö työntekijä suojavälineitä myös muuna aikana, esimerkiksi matkalla töihin.

Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen vastaa seuraavassa yleisimpiin kysymyksiin.

Mikä on työnantajan vastuu, jos maskisuositus tulee esim. julkisille paikoille ja julkiseen liikenteeseen?

Jos kyse on yleisestä suosituksesta, jokaisella työpaikalla on syytä arvioida, miten suositus vaikuttaa töiden järjestämiseen omassa yrityksessä sekä miten ja missä tilanteissa esimerkiksi maskeja on syytä käyttää. Mikäli kyse olisi maskipakosta, tulee myös työnantajan omalta osaltaan huolehtia, että työntekijät noudattavat annettuja määräyksiä, silloin kun kyse on esimerkiksi julkisilla paikoilla tai julkisessa liikenteessä tehtävästä työstä.

Kuka maksaa maskit ja onko työnantaja vastuullinen kustantamaan ne?

Jos työnantaja edellyttää, että työntekijät käyttävät maskia työpaikalla, työnantaja on luonnollisesti velvollinen myös kustantamaan maskit. Lisäksi on huomattava, että työnantajan voi olla myös velvollisuus hankkia maskit, jos arvioidaan, että työpaikalla on sellaisia vaaroja, jolta pitää suojautua esimerkiksi maskilla. Jos työntekijä haluaa vapaaehtoisesti tai yleiseen suositukseen pohjautuen omasta aloitteestaan pitää maskia, silloin työntekijä lähtökohtaisesti kustantaa maskit itse. Jos voimaan tulisi yleinen valtion asettama maskipakko eikä pelkästään suositus (esimerkiksi julkisille paikoille tai julkiseen liikenteeseen), tulisi valtion huolehtia myös maskien kustannuksista.

Jokaisessa yrityksessä on syytä käydä yhteisesti läpi maskien käyttöön ja hankintaan liittyvät pelisäännöt, joiden avulla voidaan mahdollisimman kattavasti turvata sekä työntekijöiden että asiakkaiden turvallisuus erilaisilla työpaikoilla.

Entä jos työntekijä ei suostu käyttämään maskia?

Aina löytyy varmasti yksittäisiä henkilöitä, jotka eivät haluaisi maskia käyttää. Tällaisissa tilanteissa on tärkeintä käydä pelisäännöt sekä käytännöt läpi ja saada työntekijät ymmärtämään, miksi maskin käyttö on tarpeellista. Mikäli työnantajan määräys maskin käyttöön perustuu nimenomaiseen arvioon maskin tarpeellisuudesta tai yleiseen julkisen vallan antamaan suositukseen / maskipakkoon ja työnantaja hankkii maskit työntekijöille, on työntekijöillä myös velvollisuus työpaikalla ja työtehtävissä käyttää maskia. Jos tällaista määräystä rikkoo, kyseeseen voivat tulla normaalit työoikeudelliset sanktiot.

Millainen maski täyttää mahdollisen suosituksen asettamat vaatimukset?

Maskin valintaan vaikuttavat ennen kaikkea olosuhteet, joissa maskia käytetään sekä se, millaiseksi suojan tarve erilaisissa tilanteissa arvioidaan. Nämä tarpeet on syytä arvioida tapauskohtaisesti erikseen. Lisäksi maskin tyypistä riippumatta on tärkeä huolehtia, että työntekijät tietävät, miten maskeja käytetään oikein, jotta ne suojaavat mahdollisimman kattavasti.

Artikkelia muokattu 18. elokuuta: Lisätty tieto THL:n suosituksesta.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi