9.8.2018 klo 05:54
Uutinen

Miksi Lappi on uniikki alue julkisissa hankinnoissakin?

Kymmenien tuhansien eurojen kilpailutusraja on Lapin yrityksille ja kunnille korkea. Mikäli pienemmätkin hankinnat toteutettaisiin avoimesti, säästettäisiin kuntalaisten rahaa ja tuettaisiin alueen yrittäjien elinmahdollisuuksia.

Hankintalaki aiheuttaa päänvaivaa sekä tilaajille (Pitääkö tämä tavara/palvelu kilpailuttaa?) että yrityksille (Mistä julkiset tarjouspyynnöt löytyvät ja miten niihin vastataan?).

Veronmaksajien rahalla toimivien organisaatioiden (julkiset hankintayksiköt) tulee toteuttaa kaikki hankintansa avoimesti, syrjimättömästi ja tasavertaisesti. Hankintalain kynnysarvon ylittävät hankinnat on avoimesti kilpailutettava. Arvo lasketaan sopimus- eikä vuosikohtaisesti.

Mikäli kaikki merkittävät julkiset hankinnat kilpailutettaisiin avoimesti niin hankintayksikön ei tarvitsisi tuskailla kilpailutusvelvoitteen kanssa eikä yritysten vastaavasti tarvitsisi miettiä miten julkisiin hankintoihin pääsee tarjoamaan.

Suuri osa julkisista hankinnoista on vielä piilossa markkinoilta – joko siksi, että tarjoukset pyydetään vain muutamalta yritykseltä tai siksi, että toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia ei ole huomattu kilpailuttaa. Vaikka julkiset hankinnat toteutetaan samalla tavalla koko maassa, miksi avoimuudella on Lapille erityisen iso merkitys?

Pienet kunnat

Hankintalain kynnysarvo tyypilliselle tavara- ja palveluhankinnalle on 60 000 € per sopimuskausi (noin kolme vuotta). Vaikka raja on valtion organisaatioille pieni ja sillä on haluttu keventää pienten hankintojen toteuttamisesta, on summa Lapin kunnille merkittävä. Ellei alle 60 000 euron hankintojen kustannustehokkuutta säädellä kunnan omilla pienhankintaohjeilla, kuinka kuntien asukkaat voivat varmistua siitä, että rahoilla on ostettu parasta saatavilla olevaa laatua?

Mikroyritykset

Lapissa on huomattava määrä pieniä yrityksiä, joille jo muutaman tuhannen euron kaupat ovat huomattavia. Uusi hankintalaki nimenomaan edellyttää PK-yritysten osallistumismahdollisuuksien vahvistamista. Jos kunnat miettivät miten voivat lisätä pienten yritysten osallistumismahdollisuuksia sekä avoimuudella että osittamalla isompia hankintoja, saadaan oman kunnan elinvoimaisuutta vahvistettua.

Pienet markkinat

Lapissa toimii pienempi määrä yrityksiä kuin etelämmässä. Koska aktiiviset markkinat ovat keskeinen kysymys sekä palveluiden saatavuuden että niiden kustannustehokkuuden kannalta, on jokainen yritys syrjäseuduilla kunnalle ja asukkaille hyvin arvokas. Hankintayksikön kannalta vahva yrityskanta merkitsee tervettä kilpailua. Avoimuudella hankinnoissa kunnat voivat turvata palvelujen säilymisen omalla alueellaan.

Pitkät välimatkat

Hankintalaki ei automaattisesti pakota ostamaan halvinta vaan kokonaistaloudellisesti järkevintä. Useissa hankinnoissa tarvitaan tuotteen ja palvelun yhdistelmää. Vaikka pitkät välimatkat ovat kuljetuksissa usein haaste, voivat ne hankinnoissa olla vahvuus. Jos kunta hankintavaiheessa määrittelee huolellisesti tarvitsemansa kokonaispalvelun vasteaikoineen, takuuhuoltoineen ja opastuksineen, saadaan paikallisten yritysten vahvuudet esiin kilpailutuksessa.


Hankinta-asiamiehen saa kiinni milloin vain ja mistä vain Lapissa.

Faktalaatikko
  • Julkisten hankintojen kanssa ei tarvitse olla yksin. Lapin Yrittäjien hankinta-asiamies auttaa maksutta sekä hankintayksiköitä että yrittäjiä hyvien hankintojen toteuttamisessa.
  • Hankinta-asiamiehen tehtävänä on hankintaosaamisen lisääminen ja julkisen hankintapolitiikan kehittäminen maakunnassa. Hankinta-asiamies neuvoo kuntia markkinavuoropuheluissa ja markkinamyönteisissä hankintaohjeissa. Yrittäjät voivat pyytää ohjausta sekä tarjouspyyntöjen löytämisessä, tarjouksiin vastaamisessa, sähköisten järjestelmien käyttämisessä että tasavertaisuuden toteutumisessa. Hankinta-asiamiestä voi lähestyä myös laadukkaita kriteerejä ja reiluja sopimusehtoja koskevissa tiedusteluissa.
  • Hankinta-asiamiehen toimintaa rahoittavat Lapin Liitto (Euroopan aluekehitysrahasto), Lapin kunnat ja Lapin Yrittäjät.
  • Hankinta-asiamies Susanna-Sofia Keskinarkaus, Lapin Yrittäjät
    susanna-sofia.keskinarkaus@yrittajat.fi
    Twitter @SusannaSofia
    Yrittajat.fi/hankintaneuvonta