18.4.2020 klo 12:22
Uutinen

Miksi TE-toimistot epäonnistuivat yrittäjän työttömyysturvan hakuprosessissa? Ministeriö vastaa

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa epäselvyyksiin, joita yrittäjät ovat kohdanneet ilmoittautuessaan työnhakijoiksi TE-toimistoihin.

Uutisoimme aikaisemmin yrittäjän määräaikaisen työttömyysturvan hakuprosessista, joka on herättänyt runsaasti kysymyksiä yrittäjien keskuudessa.

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsténin mukaan TE-toimistot ovat vaatineet työttömyysturvaa hakevia yrittäjiä täyttämään erilaisia lomakkeita, joissa on kysytty epäoleellisia asioita. Osalle yrittäjistä lomakkeet ovat aiheuttaneet hämmennystä ja epätietoisuutta.

Pyysimme TE-toimistoja hallinnoivalta Työ- ja elinkeinoministeriöltä vastauksia epäselvyyksiin. Vastaajana on ministeriön viestintäosasto.

Miksi TE-toimistoille ei tehty uutta ilmoittautumislomaketta tätä yrittäjän määräaikaista etuutta varten? Kelassa sellainen tehtiin tehtiin ja lomakkeesta tuli yksinkertainen ja hyvä.

– Lakimuutos yrittäjien työttömyysturvasta valmisteltiin kiireellisesti ja tuli voimaan lähes ennätyksellisen nopeasti. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 2.4.2020, ja laki tuli voimaan 8.4.2020. Järjestelmämuutoksia ei olisi ollut mahdollista toteuttaa näin nopealla aikataululla. Järjestelmämuutosten tekeminen olisi viivästyttänyt toimeenpanoa, mikä ei olisi palvellut yrittäjiä tässä poikkeustilanteessa. Työnhakijaksi ilmoittautuvien joukossa on myös yrittäjiä, joilla on oikeus väliaikaisen työmarkkinatuen sijasta ansioturvaan normaalien säännösten nojalla ja heidän tulee ilmoittautua työnhakijaksi normaalein menettelyin.

TE-toimiston palvelujärjestelmä on toteutettu palvelemaan työnhakuun ja uuden työn saamiseen liittyvissä palvelutarpeissa. Työnhakijoille suunnatut verkkopalvelut pyrkivät edistämään tätä työnhakuun ja uuden työn saamiseen tähtäävää asiakaspalveluprosessia, johon myös palvelutarpeen arviointi ja työllistämissuunnitelman tekeminenkin perustuu. Pelkästään työttömyysetuuteen perustuvan uuden asiakkuusratkaisun suunnittelu ja toteutus tähän käytössä olevaan palvelujärjestelmään on erittäin iso toiminnallinen muutos palvelujärjestelmälle ja sinne toteutetuille automaattisille toiminnoille. Kelan palvelut liittyen tähän yrittäjien työmarkkinatukeen ovat jo lähtökohtaisesti kapeampi palvelukonsepti ja muutokset helpompi toteuttaa.

TE-palveluiden sivuilla on yrittäjille suunnatut tarkat ohjeet työnhakijaksi ilmoittautumisesta. TE-toimistot seuraavat verkkopalvelussa annettuja tietoja ja korjaavat niitä tarvittaessa. Teemme parhaamme, jotta yrittäjä voi hakea ja saada tukea mahdollisimman helposti. On selvää, että ohjeistuksessa on vielä parantamisen varaa. Selkeytämme sekä yrittäjien että TE-toimiston henkilöstön ohjeistusta saamamme palautteen perusteella.

Millaiset ohjeet ministeriö on lähettänyt TE-toimistoille koskien yrittäjän työttömyysturvan hakemista?

– TEM on lakiesityksen valmistelun aikana ja lain tultua voimaan pitänyt TE-hallintoa ajan tasalla tulevasta muutoksesta, ja toimeenpanon valmistelua on tehty yhteistyössä. Uudenmaan ELY-keskus vastaa TE-toimistojen oikeudellisesta ohjauksesta.

Kuka tai mikä vastaa TE-toimistojen lomakkeiden suunnittelusta?

TE-toimistojen tietojärjestelmistä ja sähköisistä palveluista vastaa KEHA-keskus. Se on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva virasto, joka tuottaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja.

Miksi yrittäjien täytyy tehdä työllistymissuunnitelma, kun heidän ei tarvitse hakea kokoaikatyötä?

– Järjestelmään ei ollut mahdollista tehdä tässä aikataulussa muutosta, joka huomioisi erityisesti yrittäjätilanteessa olevat työnhakijat. Suunnitelman voi tehdä hyvin pienimuotoisin tiedoin, asiakkaan omaan tilanteeseensa sopivalla tavalla.

Mitä tapahtuu yrittäjille, jotka ovat ilmoittautuneet ennen lain voimaantuloa?

– Yrittäjä voi olla tarvittaessa yhteydessä TE-toimistoon, jos hän katsoo, että hänen asiansa on käsitelty voimassaolevan lain vastaisesti. TE-toimisto myös itse seuraa verkkopalvelun kautta tulevia tietoja ja korjaa havaitessaan virheen.

Mistä yrittäjä saa tietää, onko hänen ilmoittautumisensa onnistunut ja lomake oikein täytetty?

– Kun työnhaku on saatu voimaan onnistuneesti, työnhakija saa tietojen lähettämisen jälkeen vastaanottoilmoituksen, jossa kerrotaan työnhaun aloittamisesta, työttömyysturvasta sekä asiointiohjeet (esim. palvelutarpeen arvioinnin kysymyksiin vastaamisesta).

Millaisella aikataululla 15.4. mennessä ilmoittautuneet saavat lausunnon TE-toimistoilta?

– Asioiden käsittelyn nopeus on toimistokohtaista. Lähtökohtaisesti työvoimapoliittinen lausunto on annettava viipymättä.

Jos yrittäjä on täyttänyt väärin lomakkeen ennen 15. huhtikuuta (eikä ole täyttänyt työllistymissuunnitelmaa), voiko hän vielä korjata lomakkeen siten, että on oikeutettu etuuteen takautuvasti?

– Pyydämme ottamaan yhteyttä TE-toimistoon soittamalla tai lähettämällä Oma asiointi -palvelun kautta yhteydenottopyynnön, jolloin TE-toimisto voi soittaa yrittäjälle.

Pitääkö yrittäjän antaa terveysselvitys työttömyysturvaa hakiessaan?

– Ei tarvitse.

Työttömyysturvaa hakevalle yrittäjälle on laadittu tietopaketti TE-palveluiden verkkosivuille.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi