30.8.2018 klo 12:32
Uutinen

Mitä budjettiesitys tuo yrityksille? – Yrittäjäsanomat kokosi 4 kohtaa

Hallitus esitti eilen talousarvionsa ensi vuodelle. Budjetti tuo lisäpanostuksia innovaatiorahoitukseen ja pyrkii parantamaan työllisyyttä erilaisin kohdennetuin toimin.

Lisäpanostuksia työllisyyteen osattiin odottaa. Työllisyys ja työn tarjonnan lisääminen näkyvät useammassa hallituksen kärkihankkeessa. Maassa on nurinkurinen tilanne, kun työvoimapula rasittaa yrityksiä, mutta työllisyys on kuitenkin parantunut.

Hallituksen tuoreessa budjettiesityksessä kohennetaan yrittäjän perheenjäsenen asemaa. Siitä Yrittäjäsanomat kertoi eilen.

Monet yrityksiä koskettavat budjetin kohdat sijoittuvat Työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoihin.

– Esitimme merkittävää lisäpanostusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Olen tyytyväinen, että saimme sen mitä haimmekin. Suomi on selvästi ollut jäämässä kilpailijamaista jälkeen innovaatiopanostuksissa. Nämä päätökset vauhdittavat vientiä ja valavat pohjaa myös tulevalle kasvulle, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä TEM:ön tiedotteessa.

Myös työ- ja elinkeinotoimistojen resursseja on päätetty lisätä jo aiemmin.

1. Lisärahaa innovaatioihin, Business Finlandin rahoitusta lisättiin

Hallitus päätti budjettiriihessä lisätä Business Finlandin avustusvaltuuksia 69 miljoonaa euroa. Lisäyksen jälkeen Business Finlandilla on käytössään vuonna 2019 yhteensä 344 miljoonaa euroa, joka on tuntuvasti tämänvuotista enemmän.

Hallitus päätti myös lisätä Business Finlandin toimintamenoja kahdeksalla miljoonalla eurolla. Lisämäärärahalla vahvistetaan Business Finlandin ulkomaanverkostoa ja jatketaan ohjelmatoimintaa yritysten kasvun tukemiseksi. Lisäksi Teknologiatutkimuskeskus VTT Oy:n strategisen tutkimuksen vahvistamiseen hallitus esittää seitsemän miljoonan euron lisämäärärahaa.

2. Lisää palkkatukea – Yrityksille palkkio, jos määräaikainen palkataan vakinaiseksi tukijaksolla

Palkkatuen käyttöä yrityksissä lisätään, jotta pitkään työttömänä olleet ja osatyökykyiset työllistyisivät paremmin.

Palkkatuen maksatusten käsittelyaikoja lyhennetään ja prosessia yksinkertaistetaan. Yrityksille maksetaan palkkio, jos määräaikainen työsuhde muuttuu palkkatukijakson aikana toistaiseksi voimassa olevaksi tai yritys palkkaa työttömän palkkatuella toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tarkoitukseen osoitetaan viisi miljoonaa euroa vuonna 2019. Palkkatuen mahdollisuudet osatyökykyisten työllistämisessä hyödynnetään nykyistä paremmin. Hallitus perustaa valtakunnallisen Työkykyohjelman, joka kehittää pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä.

3. Osaamiseen panostuksia: Tutkinnon osakoulutuksia lisätään ja maahanmuuttajille koulutusta

Hallitus lisää nopeavaikutteisia ja lyhytkestoisia esimerkiksi tutkinnon osaan tähtääviä ammatillisia koulutuksia ja korkeakoulukoulutuksia. Tähän osoitetaan 20 miljoonan euron lisämääräraha syksyn 2018 lisätalousarviossa niin sanottuina sisäisinä uudelleenkohdennuksina.

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työmarkkinoille siirtymistä pyritään helpottamaan lisäämällä kielikoulutusta ja yhteiskunta- ja työelämäorientaatiota kohdentamalla tähän kokonaisuuteen kymmenen miljoonaa euroa myös syksyn 2018 lisätalousarviossa momenttien välisinä uudelleenkohdennuksina.

4. Siltasopimusmalli laajentuu muille työvoimapula-alueille – Seutukaupunki-yritysyhteistyöhön rahaa

Hallitus laajentaa Lounais-Suomen siltasopimusmallia myös muille työvoimapulasta eniten kärsiville alueille. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan siltasopimukset laaditaan tämän vuoden loppuun mennessä ja toteutetaan kehyksen puitteissa.

Hallitus panostaa lisäksi kolme miljoonaa euroa ketteriin alueellisiin seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta tukeviin hankkeisiin, joiden rahoitukseen alueen kunnat ja yritykset osaltaan sitoutuvat.

Ministeri Lintilä uskoo, että siltasopimusmallilla voidaan purkaa työvoimakapeikkoja.

– Nopeasta kasvusta johtuva osaavan työvoiman saanti uhkaa muodostua kasvun pullonkaulaksi ympäri maata, ministeri Lintilä kertoo.

Hallitus lisäsi alueellisen kuljetustuen määrää miljoonalla eurolla. Ensi vuonna tukea jaetaan kusi miljoonaa euroa.

Luvut saattavat muuttua, ja ne ovat lopullisia valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen 17.9.2018.

toimitus (at) yrittajat.fi