17.1.2018 klo 09:23
Uutinen

Mitä saimme aikaan 2017?

Keski-Suomen Yrittäjät vaikutti yrittäjille tärkeisiin ja merkityksellisiin asioihin vilkkaasti viime vuonna.

Vaikuttamisen vuotta värittivät yrittäjyyden olosuhteiden edistäminen sekä sote- ja maakuntauudistus. Tiivistimme 2017 vaikuttamisen tekojamme listaksi.

Kilpailukyky

Yritystemme kilpailukyvyn nostamiseksi panostamme keskisuomalaisten yritysten digiosaamisen kehittymiseen Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä (ESR) -hankkeessa. Verkostohanke järjesti vuonna 2017 30 tilaisuutta tai valmennusta ja tavoitti niissä 250 yritystä. Hankkeen viestinnän piirissä on viikoittain 3800 yritystä. Vuonna 2018 hankkeessa käynnistyy tulevaisuuden johtamisesta kiinnostuneille uusi tapa kehittää johtamistaan – Millenial Board.

Yrityskummitoiminta siirtyi Keski-Suomen Yrittäjien palveluksi yhteistyössä Keski-Suomen Yrityskummien sekä kumppaneiden kanssa syksyllä 2017. Toiminta laajentui samalla Jyväskylän seudulta maakuntaan. Kummiverkosto kasvoi syksyn aikana kahdeksalla kummilla ja palvelu sai 28 uutta yritysasiakasta. Toiminta jatkuu ja kasvaa vuonna 2018.

Keski-Suomen Yrittäjien ja Keski-Suomen kauppakamarin yhteinen #kasvunmaakuntaryhmä aloitti toimintansa ja päätti pureutua pitkän aikavälin kasvun edellytyksiin. Toiminta järjestäytyy koko maakunnan kattavaksi ajatushautomotoiminnaksi 2018.

Hankinnat

Teemme jatkuvasti vaikuttamistyötä sen eteen, että pienhankinnat tulisivat julki avoimissa kanavissa. Olemme aktiivisesti sparranneet kuntia lisäämään vuoropuhelua paikallisten yrittäjien ja hankintayksiköiden välillä. Pyrimme yhdessä yrittäjien kanssa auttamaan hankintayksiköitä luomaan laadukkaampia tarjouspyyntöjä ja sitä kautta tekemään parempia kilpailutuksia ja ennaltaehkäisemään pitkiä ja kalliita valitusprosesseja. Kannustamme hankintayksiköitä ja yrityksiä innovatiivisiin hankintoihin. Kannustamme ja tuemme yrityksiä verkostoitumaan, jotta he yhdessä pystyvät tulevaisuudessa osallistumaan suurempiin kilpailutuksiin.

Saavutettavuus

Pitkäaikainen, koko maakunnan yhteinen vaikuttamiskohde Kirri‒Tikkakoski-moottoritie sai rahoituspäätöksen marraskuussa. Jatkamme vaikuttamistyötä Keski-Suomen saavutettavuuden eteen nostamalle esiin Nelostietä yhtenä valtakunnan pääväylistä sekä alemman tieverkon merkitystä liikenteen kokonaisuuden ja maakunnan eri osien saavutettavuuden kannalta.

Nuoret yrittäjät ja uusi yrittäjyys

Vuosi 2017 oli Keski-Suomen Nuorten Yrittäjien toiminnassa omistettu uudistamiselle. Vuoden aikana testattiin uusia tapahtumakonsepteja ja järjestettiin 10 nuorten yrittäjien tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 250 henkilöä.

Vaikuttamistyötä on myös aloitettu nuorten kuntapäättäjien suuntaan, joiden kanssa ensimmäinen yhteistapaaminen on sovittu keväälle 2018.

Avoimia markkinoita pk-yrityksille

Vaikutimme aktiivisesti osana Suomen Yrittäjien verkostoa siihen, että hallitus esittäisi valinnanvapauden soveltamista sote-palveluissa uudessa maakunnassa. Tämä on tutkitusti kansalaisten tahto ja samalla mahdollistaa pienten yritysten osallistumisen palveluntuottajina. Edistimme Keski-Suomessa sote-alan yritysten verkostoitumista, mikä on välttämätöntä pienille palveluntuottajille jatkossa. Olimme analysoimassa sote-palvelurakennetta kuntalaisten tarpeisiin perustuen. Selvitys jatkuu 2018.

Maakunnan tuleviin kasvupalveluihin sekä kuntien elinvoimapalveluihin ajoimme palveluseteleiden käyttöönottoa ja olimme niitä rakentamassa yhdessä kuntien sekä yritysten kanssa. Teimme myös selvityksen Keski-Suomen kasvupalveluita valmistelevalle ryhmälle yritysten kehittämispalveluiden nykytilasta sekä siitä, millainen olisi rakenteeltaan toimiva sparrausprosessi tulevaisuudessa.

Osallistuimme Keski-Suomen Hyvinvoinnin Osaamiskeskittymän (KeHO) työhön hanke- ja innovaatiotyöryhmässä sekä ohjausryhmässä. Tavoitteena on keskisuomalaisten hyvinvointialan yrittäjien tiivis osallisuus keskittymän toiminnassa pysyvästi. Työ jatkuu 2018.

Pitkäjänteinen vaikuttamistyö yhdessä Jyväskylän yrittäjäyhdistysten kanssa palvelualoitteen eteen palkittiin. Uusi kaupunginvaltuusto päätti ottaa aloitteen käyttöön Jyväskylässä valtuustokauden ajaksi.

Normipurku

Toimme näkyvästi esiin epäkohtia, joita pienten yritysten näkökulmasta liittyy erilaisiin ammattitaidon osoittamiseen liittyviin pätevyyskortteihin. Kortit uusimisvelvoitteineen ovat usein pakollisia, vaikka niiden suorittamisella ei ole vaikutusta varsinaiseen ammattitaitoon tai sen kehittymiseen. Kortit hidastavat uuden työvoiman palkkausta ja jopa estävät nuorten pääsyä työmarkkinoille.

Nimikkoyrittäjät

Jotta viestimme kulkee myös suoraan valtakunnan päätöksentekoon, jokaisella keskisuomalaisella kansanedustajalla on oma nimikkoyrittäjänsä. Sote- ja maakuntauudistus, Kirri‒Tikkakoski-moottoritie sekä normipurku olivat nimikkoyrittäjävaikuttamisen kärkiä 2017.

Paikallisyhdistysten vaikuttamistyö

Keski-Suomen Yrittäjillä on 28 paikallisyhdistystä. Perustimme vuonna 2017 paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille suunnatun yhteisen Paikallisyhdistysfoorumin, joka kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Foorumi keskittyy paikallisyhdistysten toiminnan kannalta olennaisiin asioihin ja pyrkii kehittämään toimintaa yhdessä.

Paikallisyhdistyksemme tekevät pitkäjänteistä työtä kuntien elinvoiman ja yrittäjäystävällisyyden eteen. 2017 käytiin kuntavaalit, joissa valtuustoihin nousi 134 yrittäjää Keski-Suomesta. Yhdistykset järjestivät vilkkaasti kohtaamisia uusien valtuutettujen kanssa Yrittäjän päivän 5.9. yhteydessä. Kunnissa on perustettu yhteisiä valmistelu- ja keskustelufoorumeja esimerkiksi hankintoihin liittyen. Foorumit koostuvat kuntien virkamies- ja luottamushenkilöjohdosta sekä yrittäjäyhdistysten ja mahdollisesti muiden järjestöjen edustajista.

Liiketoiminnan edistämisen saralla on yhdistyksissä tehty yhteisiä yrittäjiä hyödyttäviä markkinointikampanjoita. Lisäksi on pyritty edistämään kivijalkakauppojen sekä paikallisten palvelujen säilymistä keskustojen elävöittämishankkeiden avulla. Yrittäjien aamukahvikäytäntö on vilkas monella seuduin ja kahvit toimivat verkostoitumisen sekä tiedonvaihdon areenoina yrittäjien ja kumppaneiden välillä.

Korpilahden, Jyvässeudun sekä Kyyjärven Yrittäjät ovat ehdolla Suomen Yrittäjien parhaiksi paikallisyhdistyksiksi 2017 omissa sarjoissaan.

Suomen Yrittäjät

Vaikutamme vilkkaasti myös Suomen Yrittäjien hallituksessa sekä valiokunnissa ja verkostoissa. Suomen Yrittäjät on vaikuttanut muun muassa siihen, että osinkoverotusta ei kiristetty 2017. Osinkoverotuksen kiristämiseen kohdistui paineita, kun sekä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Vatt että valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen asiantuntijaryhmä esittivät osinkoverotuksen yrittäjähuojennuksen merkittävää leikkausta listaamattomissa yhtiöissä. SY vastusti voimakkaasti yrittäjäkannusteiden heikennyksiä ja hallitus vahvisti, ettei se tule toteuttamaan osinkoverotuksen kiristyksiä.

Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen, jossa vaadittiin, että osa-aikatyöhön määritetään lailla vähintään 18 tunnin viikkotyöaika. Suomen Yrittäjät vastusti kansalaisaloitteen hyväksymistä näkyvästi. Juuri ennen joulua valmistui hallituksen esitys nollatuntisopimusten kehittämisestä. Yrittäjäjärjestö varmisti, että nollatuntisopimuksilla työn tarjoaminen on edelleen mahdollista.

Suomen Yrittäjät esitti muutoksia lainakattoon, ja yrityksen rahoittaminen helpottui. Heinäkuussa 2016 voimaan tullut asuntolainojen lainakattoa koskenut laki aiheutti päänvaivaa yrityslaina-asiakkaille etenkin, jos lainan osavakuutena oli yrittäjän oma asunto. Suomen Yrittäjät aloitti keskustelut Finanssivalvonnan kanssa ongelman ratkaisemiseksi sen jälkeen, kun yrittäjät ilmaisivat huolensa asiasta. Lokakuun 1. päivästä lähtien pankit muuttivat lainaehtoja niin, että yrityslaina rasittaa pääasiassa muita vakuuksia kuin yrittäjän omaa asuntoa.

Suomen Yrittäjien onnistumisiin vaikuttamisen saralla pääset tutustumaan TÄÄLTÄ

Keski-Suomen Yrittäjissä toimimme aktiivisesti noin 60 eri työryhmässä, herättelemme kolumneilla, kannanotoilla ja mielipidekirjoituksilla sekä järjestämme tapahtumia ajassa kiinnostavista teemoista. Tapahtumista suurin on vuosittain 1200 osallistujaa keräävä Keski-Suomen Yrittäjäjuhla. Viestimme päivittäin somessa, viikoittain sähköpostilla, sähköinen uutiskirjeemme ilmestyy kuukausittain 3900 jakelulla ja oma lehtemme Keski-Suomen Yrittäjäsanomat neljä kertaa vuodessa sanomalehti Keskisuomalaisen liitteenä.

Jos et vielä kuulu joukkoomme, niin liittymään pääset täällä: yrittajat.fi/liity

Kiitos hienosta vuodesta 2017 yrittäjät sekä yhteistyökumppanit! Vuoteen 2018 suuntaamme yhdessä teemalla #KasvunMaakunta – omistajat työn äärellä. Keski-Suomen Yrittäjät täyttää 80 vuotta – nostamme esiin 80 yrittäjätarinaa työn ääreltä.

Lisätiedot: Sanna-Mari Hynninen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen Yrittäjät, sanna-mari.hynninen@yrittajat.fi, p. 050 563 7780