21.12.2022 klo 07:00
Uutinen

Mitä saimme Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä aikaan vuonna 2022

Yrittäjäjärjestössä oli vahva tekemisen vuosi. Tekemiseen vaikutti haastava maailmantilanne. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä halusimme vahvistaa yrittäjien toimintaedellytyksiä ja hyvinvointia monin eri tavoin. Aluejärjestössä ja paikallisyhdistyksissä tapasimme ja keskustelimme alueellisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Olimme tiiviisti läsnä yrittäjän arjessa.

Vaikutimme:

 • Kävimme alueemme kuntien kunnanhallitusten/kunnanvaltuustojen kokouksissa kertomassa keväällä 2022 julkistetun Kuntabarometrin tuloksista yhdessä paikallisyhdistysten edustajien kanssa ja kävimme keskustelua kunnan elinkeinopolitiikan kehittämisestä.
 • Keskustelimme tapaamisissa aluehallintoviranomaisten, elinkeinotoimijoiden ja kuntapäättäjien kanssa yritysten tilanteesta maakunnassa. Esillä olivat mm. Koronatilanne, yritystuet, yritysvaikutusarvioinnit ja työvoiman saatavuus
 • Pidimme säännöllisesti yhteyttä alueen kansanedustajiin ja toimme esille alueen yrittäjien näkemyksiä ja avasimme yrittäjien taloustilannetta.
 • Otimme kantaa hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmaan ja vaikutimme palvelustrategiaan. Jatkoimme soteyrittäjien verkoston toimintaa kuukausittaisissa tapaamisissa. Sotevaikuttaminen oli koko vuoden aktiivista ja valmisteluelimien kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä.
 • Teimme yhteistyötä alueemme toimijoiden kanssa liikenneyhteyksien parantamiseksi. Lentoliikenteen yhteyksien edistämiseksi teimme myös vaikuttamisen tueksi kyselyn 11/22.
 • Työvoiman saatavuuteen vaikutimme laajasti. Kuntien työllisyyskokeilussa nostimme yritysten tarpeita esille. Koulutusorganisaatioiden kanssa kävimme aktiivista keskustelua koulutus- ja työvoimatarpeista. Hyvä Pomo hanke osaltaan auttoi yrityksiä parantamaan henkilöstöjohtamista ja työnantajakuvaa.
 • Vaikutimme olemalla mukana eri työ- ja ohjausryhmissä. Olimme mukana yli 50 alueemme sidosryhmien eri ryhmissä, joissa toimme esille yrittäjyyteen liittyviä tilastollisia faktoja ja keskustelimme yrittäjiin ja yrittämiseen liittyvistä asioista. Pidimme huolta, että yrittäjän ääni tulee kuulluksi.
 • Käynnistimme kasvuyrittäjien verkoston kasvuyrittäjyyden- ja yritysten liiketoiminnan edistämiseen.
 • Teimme laajasti näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa ja rakensimme yrittäjille hyvätasoisia webinaareja ja tilaisuuksia tukemaan yrittäjien jaksamista. Myös Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien verkostot: yksinyrittäjät, nuoret yrittäjät, seniorit, kasvuverkosto sekä Parempaa Pisnestä yhdessä -verkostot järjestivät omia tapahtumiaan vuoden aikana. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien paikallisyhdistysten puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet osallistuivat ympäri maakuntaa kerran kuukaudessa Perjantai Porinoihin vaihtamaan maakunnan kuulumiset. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä yli 2350.
 • Oman elämänsä sankari -vaikuttajaverkoston tavoitteena oli lisätä tietoa yrittäjyydestä ja yrittämiseen liittyvistä olosuhteista. Toimintaan kutsutaan mukaan tulevaisuuden päättäjiä ja vaikuttajia ympäri Suomen. Mukana on myös yrittäjävaikuttajia tuomassa yrittäjänäkökulmaa. Toimintavuonna käynnistyi vuosikurssi nro 10 ja pidettiin alumnitapaaminen. Näissä keskusteluissa keskiössä oli yrittäjyys, vastuullisuus ja yhteiskunnan eri ilmiöt.
 • Tuimme paikallisyhdistyksiä tiedottaen, keskustellen ja osallistuen heidän toimintaansa. Vierailimme paikallisyhdistyksissä ja yrityksissä eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa vuoden aikana yli 54 kertaa. Mukana saattoivat olla myös kuntien ja/tai heidän elinkeinotoimijoiden edustajat.
 • Teimme alueen yrittäjille vuoden aikana n. 1200 soittoa, pyrimme auttamaan ja tukemaan kaikin tavoin yrittäjiä.
 • Julkaisimme Suomen Yrittäjien alueelliset Pk-yritysbarometrin tulokset keväällä ja syksyllä. Julkistimme vuoden alussa Kasvun suunta –kyselyn tulokset. Kuntabarometri -kyselyn tuloksia hyödynnettiin elinvoimaan liittyvissä keskusteluissa yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Teimme myös ajankohtaiskyselyn Sähkön hinnasta syyskaudella. Kaikkia kyselyn tuloksia käytettiin edunvalvontatyön tukena.

Lausunnot ja kannanotot:
Annoimme seuraavat lausunnot ja kannanotot:

 • 31.1.2022 Turvetuotantoa harjoittavien yritysten alasajokustannusten riittävästä korvaustasosta.
 • 31.3. 2022 Yhteinen kannanotto Oulun kauppakamarin kanssa in-house-yhtiöiden käyttämisestä sotessa.
 • 4.4.2022 Lausunto hyvinvointialueen hyvinvointi- ja palvelustrategiaan.
 • 2.5.2022 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen kannanotto kaupunkien ja kuntien ostolaskudatan avoimuudesta ja vertailtavuuden puolesta.
 • 20.6.2022 Lausunto Hallituksen esitykseen eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.
 • 23.9.2022 Hyvinvointialueen järjestämissopimusluonnokseen lausunto yksityisten palveluntuottajien puolesta.
 • 25.11.2022 Riitamaa-Nurmesneva tuulivoimahankkeen aluetalouden positiivisten vaikutusten puolesta lausunto.
 • Kannanotto sähkön hinnan vaikutuksista yrittäjien toimintaedellytyksiin kansanedustajille.

Tarjosimme kattavat palvelut yrittäjille:

 • Tarjosimme jäsenyrittäjille laajat alueelliset maksuttomat neuvontapalvelut mm. juridisissa kysymyksissä, neuvontapalvelun omistajanvaihdostilanteissa ja julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Yritysten kasvuun liittyen tarjosimme tehostettuja neuvonta- ja kehityspalveluita. Tukiverkkopalvelua jatkettiin yhteistyössä Yrityskummien kanssa.
 • Myönsimme asiantuntijarahaa yritysten käyttöön Hyvä pomo -hankkeen kautta yhteensä 25 yritykselle. Asiantuntijarahan avulla yritykset pystyvät kehittämään henkilöstöjohtamisen kehittämistä alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Hanke järjesti myös koulutuksia ja tapahtumia henkilöstöjohtamiseen liittyen. Yhteensä hankkeen toiminnoissa vuonna 2022 on ollut mukana 55 yritystä.
 • Tuimme omistajanvaihdoksissa 71 ostajaa/myyjää vuoden aikana. Olimme mukana valtakunnallisessa omistajanvaihdos osaamiskeskittymä -hankkeessa, jossa toteutetaan omistajanvaihdosten verkkopalvelu. Saimme vuoden omistajanvaihdosasiantuntija 2022 –tunnustuksen.
 • Neuvoimme yrityksiä ja julkisia hankintayksiköitä yli 290 tuntia vuonna 2022.
 • Teimme yhteistyötä Yrityskummien kanssa tuoden esille heidän toimintaansa ja mahdollisuuksia. Edesautoimme yrityskummitoimintaa tarjoamalla tiloja heidän toimintaansa varten.
 • Uutena jäsenetuna otimme käyttöön yrityksille maksuttoman Asiakastiedon maksuhäiriökyselypalvelun.

 Viestimme yrittäjille ja sidosryhmille:

 • Viestimme aktiivisesti jäsenyrittäjille lähettämällä kaksi kertaa kuukaudessa jäsenviestin. Lisäksi yksinyrittäjien, nuorten yrittäjien ja senioriyrittäjien ryhmistä lähtivät omat jäsenviestit. Alueellisten oppilaitoskumppaneiden kanssa koulutusviestejä vuoden aikana lähetettiin jäsenyrittäjille kaksi. Luottamushenkilöt saivat oman kuukausiraportin järjestön toiminnasta.
 • Vaikutimme kirjoittamalla mielipidekirjoituksia ja kolumneja paikallis- ja maakuntalehtiin. Kirjoituksissa otettiin kantaa mm. Hankintoihin ja niiden sujuvuuteen, hyvinvointialueiden toimintojen järjestämiseen huomioimalla yksityiset toimijat, yritysten talouteen, kuntien elinvoimaisuuteen, yritysten kasvuun ja omistajanvaihdostilanteisiin.
 • Julkaisimme Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien omaa lehteä neljä numeroa vuonna 2022. Lehti jaettiin Kalevan välissä noin 50 000 tilaajatalouteen ja osoitteellisena noin 4000 jäsenyrittäjille. Lehti sisälsi tietoa yrittäjistä ja yrittämisestä sekä otti kantaa yrittämisen olosuhteisiin ja nosti esille ajankohtaisia asioita.
 • Julkaisimme Pohjois-Pohjamaan Yrittäjien blogissa yrittäjiä ja yrittämistä käsitteleviä blogikirjoituksia. Vuoden 2022 blogikirjoitusten teemat käsittelivät mm. yrittäjän oman osaamisen ja yritystoiminnan kehittämistä, omistajanvaihdoksia, työsuhteisiin liittyviä kysymyksiä, markkinointia ja mainontaa mm.
 • Näyimme laajasti paikallisyhdistysten kanssa sosiaalisen median kanavissa. Kerroimme järjestön edunvalvonnasta, tilaisuuksista ja tapahtumista Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien verkkosivuilla ppy.fi sekä paikallisyhdistykset omilla sivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Yrittäjien palkitsemiset, Pk-barometrit, Kuntabarometri, Kasvun suunta –kysely, Sähkön hinta –kysely näkyivät myös alueen verkko- ja printtimedioissa.