6.3.2017 klo 22:35
Uutinen

Mitä se JPYP oikein tekee?

Kysymykseen kävivät vastaamassa Vimpelin kunnan valtuustoseminaarissa yrittäjäyhdistyksen puolesta Vimpelin Yrittäjien puheenjohtaja Teija Uitto-Kohonen ja varapuheenjohtaja Susanna Korkiatupa. Vastaus on: tekee ja todella paljon.

Vimpelissä maanantai-iltana 6.3. pidetyssä valtuustoseminaarissa keskusteltiin muun muassa Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun roolista seudullisena kehittäjänä. Joissain yhteyksissä on käynyt ilmi, että kunnanvaltuustolle ei aina ole selkeästi näkynyt JPYP:n toiminta käytännössä. Tähän haettiin nyt muutosta yhteisesti avoimessa keskustelussa. Vimpelin Yrittäjät oli kutsuttu paikalle esittämään muutamia esimerkkejä kehittämisyhtiön työstä Vimpelissä. JPYP:n toiminnasta on myös teetetty vuoden 2016 lopulla vaikutusten arviointi ulkopuolisella asiantuntijalla. Arviointi on toteutettu puhelinhaastatteluina ja on tarkastellut kahta jo päättynyttä hanketta. Etenkin keväällä 2015 päättynyt Kasvua Järvi-Pohjanmaalle -hanke sai valtavan paljon hyvää palautetta. Yritykset olivat erittäin tyytyväisiä. Hankkeen myötävaikutuksena JPYP:n alueelle syntyi yli 100 uutta työpaikkaa.

– On totta ja tietysti ymmärrettävääkin, että monet päättäjät katsovat asioita kuntalähtöisesti, mutta näin onnistunut hanke ja kasvu tuo koko alueelle hyvinvointia, totesi Susanna Korkiatupa.

Hankkeen välillisesti työllistävä vaikutus Vimpelille on ollut ja tulee olemaan vielä vuosia eteenpäin positiivinen. On myös muistettava, että pelkästään elinkeinoyhtiö ei voi itse yrityksiä lähteä perustamaan tai kehittämään. Kaiken työn, innovoinnin, investoinnit ja riskit ottavat ja tekevät yritykset itse. Se, että uusia, upeita yrityksiä syntyy vaatii vain sen yhden tai kaksi yrittäjää, jotka päättävät, että nyt tämä homma toteutuu. JPYP kyllä auttaa käytännön asioissa.

Pelkkää plussaa

Vimpelin yrittäjissä käytännön kokemukset JPYP:n toiminnasta ovat olleet pelkästään positiivisia. Ainoastaan yhdessä asiassa yhtiö sai rakentavaa kritiikkiä: viestintä voisi olla aktiivisempaa.
– Näistä onnistumisista ja tekemisistä pitäisi varmaan vähän hanakammin uutisoida, ehdotti Uitto-Kohonen. Myös valtuutetut olivat samaa mieltä ja toivoivat, että heillekin päin tulisi enemmän tietoa käytännön toiminnasta.
– On totta, ettei JPYP:n toiminta varmasti ulospäin aina näykään kovin aktiivisena muille kuin meille yrittäjille. Tämä vaatii vain lisää viestintää, Korkiatupa sanoi.

– Olemme tehneet hallituksen kesken koonnin siitä, miten näemme JPYP:n toiminnan omasta näkökulmastamme. Seudullisena kehittäjänä yhtiön rooli on erittäin merkittävä. Keräämässämme palautteessa oli muun muassa tämä kommentti, joka kiteyttää oikeastaan meidän kaikkien ajatukset:
”Jpyp järjestää kattavasti koulutuksia, joihin saa osallistua. Pienemmässä organisaatiossa tämmöinen laajuus ei ole mahdollista. On hyvä, että on sellainen organisaatio hoitamassa yrittäjien asioita kuin Jpyp. Pienen kunnan mittakaavassa tätä ei olisi mitenkään mahdollista muutoin toteuttaa ja olisi muutenkin hatarammalla pohjalla. Jpyp:sta on aina autettu Vimpelin yrittäjiä erilaisissa tapahtumissa. Jpyp kehittää koko alueen yritystoimintaa ja on siinä vahvasti mukana.”, Uitto-Kohonen kiteytti.
JPYP:n apu on tarpeen erityisesti yritysten muutostilanteissa ja investointeja tehdessä, mikä näkyi myös selkeästi kootuissa mielipiteissä. Myös hyvät ja hyödylliset järjestetyt koulutukset nousivat esille.

Yrittäjäyhdistyksen puheenvuoron lopuksi keskusteltiin myös yrittäjien, JPYP:n ja kunnanvaltuuston säännöllisistä tapaamisista. Kaikki osapuolet olivat sitä mieltä, että tapaamiset pitää ehdottomasti ottaa tavaksi.