Kuva: Pixhill
18.1.2023 klo 13:57
Uutinen

Mitä ylityökielto tarkoittaa käytännössä – Tässä ohjeet yrittäjille

Listasimme ylityökiellon vuoksi pulmallisiin tilanteisiin joutuville yrittäjille ohjeet tilannetta varten.

Ammattiliittoihin kuuluvat työntekijät saavat halutessaan tehdä ylitöitä myös ylityökiellon aikana, muistuttaa Suomen Yrittäjien työmarkkinoiden ja työlainsäädännön asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg.

Teollisuusliitto, toimihenkilöiden ammattiliitto Pro ja ylempien toimihenkilöiden YTN antoivat 17.1 lakkovaroitukset useilla vientialoilla. Lisäksi Teollisuusliitto, YTN ja Pro julistivat laajoja ylityökieltoja.

Teollisuusliitto ilmoitti 17.1 teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden toimialojen ylityökielloista, jotka ovat voimassa 18.1.–3.2.2023 välisellä ajalla. YTN on ilmoittanut samaan ajankohtaan ajoittuvasta teknologiateollisuutta koskevasta ylityökiellosta, vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellosta sekä liukuvan työajan liukumakertymän kasvattamisen kiellosta.

Myös ammattiliitto Pro on ilmoittanut koko teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloja koskevasta ylityökiellosta, joka alkoi 17.1 ja on voimassa toistaiseksi.

Listasimme yrittäjille ohjeita ylityökiellon aiheuttamia tilanteita varten.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Ylityökielto on työntekijäpuolen käyttämä työtaistelumuoto, jossa noudatetaan pelkästään säännöllistä työaikaa eikä ylityötä tehdä. Ylityökielto koskee sen julistamien työntekijäliittojen jäseniä ja ylityökiellon aikana työntekijöillä on muutoin velvollisuus työskennellä työsopimuksensa mukaisesti.

– Työnantajalla on oikeus teettää ylityötä ylityökieltoilmoituksesta huolimatta, mikäli työntekijä siihen suostuu, Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg muistuttaa.

Työtaisteluun, myös ylityökiellon noudattamiseen osallistuminen, on työntekijälle täysin vapaaehtoista eikä työntekijöitä voida pakottaa osallistumaan ylityökiellon noudattamiseen.

– Jos järjestäytynyt työntekijä ei noudata liiton julistamaa ylityökieltoa, voi noudattamatta jättämisellä olla ainoastaan yhdistysoikeudellisia seuraamuksia. Järjestäytymättömiä työntekijöitä liiton julistama ylityökielto tai esimerkiksi vuoronvaihtokielto ei velvoita millään tavalla, Rytkönen-Sandberg kertoo.

Mitä laki sanoo?

Ylityötä on työnantajan aloitteesta työaikalain tai työehtosopimuksen mukaisen säännöllisen työajan lisäksi tehty työ. Työaikalain mukaan ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella. Työntekijä voi kuitenkin antaa suostumuksensa määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen.

Ylityön tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja ylityön tekemisestä on siis sovittava työnantajan ja työntekijän välillä aina erikseen.

Miten ylityökielto vaikuttaa töiden järjestelyihin?

Työnantajan on syytä suunnitella, millaisia vaikutuksia ylityökiellolla voi olla ja miten työt järjestellään ylityökiellon aikana. Mikäli ylityökielto vaikeuttaa yrityksen töiden valmistumista asiakkaiden kanssa ennakkoon sovittujen aikataulujen mukaisesti, on syytä ilmoittaa asiasta viipymättä asiakkaalle ja pyrkiä sopimaan ratkaisuista mahdollisten työtaistelun vaikutusten huomioimiseksi.

Lisäohjeistusta työtaisteluihin liittyen voi lukea tästä.

Palkanmaksusta lakon aikana voi lukea lisää tästä.

Lisätietoja ja neuvontaa saa Suomen Yrittäjien oikeudellisesta neuvontapalvelusta, joka auttaa SY:n jäsenyrityksiä arkisin klo 8–18 välisenä aikana numerossa 09-229 222.

Toimitus
Toimitus