12.3.2020 klo 14:00
Uutinen

“Monessa yrityksessä on helvetti irti” – Yrittäjät esittää yhdeksän toimeenpiteen listaa koronasokin helpottamiseksi

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vaatii tehokkaita toimenpiteitä yritysten toiminnan turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana.

Koronavirustilanteen paheneminen vaikeuttaa yritysten toimintaa. Pitkittyessään uhkana on konkurssien lisääntyminen. Suomen Yrittäjät esittää harkittavaksi yhdeksän kohdan ”koronakriisipakettia” auttamaan yrityksiä pahimman kriisin yli.

– Tilanne on jo nyt vakava, ja on riski, että se voi vielä merkittävästi heikentyä. Tarvitaan määrätietoisia toimia yritysten jatkuvuuden turvaamiseksi, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Monessa yrityksessä on nyt helvetti irti. Todella vakavassa tilanteessa tarvitaan todella vaikuttavia toimenpiteitä.

Hän muistuttaa, että ensimmäisenä on huolehdittava ihmisten terveydestä.

– Siitä on kuitenkin vaikea huolehtia, jos koronavirus kaataa laajalti elinkeinoelämää ja palveluita.

Pentikäisen mukaan olennaista on löytää erilaisia työkaluja, jotta yritysten erilaisten tarpeet ja ongelmat pystytään huomioimaan. Tärkeää on myös yritysten toiminnan rahoituksen turvaaminen.

Yrittäjien yhdeksän kohdan toimenpidelista sisältää muun muassa ehdotuksia yritysrahoituksen turvaamiseen.

– Päättäjien pitää varmistaa, että rahoitusjärjestelmä pysyy toimintakykyisenä ja mahdollisimman moni yritys autetaan kriisin yli. Vastuu on myös pankeilla, joiden pitää välttää ylireagointia.

Pentikäinen toteaa, että koronaviruksen aiheuttama tilanne on ennenkokematon.

– Siitä selvitään, mutta jokaisen yrittäjän on syytä varautua siihen, että tilanne vaikeutuu ja hankala aika kestää pitkään. Julkisen vallan on autettava yrityksiä pahimman yli. On yhteiskunnan etu, ettei yrityksiä päästetä turhaan konkurssiin koronaviruksen aiheuttaman shokin vuoksi, hän korostaa.

Yrittäjien 9 toimenpide-ehdotusta

– Hallitus antaa Verohallinnolle ohjeen mahdollistaa yrityksille oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten, ilmoitusten ja maksujen määräaikainen ja koroton lykkäys koronakriisin yli.

– Mahdollistetaan, että yrittäjäeläke- (YEL) ja työnantajan työeläkemaksuja (TyEL) voi lykätä määräajan koronakriisin yli.

– Huolehditaan siitä, että työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännöt mahdollistavat sen, että eläkeyhtiöt voivat joustaa kriisitilanteessa ja että ne eivät ole pakotettuja myymään suomalaisia osakkeita alihintaan.

– Finnvera rakentaa pk-takauksesta “koronalainan”, joka on käytettävissä kaikille yrityksille, ei vain kasvuyrityksille, sekä varaa riittävästi resursseja sen rahoitukseen ja hakemusten käsittelyyn.

– Valtio varmistaa, että Finnveralla on edellytyksiä turvata yritysten rahoitus.

– Pankit suhtautuvat myönteisesti lainojen lyhentämisten lykkäyksiin eivätkä peri sanktiomaksuja, jos yritys ei pysty toimimaan koronakriisin vuoksi lainaohjelman mukaisesti.

– Valtiovarainministeri kutsuu pankkien ja työeläkeyhtiöiden johdon ja elinkeinoelämän edustajat ”pyöreän pöydän keskusteluun”, jossa käydään läpi Suomessa toimivien pankkien ja eläkeyhtiöiden mahdollisuudet auttaa yrityksiä koronakriisin yli.

– Edellytetään, että työeläkeyhtiöt suhtautuvat joustavasti maksuvaikeuksiin joutuvien yritysten eläkemaksujen perintään.

– Yrityksissä neuvotellaan paikallisesti ratkaisuja, joilla voidaan alentaa palkkakustannuksia ja etsiä muita joustoja, jotta voidaan minimoida lomautukset ja irtisanomiset.

– Työehtosopimusosapuolilla pitää olla valmius myös käyttää kriisilauseketta, jos sellainen on työehtosopimukseen kirjattu.

Kuva: Yrittäjät

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi